Atkvæðagreiðsla

Alþingi 130. löggjafarþing. 128. fundur. Atkvæðagreiðsla 31636
785. mál. húsnæðismál
(íbúðabréf)
Þskj. 1196. , svo breytt,
27.05.2004 14:36
Samþykkt
Frv.

Atkvæði féllu þannig:  Já 34, nei 0, greiddu ekki atkv. 19
fjarvist 3, fjarver­andi 7

Nafnalisti

Adolf H. Berndsen: já, Anna Kristín Gunnarsdóttir: greiðir ekki atkvæði, Arnbjörg Sveinsdóttir: fjarverandi, Ágúst Ólafur Ágústsson: fjarverandi, Árni Magnússon: já, Árni M. Mathiesen: já, Ásgeir Friðgeirsson: greiðir ekki atkvæði, Ásta R. Jóhannesdóttir: fjarverandi, Birgir Ármannsson: já, Birkir Jón Jónsson: já, Bjarni Benediktsson: já, Björgvin G. Sigurðsson: greiðir ekki atkvæði, Björn Bjarnason: já, Bryndís Hlöðversdóttir: greiðir ekki atkvæði, Dagný Jónsdóttir: já, Davíð Oddsson: já, Drífa Hjartardóttir: já, Einar K. Guðfinnsson: já, Einar Oddur Kristjánsson: já, Einar Már Sigurðarson: greiðir ekki atkvæði, Geir H. Haarde: já, Guðjón Hjörleifsson: já, Guðjón A. Kristjánsson: já, Guðlaugur Þór Þórðarson: já, Guðmundur Hallvarðsson: já, Guðmundur Árni Stefánsson: fjarverandi, Guðni Ágústsson: fjarverandi, Guðrún Ögmundsdóttir: fjarvist, Gunnar Birgisson: já, Gunnar Örlygsson: fjarverandi, Halldór Ásgrímsson: já, Helgi Hjörvar: fjarvist, Hjálmar Árnason: já, Jóhann Ársælsson: greiðir ekki atkvæði, Jóhanna Sigurðardóttir: greiðir ekki atkvæði, Jón Bjarnason: greiðir ekki atkvæði, Jón Gunnarsson: greiðir ekki atkvæði, Jón Kristjánsson: já, Jónína Bjartmarz: fjarvist, Katrín Júlíusdóttir: greiðir ekki atkvæði, Kjartan Ólafsson: já, Kolbrún Halldórsdóttir: greiðir ekki atkvæði, Kristinn H. Gunnarsson: já, Kristján L. Möller: greiðir ekki atkvæði, Lúðvík Bergvinsson: greiðir ekki atkvæði, Magnús Þór Hafsteinsson: já, Magnús Stefánsson: já, Margrét Frímannsdóttir: fjarverandi, Mörður Árnason: greiðir ekki atkvæði, Pétur H. Blöndal: já, Rannveig Guðmundsdóttir: greiðir ekki atkvæði, Sigríður Ingvarsdóttir: já, Sigríður A. Þórðardóttir: já, Sigurður Kári Kristjánsson: já, Sigurjón Þórðarson: já, Siv Friðleifsdóttir: já, Sólveig Pétursdóttir: já, Steingrímur J. Sigfússon: greiðir ekki atkvæði, Valgerður Sverrisdóttir: já, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir: já, Þuríður Backman: greiðir ekki atkvæði, Ögmundur Jónasson: greiðir ekki atkvæði, Össur Skarphéðinsson: greiðir ekki atkvæði

Já:

Adolf H. Berndsen, Árni Magnússon, Árni M. Mathiesen, Birgir Ármannsson, Birkir Jón Jónsson, Bjarni Benediktsson, Björn Bjarnason, Dagný Jónsdóttir, Davíð Oddsson, Drífa Hjartardóttir, Einar K. Guðfinnsson, Einar Oddur Kristjánsson, Geir H. Haarde, Guðjón Hjörleifsson, Guðjón A. Kristjánsson, Guðlaugur Þór Þórðarson, Guðmundur Hallvarðsson, Gunnar Birgisson, Halldór Ásgrímsson, Hjálmar Árnason, Jón Kristjánsson, Kjartan Ólafsson, Kristinn H. Gunnarsson, Magnús Þór Hafsteinsson, Magnús Stefánsson, Pétur H. Blöndal, Sigríður Ingvarsdóttir, Sigríður A. Þórðardóttir, Sigurður Kári Kristjánsson, Sigurjón Þórðarson, Siv Friðleifsdóttir, Sólveig Pétursdóttir, Valgerður Sverrisdóttir, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir

Greiðir ekki atkvæði:

Anna Kristín Gunnarsdóttir, Ásgeir Friðgeirsson, Björgvin G. Sigurðsson, Bryndís Hlöðversdóttir, Einar Már Sigurðarson, Jóhann Ársælsson, Jóhanna Sigurðardóttir, Jón Bjarnason, Jón Gunnarsson, Katrín Júlíusdóttir, Kolbrún Halldórsdóttir, Kristján L. Möller, Lúðvík Bergvinsson, Mörður Árnason, Rannveig Guðmundsdóttir, Steingrímur J. Sigfússon, Þuríður Backman, Ögmundur Jónasson, Össur Skarphéðinsson

Fjarvist:

Guðrún Ögmundsdóttir, Helgi Hjörvar, Jónína Bjartmarz

Fjarverandi:

Arnbjörg Sveinsdóttir, Ágúst Ólafur Ágústsson, Ásta R. Jóhannesdóttir, Guðmundur Árni Stefánsson, Guðni Ágústsson, Gunnar Örlygsson, Margrét Frímannsdóttir

Samantektir

Atkvæði eftir kyni

Kyn Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Karlar 26 0 12 1 4
Konur 8 0 7 2 3

Atkvæði eftir þingflokkum

Þingflokkur Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Framsóknar­flokkur 10 0 0 1 1
Frjálslyndi ­flokkurinn 3 0 0 0 1
Samfylkingin 0 0 14 2 4
Sjálfstæðis­flokkur 21 0 0 0 1
Vinstrihreyfingin - grænt framboð 0 0 5 0 0

Atkvæði eftir kjördæmum

Kjördæmi Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Reykjavíkur­kjördæmi suður 5 0 3 1 2
Reykjavíkur­kjördæmi norður 6 0 3 2 0
Suðvestur­kjördæmi 6 0 3 0 2
Norðvestur­kjördæmi 7 0 3 0 0
Norðaustur­kjördæmi 5 0 4 0 1
Suður­kjördæmi 5 0 3 0 2

Hægt er að skoða kökuritið eftir kyni, þingflokki og kjördæmum með því að smella með músinni á viðkomandi heiti í töflunum hér að ofan.