Atkvæðagreiðsla

Alþingi 131. löggjafarþing. 96. fundur. Atkvæðagreiðsla 32877
639. mál. sveitarstjórnarlög
(kjördagur, sameining sveitarfélaga)
Þskj. 1011.
21.03.2005 19:18
Samþykkt
Brtt.

Atkvæði féllu þannig:  Já 32, nei 0, greiddu ekki atkv. 0
fjarvist 12, fjarver­andi 19

Nafnalisti

Anna Kristín Gunnarsdóttir: já, Arnbjörg Sveinsdóttir: já, Atli Gíslason: fjarverandi, Árni Magnússon: já, Árni M. Mathiesen: já, Ásta R. Jóhannesdóttir: fjarvist, Birgir Ármannsson: já, Birkir Jón Jónsson: já, Bjarni Benediktsson: fjarverandi, Björgvin G. Sigurðsson: já, Björn Bjarnason: já, Bryndís Hlöðversdóttir: fjarverandi, Dagný Jónsdóttir: já, Davíð Oddsson: já, Drífa Hjartardóttir: já, Einar K. Guðfinnsson: já, Einar Karl Haraldsson: já, Einar Oddur Kristjánsson: fjarverandi, Einar Már Sigurðarson: já, Geir H. Haarde: fjarverandi, Guðjón Hjörleifsson: já, Guðlaugur Þór Þórðarson: fjarverandi, Guðmundur Hallvarðsson: já, Guðmundur Árni Stefánsson: fjarverandi, Guðni Ágústsson: já, Guðrún Ögmundsdóttir: fjarvist, Gunnar Birgisson: fjarverandi, Gunnar Örlygsson: fjarvist, Halldór Ásgrímsson: já, Halldór Blöndal: já, Helgi Hjörvar: já, Hjálmar Árnason: já, Jóhann Ársælsson: já, Jóhanna Sigurðardóttir: fjarvist, Jón Bjarnason: fjarvist, Jón Gunnarsson: fjarvist, Jón Kristjánsson: fjarvist, Jónína Bjartmarz: fjarverandi, Katrín Júlíusdóttir: fjarvist, Kjartan Ólafsson: já, Kristinn H. Gunnarsson: fjarverandi, Kristján L. Möller: já, Lúðvík Bergvinsson: já, Magnús Þór Hafsteinsson: fjarvist, Magnús Stefánsson: já, Margrét Frímannsdóttir: fjarverandi, Mörður Árnason: fjarvist, Pétur H. Blöndal: fjarverandi, Rannveig Guðmundsdóttir: fjarverandi, Sigríður A. Þórðardóttir: já, Sigurður Kári Kristjánsson: fjarverandi, Sigurjón Þórðarson: já, Siv Friðleifsdóttir: já, Sólveig Pétursdóttir: fjarverandi, Steingrímur J. Sigfússon: já, Steinunn K. Pétursdóttir: fjarverandi, Sturla Böðvarsson: fjarverandi, Valgerður Sverrisdóttir: já, Þorgerður K. Gunnarsdóttir: fjarvist, Þórunn Sveinbjarnardóttir: fjarverandi, Þuríður Backman: fjarvist, Ögmundur Jónasson: já, Össur Skarphéðinsson: fjarverandi

Já:

Anna Kristín Gunnarsdóttir, Arnbjörg Sveinsdóttir, Árni Magnússon, Árni M. Mathiesen, Birgir Ármannsson, Birkir Jón Jónsson, Björgvin G. Sigurðsson, Björn Bjarnason, Dagný Jónsdóttir, Davíð Oddsson, Drífa Hjartardóttir, Einar K. Guðfinnsson, Einar Karl Haraldsson, Einar Már Sigurðarson, Guðjón Hjörleifsson, Guðmundur Hallvarðsson, Guðni Ágústsson, Halldór Ásgrímsson, Halldór Blöndal, Helgi Hjörvar, Hjálmar Árnason, Jóhann Ársælsson, Kjartan Ólafsson, Kristján L. Möller, Lúðvík Bergvinsson, Magnús Stefánsson, Sigríður A. Þórðardóttir, Sigurjón Þórðarson, Siv Friðleifsdóttir, Steingrímur J. Sigfússon, Valgerður Sverrisdóttir, Ögmundur Jónasson

Fjarvist:

Ásta R. Jóhannesdóttir, Guðrún Ögmundsdóttir, Gunnar Örlygsson, Jóhanna Sigurðardóttir, Jón Bjarnason, Jón Gunnarsson, Jón Kristjánsson, Katrín Júlíusdóttir, Magnús Þór Hafsteinsson, Mörður Árnason, Þorgerður K. Gunnarsdóttir, Þuríður Backman

Fjarverandi:

Atli Gíslason, Bjarni Benediktsson, Bryndís Hlöðversdóttir, Einar Oddur Kristjánsson, Geir H. Haarde, Guðlaugur Þór Þórðarson, Guðmundur Árni Stefánsson, Gunnar Birgisson, Jónína Bjartmarz, Kristinn H. Gunnarsson, Margrét Frímannsdóttir, Pétur H. Blöndal, Rannveig Guðmundsdóttir, Sigurður Kári Kristjánsson, Sólveig Pétursdóttir, Steinunn K. Pétursdóttir, Sturla Böðvarsson, Þórunn Sveinbjarnardóttir, Össur Skarphéðinsson

Samantektir

Atkvæði eftir kyni

Kyn Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Karlar 25 0 0 6 12
Konur 7 0 0 6 7

Atkvæði eftir þingflokkum

Þingflokkur Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Framsóknar­flokkur 9 0 0 1 2
Frjálslyndi ­flokkurinn 1 0 0 2 1
Samfylkingin 8 0 0 6 6
Sjálfstæðis­flokkur 12 0 0 1 9
Vinstrihreyfingin - grænt framboð 2 0 0 2 1

Atkvæði eftir kjördæmum

Kjördæmi Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Reykjavíkur­kjördæmi suður 4 0 0 3 4
Reykjavíkur­kjördæmi norður 5 0 0 1 5
Suðvestur­kjördæmi 3 0 0 3 5
Norðvestur­kjördæmi 5 0 0 1 4
Norðaustur­kjördæmi 8 0 0 2 0
Suður­kjördæmi 7 0 0 2 1

Hægt er að skoða kökuritið eftir kyni, þingflokki og kjördæmum með því að smella með músinni á viðkomandi heiti í töflunum hér að ofan.