Atkvæðagreiðsla

Alþingi 130. löggjafarþing. 128. fundur. Atkvæðagreiðsla 31587
341. mál. almannatryggingar og félagsleg aðstoð
(tryggingaráð, skipulag TR o.fl.)
Þskj. 1575. 1
27.05.2004 13:58
Fellt
Einfaldan meirihluta þurfti til.
Brtt.

Atkvæði féllu þannig:  Já 21, nei 31, greiddu ekki atkv. 0
fjarvist 3, fjarver­andi 8

Nafnalisti

Adolf H. Berndsen: nei, Anna Kristín Gunnarsdóttir: já, Arnbjörg Sveinsdóttir: fjarverandi, Ágúst Ólafur Ágústsson: fjarverandi, Árni Magnússon: nei, Árni M. Mathiesen: nei, Ásgeir Friðgeirsson: já, Ásta R. Jóhannesdóttir: fjarverandi, Birgir Ármannsson: nei, Birkir Jón Jónsson: nei, Bjarni Benediktsson: nei, Björgvin G. Sigurðsson: já, Björn Bjarnason: nei, Bryndís Hlöðversdóttir: já, Dagný Jónsdóttir: nei, Davíð Oddsson: nei, Drífa Hjartardóttir: nei, Einar K. Guðfinnsson: nei, Einar Oddur Kristjánsson: nei, Einar Már Sigurðarson: já, Geir H. Haarde: nei, Guðjón Hjörleifsson: nei, Guðjón A. Kristjánsson: já, Guðlaugur Þór Þórðarson: nei, Guðmundur Hallvarðsson: nei, Guðmundur Árni Stefánsson: fjarverandi, Guðni Ágústsson: fjarverandi, Guðrún Ögmundsdóttir: fjarvist, Gunnar Birgisson: nei, Gunnar Örlygsson: fjarverandi, Halldór Ásgrímsson: nei, Helgi Hjörvar: fjarvist, Hjálmar Árnason: nei, Jóhann Ársælsson: já, Jóhanna Sigurðardóttir: já, Jón Bjarnason: já, Jón Gunnarsson: já, Jón Kristjánsson: nei, Jónína Bjartmarz: fjarvist, Katrín Júlíusdóttir: já, Kjartan Ólafsson: nei, Kolbrún Halldórsdóttir: já, Kristinn H. Gunnarsson: nei, Kristján L. Möller: já, Lúðvík Bergvinsson: fjarverandi, Magnús Þór Hafsteinsson: já, Magnús Stefánsson: nei, Margrét Frímannsdóttir: já, Mörður Árnason: já, Pétur H. Blöndal: nei, Rannveig Guðmundsdóttir: fjarverandi, Sigríður Ingvarsdóttir: nei, Sigríður A. Þórðardóttir: nei, Sigurður Kári Kristjánsson: nei, Sigurjón Þórðarson: já, Siv Friðleifsdóttir: nei, Sólveig Pétursdóttir: nei, Steingrímur J. Sigfússon: já, Valgerður Sverrisdóttir: nei, Þorgerður K. Gunnarsdóttir: nei, Þuríður Backman: já, Ögmundur Jónasson: já, Össur Skarphéðinsson:

Já:

Anna Kristín Gunnarsdóttir, Ásgeir Friðgeirsson, Björgvin G. Sigurðsson, Bryndís Hlöðversdóttir, Einar Már Sigurðarson, Guðjón A. Kristjánsson, Jóhann Ársælsson, Jóhanna Sigurðardóttir, Jón Bjarnason, Jón Gunnarsson, Katrín Júlíusdóttir, Kolbrún Halldórsdóttir, Kristján L. Möller, Magnús Þór Hafsteinsson, Margrét Frímannsdóttir, Mörður Árnason, Sigurjón Þórðarson, Steingrímur J. Sigfússon, Þuríður Backman, Ögmundur Jónasson, Össur Skarphéðinsson

Nei:

Adolf H. Berndsen, Árni Magnússon, Árni M. Mathiesen, Birgir Ármannsson, Birkir Jón Jónsson, Bjarni Benediktsson, Björn Bjarnason, Dagný Jónsdóttir, Davíð Oddsson, Drífa Hjartardóttir, Einar K. Guðfinnsson, Einar Oddur Kristjánsson, Geir H. Haarde, Guðjón Hjörleifsson, Guðlaugur Þór Þórðarson, Guðmundur Hallvarðsson, Gunnar Birgisson, Halldór Ásgrímsson, Hjálmar Árnason, Jón Kristjánsson, Kjartan Ólafsson, Kristinn H. Gunnarsson, Magnús Stefánsson, Pétur H. Blöndal, Sigríður Ingvarsdóttir, Sigríður A. Þórðardóttir, Sigurður Kári Kristjánsson, Siv Friðleifsdóttir, Sólveig Pétursdóttir, Valgerður Sverrisdóttir, Þorgerður K. Gunnarsdóttir

Fjarvist:

Guðrún Ögmundsdóttir, Helgi Hjörvar, Jónína Bjartmarz

Fjarverandi:

Arnbjörg Sveinsdóttir, Ágúst Ólafur Ágústsson, Ásta R. Jóhannesdóttir, Guðmundur Árni Stefánsson, Guðni Ágústsson, Gunnar Örlygsson, Lúðvík Bergvinsson, Rannveig Guðmundsdóttir

Samantektir

Atkvæði eftir kyni

Kyn Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Karlar 14 23 0 1 5
Konur 7 8 0 2 3

Atkvæði eftir þingflokkum

Þingflokkur Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Framsóknar­flokkur 0 10 0 1 1
Frjálslyndi ­flokkurinn 3 0 0 0 1
Samfylkingin 13 0 0 2 5
Sjálfstæðis­flokkur 0 21 0 0 1
Vinstrihreyfingin - grænt framboð 5 0 0 0 0

Atkvæði eftir kjördæmum

Kjördæmi Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Reykjavíkur­kjördæmi suður 3 5 0 1 2
Reykjavíkur­kjördæmi norður 3 6 0 2 0
Suðvestur­kjördæmi 2 6 0 0 3
Norðvestur­kjördæmi 5 5 0 0 0
Norðaustur­kjördæmi 4 5 0 0 1
Suður­kjördæmi 4 4 0 0 2

Hægt er að skoða kökuritið eftir kyni, þingflokki og kjördæmum með því að smella með músinni á viðkomandi heiti í töflunum hér að ofan.