Atkvæðagreiðsla

Alþingi 130. löggjafarþing. 102. fundur. Atkvæðagreiðsla 31170
946. mál. alþjóðasamningur um loftflutninga milli landa
Þskj. 1440.
26.04.2004 15:37
Samþykkt
Frv. vísað til 2. umr.

Atkvæði féllu þannig:  Já 43, nei 0, greiddu ekki atkv. 0
fjarvist 0, fjarver­andi 20

Nafnalisti

Anna Kristín Gunnarsdóttir: já, Arnbjörg Sveinsdóttir: fjarverandi, Ágúst Ólafur Ágústsson: já, Árni R. Árnason: já, Árni Magnússon: fjarverandi, Árni M. Mathiesen: já, Ásta R. Jóhannesdóttir: já, Birgir Ármannsson: já, Birkir Jón Jónsson: fjarverandi, Bjarni Benediktsson: fjarverandi, Björgvin G. Sigurðsson: fjarverandi, Björn Bjarnason: já, Bryndís Hlöðversdóttir: já, Brynja Magnúsdóttir: já, Dagný Jónsdóttir: já, Davíð Oddsson: já, Drífa Hjartardóttir: já, Einar Oddur Kristjánsson: fjarverandi, Einar Már Sigurðarson: já, Guðjón Guðmundsson: já, Guðjón Hjörleifsson: fjarverandi, Guðjón A. Kristjánsson: já, Guðlaugur Þór Þórðarson: já, Guðmundur Hallvarðsson: fjarverandi, Guðmundur Árni Stefánsson: fjarverandi, Guðni Ágústsson: já, Guðrún Ögmundsdóttir: já, Gunnar Birgisson: fjarverandi, Gunnar Örlygsson: já, Halldór Ásgrímsson: já, Halldór Blöndal: já, Helgi Hjörvar: já, Ísólfur Gylfi Pálmason: já, Jóhann Ársælsson: já, Jóhanna Sigurðardóttir: fjarverandi, Jón Bjarnason: já, Jón Gunnarsson: fjarverandi, Jón Kristjánsson: já, Jónína Bjartmarz: já, Katrín Júlíusdóttir: já, Kolbrún Halldórsdóttir: fjarverandi, Kristinn H. Gunnarsson: fjarverandi, Lára Margrét Ragnarsdóttir: fjarverandi, Lára Stefánsdóttir: já, Magnús Þór Hafsteinsson: já, Magnús Stefánsson: fjarverandi, Mörður Árnason: já, Pétur H. Blöndal: já, Rannveig Guðmundsdóttir: já, Sigríður A. Þórðardóttir: já, Sigurður Kári Kristjánsson: já, Sigurjón Þórðarson: fjarverandi, Siv Friðleifsdóttir: já, Sólveig Pétursdóttir: fjarverandi, Steingrímur J. Sigfússon: já, Sturla Böðvarsson: já, Valgerður Sverrisdóttir: já, Þorgerður K. Gunnarsdóttir: já, Þórunn Sveinbjarnardóttir: já, Þuríður Backman: fjarverandi, Ögmundur Jónasson: fjarverandi, Önundur S. Björnsson: já, Össur Skarphéðinsson:

Já:

Anna Kristín Gunnarsdóttir, Ágúst Ólafur Ágústsson, Árni R. Árnason, Árni M. Mathiesen, Ásta R. Jóhannesdóttir, Birgir Ármannsson, Björn Bjarnason, Bryndís Hlöðversdóttir, Brynja Magnúsdóttir, Dagný Jónsdóttir, Davíð Oddsson, Drífa Hjartardóttir, Einar Már Sigurðarson, Guðjón Guðmundsson, Guðjón A. Kristjánsson, Guðlaugur Þór Þórðarson, Guðni Ágústsson, Guðrún Ögmundsdóttir, Gunnar Örlygsson, Halldór Ásgrímsson, Halldór Blöndal, Helgi Hjörvar, Ísólfur Gylfi Pálmason, Jóhann Ársælsson, Jón Bjarnason, Jón Kristjánsson, Jónína Bjartmarz, Katrín Júlíusdóttir, Lára Stefánsdóttir, Magnús Þór Hafsteinsson, Mörður Árnason, Pétur H. Blöndal, Rannveig Guðmundsdóttir, Sigríður A. Þórðardóttir, Sigurður Kári Kristjánsson, Siv Friðleifsdóttir, Steingrímur J. Sigfússon, Sturla Böðvarsson, Valgerður Sverrisdóttir, Þorgerður K. Gunnarsdóttir, Þórunn Sveinbjarnardóttir, Önundur S. Björnsson, Össur Skarphéðinsson

Fjarverandi:

Arnbjörg Sveinsdóttir, Árni Magnússon, Birkir Jón Jónsson, Bjarni Benediktsson, Björgvin G. Sigurðsson, Einar Oddur Kristjánsson, Guðjón Hjörleifsson, Guðmundur Hallvarðsson, Guðmundur Árni Stefánsson, Gunnar Birgisson, Jóhanna Sigurðardóttir, Jón Gunnarsson, Kolbrún Halldórsdóttir, Kristinn H. Gunnarsson, Lára Margrét Ragnarsdóttir, Magnús Stefánsson, Sigurjón Þórðarson, Sólveig Pétursdóttir, Þuríður Backman, Ögmundur Jónasson

Samantektir

Atkvæði eftir kyni

Kyn Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Karlar 27 0 0 0 14
Konur 16 0 0 0 6

Atkvæði eftir þingflokkum

Þingflokkur Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Framsóknar­flokkur 8 0 0 0 4
Frjálslyndi ­flokkurinn 3 0 0 0 1
Samfylkingin 16 0 0 0 4
Sjálfstæðis­flokkur 14 0 0 0 8
Vinstrihreyfingin - grænt framboð 2 0 0 0 3

Atkvæði eftir kjördæmum

Kjördæmi Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Reykjavíkur­kjördæmi suður 6 0 0 0 5
Reykjavíkur­kjördæmi norður 9 0 0 0 2
Suðvestur­kjördæmi 8 0 0 0 3
Norðvestur­kjördæmi 6 0 0 0 4
Norðaustur­kjördæmi 7 0 0 0 3
Suður­kjördæmi 7 0 0 0 3

Hægt er að skoða kökuritið eftir kyni, þingflokki og kjördæmum með því að smella með músinni á viðkomandi heiti í töflunum hér að ofan.