Atkvæðagreiðsla

Alþingi 130. löggjafarþing. 107. fundur. Atkvæðagreiðsla 31324
749. mál. útlendingar
(aðlögunarheimildir stækkunarsamnings ESB og EES o.fl.)
Þskj. 1552.
30.04.2004 14:13
Samþykkt
Frv.

Atkvæði féllu þannig:  Já 31, nei 24, greiddu ekki atkv. 0
fjarvist 3, fjarver­andi 5

Nafnalisti

Anna Kristín Gunnarsdóttir: nei, Arnbjörg Sveinsdóttir: já, Ágúst Ólafur Ágústsson: nei, Árni Magnússon: já, Árni M. Mathiesen: já, Ásta R. Jóhannesdóttir: nei, Birgir Ármannsson: já, Birkir Jón Jónsson: já, Bjarni Benediktsson: já, Björgvin G. Sigurðsson: nei, Björn Bjarnason: já, Bryndís Hlöðversdóttir: nei, Brynja Magnúsdóttir: nei, Dagný Jónsdóttir: já, Davíð Oddsson: fjarverandi, Drífa Hjartardóttir: já, Einar K. Guðfinnsson: já, Einar Oddur Kristjánsson: fjarvist, Einar Már Sigurðarson: nei, Guðjón Hjörleifsson: já, Guðjón A. Kristjánsson: fjarverandi, Guðlaugur Þór Þórðarson: já, Guðmundur Hallvarðsson: já, Guðmundur Árni Stefánsson: fjarvist, Guðni Ágústsson: já, Guðrún Inga Ingólfsdóttir: já, Guðrún Ögmundsdóttir: nei, Gunnar Birgisson: já, Gunnar Örlygsson: fjarverandi, Halldór Ásgrímsson: fjarvist, Halldór Blöndal: já, Helgi Hjörvar: nei, Hjálmar Árnason: já, Jóhann Ársælsson: nei, Jóhanna Sigurðardóttir: nei, Jón Bjarnason: fjarverandi, Jón Gunnarsson: nei, Jón Kristjánsson: já, Jónína Bjartmarz: já, Katrín Júlíusdóttir: nei, Kjartan Ólafsson: já, Kolbrún Halldórsdóttir: nei, Kristinn H. Gunnarsson: já, Kristján L. Möller: nei, Lára Margrét Ragnarsdóttir: já, Magnús Þór Hafsteinsson: nei, Magnús Stefánsson: já, Mörður Árnason: nei, Páll Magnússon: já, Pétur H. Blöndal: já, Rannveig Guðmundsdóttir: nei, Sigríður A. Þórðardóttir: já, Sigurður Kári Kristjánsson: já, Sigurjón Þórðarson: fjarverandi, Steingrímur J. Sigfússon: nei, Sturla Böðvarsson: já, Valgerður Sverrisdóttir: já, Þorgerður K. Gunnarsdóttir: já, Þórunn Sveinbjarnardóttir: nei, Þuríður Backman: nei, Ögmundur Jónasson: nei, Önundur S. Björnsson: nei, Össur Skarphéðinsson: nei

Já:

Arnbjörg Sveinsdóttir, Árni Magnússon, Árni M. Mathiesen, Birgir Ármannsson, Birkir Jón Jónsson, Bjarni Benediktsson, Björn Bjarnason, Dagný Jónsdóttir, Drífa Hjartardóttir, Einar K. Guðfinnsson, Guðjón Hjörleifsson, Guðlaugur Þór Þórðarson, Guðmundur Hallvarðsson, Guðni Ágústsson, Guðrún Inga Ingólfsdóttir, Gunnar Birgisson, Halldór Blöndal, Hjálmar Árnason, Jón Kristjánsson, Jónína Bjartmarz, Kjartan Ólafsson, Kristinn H. Gunnarsson, Lára Margrét Ragnarsdóttir, Magnús Stefánsson, Páll Magnússon, Pétur H. Blöndal, Sigríður A. Þórðardóttir, Sigurður Kári Kristjánsson, Sturla Böðvarsson, Valgerður Sverrisdóttir, Þorgerður K. Gunnarsdóttir

Nei:

Anna Kristín Gunnarsdóttir, Ágúst Ólafur Ágústsson, Ásta R. Jóhannesdóttir, Björgvin G. Sigurðsson, Bryndís Hlöðversdóttir, Brynja Magnúsdóttir, Einar Már Sigurðarson, Guðrún Ögmundsdóttir, Helgi Hjörvar, Jóhann Ársælsson, Jóhanna Sigurðardóttir, Jón Gunnarsson, Katrín Júlíusdóttir, Kolbrún Halldórsdóttir, Kristján L. Möller, Magnús Þór Hafsteinsson, Mörður Árnason, Rannveig Guðmundsdóttir, Steingrímur J. Sigfússon, Þórunn Sveinbjarnardóttir, Þuríður Backman, Ögmundur Jónasson, Önundur S. Björnsson, Össur Skarphéðinsson

Fjarvist:

Einar Oddur Kristjánsson, Guðmundur Árni Stefánsson, Halldór Ásgrímsson

Fjarverandi:

Davíð Oddsson, Guðjón A. Kristjánsson, Gunnar Örlygsson, Jón Bjarnason, Sigurjón Þórðarson

Samantektir

Atkvæði eftir kyni

Kyn Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Karlar 22 13 0 3 5
Konur 9 11 0 0 0

Atkvæði eftir þingflokkum

Þingflokkur Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Framsóknar­flokkur 11 0 0 1 0
Frjálslyndi ­flokkurinn 0 1 0 0 3
Samfylkingin 0 19 0 1 0
Sjálfstæðis­flokkur 20 0 0 1 1
Vinstrihreyfingin - grænt framboð 0 4 0 0 1

Atkvæði eftir kjördæmum

Kjördæmi Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Reykjavíkur­kjördæmi suður 6 5 0 0 0
Reykjavíkur­kjördæmi norður 4 5 0 1 1
Suðvestur­kjördæmi 6 3 0 1 1
Norðvestur­kjördæmi 4 2 0 1 3
Norðaustur­kjördæmi 6 4 0 0 0
Suður­kjördæmi 5 5 0 0 0

Hægt er að skoða kökuritið eftir kyni, þingflokki og kjördæmum með því að smella með músinni á viðkomandi heiti í töflunum hér að ofan.