Atkvæðagreiðsla

Alþingi 131. löggjafarþing. 33. fundur. Atkvæðagreiðsla 32109
279. mál. nýr þjóðsöngur
Þskj. 301.
18.11.2004 10:37
Samþykkt
Till. vísað til síðari umr.

Atkvæði féllu þannig:  Já 37, nei 0, greiddu ekki atkv. 0
fjarvist 6, fjarver­andi 20

Nafnalisti

Anna Kristín Gunnarsdóttir: já, Arnbjörg Sveinsdóttir: já, Ágúst Ólafur Ágústsson: já, Árni Magnússon: já, Árni M. Mathiesen: fjarvist, Ásta R. Jóhannesdóttir: já, Ásta Möller: já, Birgir Ármannsson: já, Birkir Jón Jónsson: fjarverandi, Bjarni Benediktsson: fjarvist, Björgvin G. Sigurðsson: já, Björn Bjarnason: já, Bryndís Hlöðversdóttir: já, Dagný Jónsdóttir: já, Drífa Hjartardóttir: já, Einar K. Guðfinnsson: já, Einar Oddur Kristjánsson: fjarverandi, Einar Már Sigurðarson: já, Geir H. Haarde: fjarverandi, Gísli S. Einarsson: já, Guðjón Hjörleifsson: já, Guðlaugur Þór Þórðarson: fjarverandi, Guðmundur Hallvarðsson: fjarverandi, Guðmundur Árni Stefánsson: já, Guðni Ágústsson: fjarverandi, Guðrún Ögmundsdóttir: já, Gunnar Birgisson: fjarverandi, Gunnar Örlygsson: fjarvist, Halldór Ásgrímsson: já, Halldór Blöndal: fjarverandi, Helgi Hjörvar: já, Hjálmar Árnason: já, Jóhanna Sigurðardóttir: já, Jón Bjarnason: já, Jón Gunnarsson: já, Jónína Bjartmarz: fjarverandi, Katrín Júlíusdóttir: fjarverandi, Kjartan Ólafsson: fjarverandi, Kolbrún Halldórsdóttir: já, Kristinn H. Gunnarsson: fjarverandi, Kristján L. Möller: já, Lúðvík Bergvinsson: fjarverandi, Magnús Þór Hafsteinsson: já, Magnús Stefánsson: já, Margrét Frímannsdóttir: fjarvist, Mörður Árnason: fjarverandi, Pétur Bjarnason: já, Pétur H. Blöndal: fjarverandi, Rannveig Guðmundsdóttir: fjarverandi, Sigríður A. Þórðardóttir: fjarvist, Sigurður Kári Kristjánsson: fjarverandi, Sigurjón Þórðarson: já, Siv Friðleifsdóttir: fjarverandi, Sólveig Pétursdóttir: fjarverandi, Steingrímur J. Sigfússon: já, Sturla Böðvarsson: já, Valgerður Sverrisdóttir: já, Þorgerður K. Gunnarsdóttir: já, Þórarinn E. Sveinsson: já, Þórunn Sveinbjarnardóttir: fjarvist, Þuríður Backman: já, Ögmundur Jónasson: já, Össur Skarphéðinsson: fjarverandi

Já:

Anna Kristín Gunnarsdóttir, Arnbjörg Sveinsdóttir, Ágúst Ólafur Ágústsson, Árni Magnússon, Ásta R. Jóhannesdóttir, Ásta Möller, Birgir Ármannsson, Björgvin G. Sigurðsson, Björn Bjarnason, Bryndís Hlöðversdóttir, Dagný Jónsdóttir, Drífa Hjartardóttir, Einar K. Guðfinnsson, Einar Már Sigurðarson, Gísli S. Einarsson, Guðjón Hjörleifsson, Guðmundur Árni Stefánsson, Guðrún Ögmundsdóttir, Halldór Ásgrímsson, Helgi Hjörvar, Hjálmar Árnason, Jóhanna Sigurðardóttir, Jón Bjarnason, Jón Gunnarsson, Kolbrún Halldórsdóttir, Kristján L. Möller, Magnús Þór Hafsteinsson, Magnús Stefánsson, Pétur Bjarnason, Sigurjón Þórðarson, Steingrímur J. Sigfússon, Sturla Böðvarsson, Valgerður Sverrisdóttir, Þorgerður K. Gunnarsdóttir, Þórarinn E. Sveinsson, Þuríður Backman, Ögmundur Jónasson

Fjarvist:

Árni M. Mathiesen, Bjarni Benediktsson, Gunnar Örlygsson, Margrét Frímannsdóttir, Sigríður A. Þórðardóttir, Þórunn Sveinbjarnardóttir

Fjarverandi:

Birkir Jón Jónsson, Einar Oddur Kristjánsson, Geir H. Haarde, Guðlaugur Þór Þórðarson, Guðmundur Hallvarðsson, Guðni Ágústsson, Gunnar Birgisson, Halldór Blöndal, Jónína Bjartmarz, Katrín Júlíusdóttir, Kjartan Ólafsson, Kristinn H. Gunnarsson, Lúðvík Bergvinsson, Mörður Árnason, Pétur H. Blöndal, Rannveig Guðmundsdóttir, Sigurður Kári Kristjánsson, Siv Friðleifsdóttir, Sólveig Pétursdóttir, Össur Skarphéðinsson

Samantektir

Atkvæði eftir kyni

Kyn Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Karlar 24 0 0 3 15
Konur 13 0 0 3 5

Atkvæði eftir þingflokkum

Þingflokkur Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Framsóknar­flokkur 7 0 0 0 5
Frjálslyndi ­flokkurinn 3 0 0 1 0
Samfylkingin 13 0 0 2 5
Sjálfstæðis­flokkur 9 0 0 3 10
Vinstrihreyfingin - grænt framboð 5 0 0 0 0

Atkvæði eftir kjördæmum

Kjördæmi Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Reykjavíkur­kjördæmi suður 5 0 0 0 6
Reykjavíkur­kjördæmi norður 8 0 0 0 3
Suðvestur­kjördæmi 2 0 0 5 4
Norðvestur­kjördæmi 8 0 0 0 2
Norðaustur­kjördæmi 8 0 0 0 2
Suður­kjördæmi 6 0 0 1 3

Hægt er að skoða kökuritið eftir kyni, þingflokki og kjördæmum með því að smella með músinni á viðkomandi heiti í töflunum hér að ofan.