Atkvæðagreiðsla

Alþingi 132. löggjafarþing. 13. fundur. Atkvæðagreiðsla 33673
222. mál. höfundalög
(EES-reglur)
Þskj. 222.
20.10.2005 18:09
Samþykkt
Frv. vísað til 2. umr.

Atkvæði féllu þannig:  Já 36, nei 0, greiddu ekki atkv. 0
fjarvist 3, fjarver­andi 24

Nafnalisti

Anna Kristín Gunnarsdóttir: já, Arnbjörg Sveinsdóttir: já, Ágúst Ólafur Ágústsson: fjarverandi, Árni Magnússon: fjarverandi, Árni M. Mathiesen: fjarverandi, Ásta R. Jóhannesdóttir: fjarverandi, Ásta Möller: fjarvist, Birgir Ármannsson: já, Bjarni Benediktsson: já, Björgvin G. Sigurðsson: fjarverandi, Björn Bjarnason: já, Brynja Magnúsdóttir: já, Dagný Jónsdóttir: fjarvist, Drífa Hjartardóttir: já, Einar K. Guðfinnsson: já, Einar Oddur Kristjánsson: fjarverandi, Einar Már Sigurðarson: fjarverandi, Geir H. Haarde: fjarverandi, Grétar Mar Jónsson: fjarverandi, Guðjón Hjörleifsson: fjarverandi, Guðjón A. Kristjánsson: já, Guðlaugur Þór Þórðarson: já, Guðmundur Hallvarðsson: fjarverandi, Guðni Ágústsson: fjarverandi, Guðrún Ögmundsdóttir: fjarverandi, Gunnar Örlygsson: já, Halldór Ásgrímsson: fjarverandi, Halldór Blöndal: fjarverandi, Helgi Hjörvar: já, Ingibjörg Sólrún Gísladóttir: fjarverandi, Ísólfur Gylfi Pálmason: já, Jóhann Ársælsson: já, Jóhanna Sigurðardóttir: fjarvist, Jón Bjarnason: já, Jón Gunnarsson: fjarverandi, Jón Kristjánsson: já, Jónína Bjartmarz: já, Katrín Júlíusdóttir: já, Kjartan Ólafsson: já, Kolbrún Halldórsdóttir: já, Kristinn H. Gunnarsson: fjarverandi, Kristján L. Möller: já, Lúðvík Bergvinsson: fjarverandi, Magnús Stefánsson: já, Mörður Árnason: já, Pétur H. Blöndal: já, Rannveig Guðmundsdóttir: fjarverandi, Sigríður A. Þórðardóttir: já, Sigurður Kári Kristjánsson: já, Sigurjón Þórðarson: fjarverandi, Sigurrós Þorgrímsdóttir: já, Siv Friðleifsdóttir: já, Sólveig Pétursdóttir: já, Steingrímur J. Sigfússon: já, Sturla Böðvarsson: já, Valdimar L. Friðriksson: fjarverandi, Valgerður Sverrisdóttir: já, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir: já, Þórarinn E. Sveinsson: já, Þórunn Sveinbjarnardóttir: fjarverandi, Þuríður Backman: fjarverandi, Ögmundur Jónasson: já, Össur Skarphéðinsson:

Já:

Anna Kristín Gunnarsdóttir, Arnbjörg Sveinsdóttir, Birgir Ármannsson, Bjarni Benediktsson, Björn Bjarnason, Brynja Magnúsdóttir, Drífa Hjartardóttir, Einar K. Guðfinnsson, Guðjón A. Kristjánsson, Guðlaugur Þór Þórðarson, Gunnar Örlygsson, Helgi Hjörvar, Ísólfur Gylfi Pálmason, Jóhann Ársælsson, Jón Bjarnason, Jón Kristjánsson, Jónína Bjartmarz, Katrín Júlíusdóttir, Kjartan Ólafsson, Kolbrún Halldórsdóttir, Kristján L. Möller, Magnús Stefánsson, Mörður Árnason, Pétur H. Blöndal, Sigríður A. Þórðardóttir, Sigurður Kári Kristjánsson, Sigurrós Þorgrímsdóttir, Siv Friðleifsdóttir, Sólveig Pétursdóttir, Steingrímur J. Sigfússon, Sturla Böðvarsson, Valgerður Sverrisdóttir, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, Þórarinn E. Sveinsson, Ögmundur Jónasson, Össur Skarphéðinsson

Fjarvist:

Ásta Möller, Dagný Jónsdóttir, Jóhanna Sigurðardóttir

Fjarverandi:

Ágúst Ólafur Ágústsson, Árni Magnússon, Árni M. Mathiesen, Ásta R. Jóhannesdóttir, Björgvin G. Sigurðsson, Einar Oddur Kristjánsson, Einar Már Sigurðarson, Geir H. Haarde, Grétar Mar Jónsson, Guðjón Hjörleifsson, Guðmundur Hallvarðsson, Guðni Ágústsson, Guðrún Ögmundsdóttir, Halldór Ásgrímsson, Halldór Blöndal, Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, Jón Gunnarsson, Kristinn H. Gunnarsson, Lúðvík Bergvinsson, Rannveig Guðmundsdóttir, Sigurjón Þórðarson, Valdimar L. Friðriksson, Þórunn Sveinbjarnardóttir, Þuríður Backman

Samantektir

Atkvæði eftir kyni

Kyn Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Karlar 23 0 0 0 18
Konur 13 0 0 3 6

Atkvæði eftir þingflokkum

Þingflokkur Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Framsóknar­flokkur 7 0 0 1 4
Frjálslyndi ­flokkurinn 1 0 0 0 2
Samfylkingin 8 0 0 1 11
Sjálfstæðis­flokkur 16 0 0 1 6
Vinstrihreyfingin - grænt framboð 4 0 0 0 1

Atkvæði eftir kjördæmum

Kjördæmi Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Reykjavíkur­kjördæmi suður 6 0 0 1 4
Reykjavíkur­kjördæmi norður 6 0 0 1 4
Suðvestur­kjördæmi 7 0 0 0 4
Norðvestur­kjördæmi 7 0 0 0 3
Norðaustur­kjördæmi 6 0 0 1 3
Suður­kjördæmi 4 0 0 0 6

Hægt er að skoða kökuritið eftir kyni, þingflokki og kjördæmum með því að smella með músinni á viðkomandi heiti í töflunum hér að ofan.