Atkvæðagreiðsla

Alþingi 131. löggjafarþing. 12. fundur. Atkvæðagreiðsla 32005
183. mál. veðurþjónusta
Þskj. 183.
20.10.2004 13:54
Samþykkt
Frv. vísað til 2. umr.

Atkvæði féllu þannig:  Já 35, nei 0, greiddu ekki atkv. 0
fjarvist 9, fjarver­andi 19

Nafnalisti

Anna Kristín Gunnarsdóttir: já, Arnbjörg Sveinsdóttir: já, Ágúst Ólafur Ágústsson: já, Árni Magnússon: fjarvist, Árni M. Mathiesen: fjarverandi, Ásta R. Jóhannesdóttir: já, Ásta Möller: já, Birgir Ármannsson: já, Birkir Jón Jónsson: fjarvist, Bjarni Benediktsson: fjarverandi, Björgvin G. Sigurðsson: já, Björn Bjarnason: fjarvist, Bryndís Hlöðversdóttir: já, Böðvar Jónsson: já, Dagný Jónsdóttir: já, Drífa Hjartardóttir: fjarverandi, Einar K. Guðfinnsson: fjarverandi, Geir H. Haarde: fjarverandi, Guðjón Guðmundsson: já, Guðjón A. Kristjánsson: já, Guðlaugur Þór Þórðarson: fjarverandi, Guðmundur Hallvarðsson: já, Guðmundur Árni Stefánsson: fjarvist, Guðni Ágústsson: fjarverandi, Guðrún Ögmundsdóttir: fjarverandi, Gunnar Birgisson: já, Gunnar Örlygsson: já, Halldór Ásgrímsson: já, Halldór Blöndal: fjarverandi, Helgi Hjörvar: fjarverandi, Hjálmar Árnason: fjarverandi, Jóhann Ársælsson: já, Jóhanna Sigurðardóttir: já, Jón Bjarnason: já, Jón Gunnarsson: já, Jón Kristjánsson: fjarverandi, Jónína Bjartmarz: fjarvist, Katrín Fjeldsted: já, Katrín Júlíusdóttir: já, Kjartan Ólafsson: já, Kolbrún Halldórsdóttir: já, Kristinn H. Gunnarsson: fjarvist, Kristján L. Möller: já, Lúðvík Bergvinsson: fjarverandi, Magnús Þór Hafsteinsson: já, Magnús Stefánsson: já, Margrét Frímannsdóttir: já, Mörður Árnason: fjarverandi, Pétur H. Blöndal: já, Rannveig Guðmundsdóttir: fjarvist, Sigríður A. Þórðardóttir: fjarvist, Sigurjón Þórðarson: já, Siv Friðleifsdóttir: já, Sólveig Pétursdóttir: fjarvist, Steingrímur J. Sigfússon: fjarverandi, Sturla Böðvarsson: fjarverandi, Valgerður Sverrisdóttir: já, Þorgerður K. Gunnarsdóttir: já, Þórunn Sveinbjarnardóttir: fjarverandi, Þuríður Backman: já, Ögmundur Jónasson: fjarverandi, Örlygur Hnefill Jónsson: já, Össur Skarphéðinsson: fjarverandi

Já:

Anna Kristín Gunnarsdóttir, Arnbjörg Sveinsdóttir, Ágúst Ólafur Ágústsson, Ásta R. Jóhannesdóttir, Ásta Möller, Birgir Ármannsson, Björgvin G. Sigurðsson, Bryndís Hlöðversdóttir, Böðvar Jónsson, Dagný Jónsdóttir, Guðjón Guðmundsson, Guðjón A. Kristjánsson, Guðmundur Hallvarðsson, Gunnar Birgisson, Gunnar Örlygsson, Halldór Ásgrímsson, Jóhann Ársælsson, Jóhanna Sigurðardóttir, Jón Bjarnason, Jón Gunnarsson, Katrín Fjeldsted, Katrín Júlíusdóttir, Kjartan Ólafsson, Kolbrún Halldórsdóttir, Kristján L. Möller, Magnús Þór Hafsteinsson, Magnús Stefánsson, Margrét Frímannsdóttir, Pétur H. Blöndal, Sigurjón Þórðarson, Siv Friðleifsdóttir, Valgerður Sverrisdóttir, Þorgerður K. Gunnarsdóttir, Þuríður Backman, Örlygur Hnefill Jónsson

Fjarvist:

Árni Magnússon, Birkir Jón Jónsson, Björn Bjarnason, Guðmundur Árni Stefánsson, Jónína Bjartmarz, Kristinn H. Gunnarsson, Rannveig Guðmundsdóttir, Sigríður A. Þórðardóttir, Sólveig Pétursdóttir

Fjarverandi:

Árni M. Mathiesen, Bjarni Benediktsson, Drífa Hjartardóttir, Einar K. Guðfinnsson, Geir H. Haarde, Guðlaugur Þór Þórðarson, Guðni Ágústsson, Guðrún Ögmundsdóttir, Halldór Blöndal, Helgi Hjörvar, Hjálmar Árnason, Jón Kristjánsson, Lúðvík Bergvinsson, Mörður Árnason, Steingrímur J. Sigfússon, Sturla Böðvarsson, Þórunn Sveinbjarnardóttir, Ögmundur Jónasson, Össur Skarphéðinsson

Samantektir

Atkvæði eftir kyni

Kyn Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Karlar 20 0 0 5 16
Konur 15 0 0 4 3

Atkvæði eftir þingflokkum

Þingflokkur Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Framsóknar­flokkur 5 0 0 4 3
Frjálslyndi ­flokkurinn 4 0 0 0 0
Samfylkingin 12 0 0 2 6
Sjálfstæðis­flokkur 11 0 0 3 8
Vinstrihreyfingin - grænt framboð 3 0 0 0 2

Atkvæði eftir kjördæmum

Kjördæmi Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Reykjavíkur­kjördæmi suður 6 0 0 2 3
Reykjavíkur­kjördæmi norður 5 0 0 2 4
Suðvestur­kjördæmi 5 0 0 3 3
Norðvestur­kjördæmi 7 0 0 1 2
Norðaustur­kjördæmi 6 0 0 1 3
Suður­kjördæmi 6 0 0 0 4

Hægt er að skoða kökuritið eftir kyni, þingflokki og kjördæmum með því að smella með músinni á viðkomandi heiti í töflunum hér að ofan.