Atkvæðagreiðsla

Alþingi 131. löggjafarþing. 131. fundur. Atkvæðagreiðsla 33344
786. mál. Lánasjóður landbúnaðarins
(afnám laganna)
Þskj. 1164. (með áorðn. breyt. á þskj. 1326)
10.05.2005 22:16
Samþykkt
Frv.

Atkvæði féllu þannig:  Já 49, nei 4, greiddu ekki atkv. 3
fjarvist 0, fjarver­andi 7

Nafnalisti

Anna Kristín Gunnarsdóttir: já, Arnbjörg Sveinsdóttir: já, Ágúst Ólafur Ágústsson: já, Árni Magnússon: já, Árni M. Mathiesen: já, Ásta R. Jóhannesdóttir: já, Birgir Ármannsson: já, Birkir Jón Jónsson: já, Bjarni Benediktsson: já, Björgvin G. Sigurðsson: já, Björn Bjarnason: já, Bryndís Hlöðversdóttir: já, Dagný Jónsdóttir: fjarverandi, Davíð Oddsson: já, Drífa Hjartardóttir: fjarverandi, Einar K. Guðfinnsson: já, Einar Oddur Kristjánsson: já, Einar Már Sigurðarson: fjarverandi, Geir H. Haarde: já, Guðjón Hjörleifsson: já, Guðjón A. Kristjánsson: greiðir ekki atkvæði, Guðlaugur Þór Þórðarson: já, Guðmundur Hallvarðsson: já, Guðmundur Árni Stefánsson: fjarverandi, Guðni Ágústsson: já, Guðrún Ögmundsdóttir: já, Gunnar Birgisson: já, Gunnar Örlygsson: fjarverandi, Halldór Ásgrímsson: já, Halldór Blöndal: já, Helgi Hjörvar: já, Hjálmar Árnason: já, Jóhann Ársælsson: já, Jóhanna Sigurðardóttir: fjarverandi, Jón Bjarnason: nei, Jón Gunnarsson: já, Jón Kristjánsson: já, Jónína Bjartmarz: já, Katrín Júlíusdóttir: já, Kjartan Ólafsson: já, Kolbrún Halldórsdóttir: nei, Kristinn H. Gunnarsson: já, Kristján L. Möller: já, Lúðvík Bergvinsson: já, Magnús Þór Hafsteinsson: greiðir ekki atkvæði, Magnús Stefánsson: já, Margrét Frímannsdóttir: já, Mörður Árnason: já, Pétur H. Blöndal: já, Rannveig Guðmundsdóttir: já, Sigríður A. Þórðardóttir: já, Sigurður Kári Kristjánsson: já, Sigurjón Þórðarson: greiðir ekki atkvæði, Siv Friðleifsdóttir: já, Sólveig Pétursdóttir: já, Steingrímur J. Sigfússon: fjarverandi, Sturla Böðvarsson: já, Valgerður Sverrisdóttir: já, Þorgerður K. Gunnarsdóttir: já, Þórunn Sveinbjarnardóttir: já, Þuríður Backman: nei, Ögmundur Jónasson: nei, Össur Skarphéðinsson:

Já:

Anna Kristín Gunnarsdóttir, Arnbjörg Sveinsdóttir, Ágúst Ólafur Ágústsson, Árni Magnússon, Árni M. Mathiesen, Ásta R. Jóhannesdóttir, Birgir Ármannsson, Birkir Jón Jónsson, Bjarni Benediktsson, Björgvin G. Sigurðsson, Björn Bjarnason, Bryndís Hlöðversdóttir, Davíð Oddsson, Einar K. Guðfinnsson, Einar Oddur Kristjánsson, Geir H. Haarde, Guðjón Hjörleifsson, Guðlaugur Þór Þórðarson, Guðmundur Hallvarðsson, Guðni Ágústsson, Guðrún Ögmundsdóttir, Gunnar Birgisson, Halldór Ásgrímsson, Halldór Blöndal, Helgi Hjörvar, Hjálmar Árnason, Jóhann Ársælsson, Jón Gunnarsson, Jón Kristjánsson, Jónína Bjartmarz, Katrín Júlíusdóttir, Kjartan Ólafsson, Kristinn H. Gunnarsson, Kristján L. Möller, Lúðvík Bergvinsson, Magnús Stefánsson, Margrét Frímannsdóttir, Mörður Árnason, Pétur H. Blöndal, Rannveig Guðmundsdóttir, Sigríður A. Þórðardóttir, Sigurður Kári Kristjánsson, Siv Friðleifsdóttir, Sólveig Pétursdóttir, Sturla Böðvarsson, Valgerður Sverrisdóttir, Þorgerður K. Gunnarsdóttir, Þórunn Sveinbjarnardóttir, Össur Skarphéðinsson

Nei:

Jón Bjarnason, Kolbrún Halldórsdóttir, Þuríður Backman, Ögmundur Jónasson

Greiðir ekki atkvæði:

Guðjón A. Kristjánsson, Magnús Þór Hafsteinsson, Sigurjón Þórðarson

Fjarverandi:

Dagný Jónsdóttir, Drífa Hjartardóttir, Einar Már Sigurðarson, Guðmundur Árni Stefánsson, Gunnar Örlygsson, Jóhanna Sigurðardóttir, Steingrímur J. Sigfússon

Samantektir

Atkvæði eftir kyni

Kyn Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Karlar 34 2 3 0 4
Konur 15 2 0 0 3

Atkvæði eftir þingflokkum

Þingflokkur Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Framsóknar­flokkur 11 0 0 0 1
Frjálslyndi ­flokkurinn 0 0 3 0 1
Samfylkingin 17 0 0 0 3
Sjálfstæðis­flokkur 21 0 0 0 1
Vinstrihreyfingin - grænt framboð 0 4 0 0 1

Atkvæði eftir kjördæmum

Kjördæmi Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Reykjavíkur­kjördæmi suður 9 1 0 0 1
Reykjavíkur­kjördæmi norður 10 1 0 0 0
Suðvestur­kjördæmi 9 0 0 0 2
Norðvestur­kjördæmi 7 1 2 0 0
Norðaustur­kjördæmi 6 1 0 0 3
Suður­kjördæmi 8 0 1 0 1

Hægt er að skoða kökuritið eftir kyni, þingflokki og kjördæmum með því að smella með músinni á viðkomandi heiti í töflunum hér að ofan.