Atkvæðagreiðsla

Alþingi 130. löggjafarþing. 128. fundur. Atkvæðagreiðsla 31697
868. mál. þjóðgarðurinn á Þingvöllum
Þskj. 1772. 2
27.05.2004 14:59
Fellt
Einfaldan meirihluta þurfti til.
Brtt.

Atkvæði féllu þannig:  Já 14, nei 33, greiddu ekki atkv. 1
fjarvist 3, fjarver­andi 12

Nafnalisti

Adolf H. Berndsen: nei, Anna Kristín Gunnarsdóttir: já, Arnbjörg Sveinsdóttir: fjarverandi, Ágúst Ólafur Ágústsson: fjarverandi, Árni Magnússon: nei, Árni M. Mathiesen: nei, Ásgeir Friðgeirsson: fjarverandi, Ásta R. Jóhannesdóttir: fjarverandi, Birgir Ármannsson: nei, Birkir Jón Jónsson: nei, Bjarni Benediktsson: nei, Björgvin G. Sigurðsson: já, Björn Bjarnason: nei, Bryndís Hlöðversdóttir: greiðir ekki atkvæði, Dagný Jónsdóttir: nei, Davíð Oddsson: nei, Drífa Hjartardóttir: nei, Einar K. Guðfinnsson: nei, Einar Oddur Kristjánsson: nei, Einar Már Sigurðarson: nei, Geir H. Haarde: nei, Guðjón Hjörleifsson: nei, Guðjón A. Kristjánsson: já, Guðlaugur Þór Þórðarson: nei, Guðmundur Hallvarðsson: nei, Guðmundur Árni Stefánsson: fjarverandi, Guðni Ágústsson: fjarverandi, Guðrún Ögmundsdóttir: fjarvist, Gunnar Birgisson: nei, Gunnar Örlygsson: fjarverandi, Halldór Ásgrímsson: nei, Helgi Hjörvar: fjarvist, Hjálmar Árnason: nei, Jóhann Ársælsson: já, Jóhanna Sigurðardóttir: fjarverandi, Jón Bjarnason: já, Jón Gunnarsson: fjarverandi, Jón Kristjánsson: nei, Jónína Bjartmarz: fjarvist, Katrín Júlíusdóttir: fjarverandi, Kjartan Ólafsson: nei, Kolbrún Halldórsdóttir: já, Kristinn H. Gunnarsson: nei, Kristján L. Möller: fjarverandi, Lúðvík Bergvinsson: já, Magnús Þór Hafsteinsson: já, Magnús Stefánsson: nei, Margrét Frímannsdóttir: fjarverandi, Mörður Árnason: nei, Pétur H. Blöndal: nei, Rannveig Guðmundsdóttir: já, Sigríður Ingvarsdóttir: nei, Sigríður A. Þórðardóttir: nei, Sigurður Kári Kristjánsson: nei, Sigurjón Þórðarson: já, Siv Friðleifsdóttir: nei, Sólveig Pétursdóttir: nei, Steingrímur J. Sigfússon: já, Valgerður Sverrisdóttir: nei, Þorgerður K. Gunnarsdóttir: nei, Þuríður Backman: já, Ögmundur Jónasson: já, Össur Skarphéðinsson:

Já:

Anna Kristín Gunnarsdóttir, Björgvin G. Sigurðsson, Guðjón A. Kristjánsson, Jóhann Ársælsson, Jón Bjarnason, Kolbrún Halldórsdóttir, Lúðvík Bergvinsson, Magnús Þór Hafsteinsson, Rannveig Guðmundsdóttir, Sigurjón Þórðarson, Steingrímur J. Sigfússon, Þuríður Backman, Ögmundur Jónasson, Össur Skarphéðinsson

Nei:

Adolf H. Berndsen, Árni Magnússon, Árni M. Mathiesen, Birgir Ármannsson, Birkir Jón Jónsson, Bjarni Benediktsson, Björn Bjarnason, Dagný Jónsdóttir, Davíð Oddsson, Drífa Hjartardóttir, Einar K. Guðfinnsson, Einar Oddur Kristjánsson, Einar Már Sigurðarson, Geir H. Haarde, Guðjón Hjörleifsson, Guðlaugur Þór Þórðarson, Guðmundur Hallvarðsson, Gunnar Birgisson, Halldór Ásgrímsson, Hjálmar Árnason, Jón Kristjánsson, Kjartan Ólafsson, Kristinn H. Gunnarsson, Magnús Stefánsson, Mörður Árnason, Pétur H. Blöndal, Sigríður Ingvarsdóttir, Sigríður A. Þórðardóttir, Sigurður Kári Kristjánsson, Siv Friðleifsdóttir, Sólveig Pétursdóttir, Valgerður Sverrisdóttir, Þorgerður K. Gunnarsdóttir

Greiðir ekki atkvæði:

Bryndís Hlöðversdóttir

Fjarvist:

Guðrún Ögmundsdóttir, Helgi Hjörvar, Jónína Bjartmarz

Fjarverandi:

Arnbjörg Sveinsdóttir, Ágúst Ólafur Ágústsson, Ásgeir Friðgeirsson, Ásta R. Jóhannesdóttir, Guðmundur Árni Stefánsson, Guðni Ágústsson, Gunnar Örlygsson, Jóhanna Sigurðardóttir, Jón Gunnarsson, Katrín Júlíusdóttir, Kristján L. Möller, Margrét Frímannsdóttir

Samantektir

Atkvæði eftir kyni

Kyn Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Karlar 10 25 0 1 7
Konur 4 8 1 2 5

Atkvæði eftir þingflokkum

Þingflokkur Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Framsóknar­flokkur 0 10 0 1 1
Frjálslyndi ­flokkurinn 3 0 0 0 1
Samfylkingin 6 2 1 2 9
Sjálfstæðis­flokkur 0 21 0 0 1
Vinstrihreyfingin - grænt framboð 5 0 0 0 0

Atkvæði eftir kjördæmum

Kjördæmi Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Reykjavíkur­kjördæmi suður 1 6 0 1 3
Reykjavíkur­kjördæmi norður 2 6 1 2 0
Suðvestur­kjördæmi 1 6 0 0 4
Norðvestur­kjördæmi 5 5 0 0 0
Norðaustur­kjördæmi 2 6 0 0 2
Suður­kjördæmi 3 4 0 0 3

Hægt er að skoða kökuritið eftir kyni, þingflokki og kjördæmum með því að smella með músinni á viðkomandi heiti í töflunum hér að ofan.