Atkvæðagreiðsla

Alþingi 131. löggjafarþing. 53. fundur. Atkvæðagreiðsla 32361
320. mál. greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi
(gjaldaheimildir)
Þskj. 572. 2
08.12.2004 19:31
Samþykkt
Brtt.

Atkvæði féllu þannig:  Já 49, nei 0, greiddu ekki atkv. 0
fjarvist 2, fjarver­andi 12

Nafnalisti

Anna Kristín Gunnarsdóttir: já, Arnbjörg Sveinsdóttir: já, Ágúst Ólafur Ágústsson: já, Árni Magnússon: já, Árni M. Mathiesen: já, Ásta R. Jóhannesdóttir: já, Ásta Möller: já, Birgir Ármannsson: já, Birkir Jón Jónsson: já, Bjarni Benediktsson: já, Björgvin G. Sigurðsson: já, Bryndís Hlöðversdóttir: já, Dagný Jónsdóttir: já, Drífa Hjartardóttir: já, Einar K. Guðfinnsson: já, Einar Oddur Kristjánsson: fjarverandi, Einar Már Sigurðarson: já, Geir H. Haarde: já, Guðjón Hjörleifsson: já, Guðjón A. Kristjánsson: já, Guðlaugur Þór Þórðarson: já, Guðmundur Hallvarðsson: fjarverandi, Guðmundur Árni Stefánsson: fjarvist, Guðni Ágústsson: já, Guðrún Ögmundsdóttir: já, Gunnar Birgisson: já, Gunnar Örlygsson: já, Halldór Ásgrímsson: já, Halldór Blöndal: já, Helgi Hjörvar: fjarverandi, Hjálmar Árnason: já, Jóhann Ársælsson: já, Jóhanna Sigurðardóttir: fjarverandi, Jón Bjarnason: já, Jón Gunnarsson: já, Jón Kristjánsson: fjarverandi, Jónína Bjartmarz: já, Katrín Fjeldsted: já, Katrín Júlíusdóttir: fjarverandi, Kjartan Ólafsson: já, Kolbrún Halldórsdóttir: já, Kristinn H. Gunnarsson: fjarverandi, Kristján L. Möller: já, Lúðvík Bergvinsson: já, Magnús Þór Hafsteinsson: fjarverandi, Magnús Stefánsson: fjarvist, Margrét Frímannsdóttir: fjarverandi, Mörður Árnason: fjarverandi, Pétur H. Blöndal: já, Rannveig Guðmundsdóttir: já, Sigríður A. Þórðardóttir: já, Sigurður Kári Kristjánsson: já, Siv Friðleifsdóttir: já, Sólveig Pétursdóttir: já, Steingrímur J. Sigfússon: já, Steinunn K. Pétursdóttir: já, Sturla Böðvarsson: já, Valgerður Sverrisdóttir: já, Þorgerður K. Gunnarsdóttir: já, Þórunn Sveinbjarnardóttir: fjarverandi, Þuríður Backman: fjarverandi, Ögmundur Jónasson: já, Össur Skarphéðinsson:

Já:

Anna Kristín Gunnarsdóttir, Arnbjörg Sveinsdóttir, Ágúst Ólafur Ágústsson, Árni Magnússon, Árni M. Mathiesen, Ásta R. Jóhannesdóttir, Ásta Möller, Birgir Ármannsson, Birkir Jón Jónsson, Bjarni Benediktsson, Björgvin G. Sigurðsson, Bryndís Hlöðversdóttir, Dagný Jónsdóttir, Drífa Hjartardóttir, Einar K. Guðfinnsson, Einar Már Sigurðarson, Geir H. Haarde, Guðjón Hjörleifsson, Guðjón A. Kristjánsson, Guðlaugur Þór Þórðarson, Guðni Ágústsson, Guðrún Ögmundsdóttir, Gunnar Birgisson, Gunnar Örlygsson, Halldór Ásgrímsson, Halldór Blöndal, Hjálmar Árnason, Jóhann Ársælsson, Jón Bjarnason, Jón Gunnarsson, Jónína Bjartmarz, Katrín Fjeldsted, Kjartan Ólafsson, Kolbrún Halldórsdóttir, Kristján L. Möller, Lúðvík Bergvinsson, Pétur H. Blöndal, Rannveig Guðmundsdóttir, Sigríður A. Þórðardóttir, Sigurður Kári Kristjánsson, Siv Friðleifsdóttir, Sólveig Pétursdóttir, Steingrímur J. Sigfússon, Steinunn K. Pétursdóttir, Sturla Böðvarsson, Valgerður Sverrisdóttir, Þorgerður K. Gunnarsdóttir, Ögmundur Jónasson, Össur Skarphéðinsson

Fjarvist:

Guðmundur Árni Stefánsson, Magnús Stefánsson

Fjarverandi:

Einar Oddur Kristjánsson, Guðmundur Hallvarðsson, Helgi Hjörvar, Jóhanna Sigurðardóttir, Jón Kristjánsson, Katrín Júlíusdóttir, Kristinn H. Gunnarsson, Magnús Þór Hafsteinsson, Margrét Frímannsdóttir, Mörður Árnason, Þórunn Sveinbjarnardóttir, Þuríður Backman

Samantektir

Atkvæði eftir kyni

Kyn Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Karlar 31 0 0 2 7
Konur 18 0 0 0 5

Atkvæði eftir þingflokkum

Þingflokkur Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Framsóknar­flokkur 9 0 0 1 2
Frjálslyndi ­flokkurinn 3 0 0 0 1
Samfylkingin 13 0 0 1 6
Sjálfstæðis­flokkur 20 0 0 0 2
Vinstrihreyfingin - grænt framboð 4 0 0 0 1

Atkvæði eftir kjördæmum

Kjördæmi Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Reykjavíkur­kjördæmi suður 8 0 0 0 3
Reykjavíkur­kjördæmi norður 10 0 0 0 1
Suðvestur­kjördæmi 8 0 0 1 2
Norðvestur­kjördæmi 7 0 0 1 2
Norðaustur­kjördæmi 8 0 0 0 2
Suður­kjördæmi 8 0 0 0 2

Hægt er að skoða kökuritið eftir kyni, þingflokki og kjördæmum með því að smella með músinni á viðkomandi heiti í töflunum hér að ofan.