Atkvæðagreiðsla

Alþingi 132. löggjafarþing. 27. fundur. Atkvæðagreiðsla 33776
327. mál. olíugjald og kílómetragjald o.fl.
(sérstakt kílómetragjald)
Þskj. 359.
22.11.2005 13:53
Samþykkt
Frv. vísað til 2. umr.

Atkvæði féllu þannig:  Já 43, nei 0, greiddu ekki atkv. 0
fjarvist 7, fjarver­andi 13

Nafnalisti

Adolf H. Berndsen: já, Anna Kristín Gunnarsdóttir: já, Arnbjörg Sveinsdóttir: já, Ágúst Ólafur Ágústsson: fjarvist, Árni Magnússon: fjarverandi, Árni M. Mathiesen: já, Ásta R. Jóhannesdóttir: já, Ásta Möller: já, Birgir Ármannsson: já, Birkir Jón Jónsson: já, Bjarni Benediktsson: fjarverandi, Björgvin G. Sigurðsson: já, Björn Bjarnason: fjarverandi, Bryndís Haraldsdóttir: já, Dagný Jónsdóttir: já, Drífa Hjartardóttir: já, Einar Oddur Kristjánsson: fjarverandi, Einar Már Sigurðarson: já, Geir H. Haarde: fjarvist, Guðjón Guðmundsson: já, Guðjón Hjörleifsson: já, Guðjón A. Kristjánsson: já, Guðlaugur Þór Þórðarson: fjarverandi, Guðmundur Hallvarðsson: fjarverandi, Guðmundur Magnússon: já, Guðni Ágústsson: fjarvist, Guðrún Ögmundsdóttir: já, Gunnar Örlygsson: já, Halldór Ásgrímsson: já, Halldór Blöndal: fjarverandi, Helgi Hjörvar: já, Hjálmar Árnason: já, Ingibjörg Sólrún Gísladóttir: fjarverandi, Jóhann Ársælsson: já, Jóhanna Sigurðardóttir: fjarvist, Jón Bjarnason: já, Jón Gunnarsson: fjarverandi, Jón Kristjánsson: já, Jónína Bjartmarz: já, Katrín Júlíusdóttir: fjarvist, Kjartan Ólafsson: já, Kolbrún Halldórsdóttir: já, Kristinn H. Gunnarsson: fjarverandi, Kristján L. Möller: já, Lúðvík Bergvinsson: já, Magnús Þór Hafsteinsson: fjarverandi, Magnús Stefánsson: já, Margrét Frímannsdóttir: já, Mörður Árnason: fjarverandi, Pétur H. Blöndal: já, Rannveig Guðmundsdóttir: fjarverandi, Sigríður A. Þórðardóttir: fjarvist, Sigurður Kári Kristjánsson: já, Sigurjón Þórðarson: já, Sigurrós Þorgrímsdóttir: já, Siv Friðleifsdóttir: já, Sólveig Pétursdóttir: já, Steingrímur J. Sigfússon: já, Valdimar L. Friðriksson: já, Valgerður Sverrisdóttir: já, Þórunn Sveinbjarnardóttir: fjarvist, Þuríður Backman: já, Össur Skarphéðinsson:

Já:

Adolf H. Berndsen, Anna Kristín Gunnarsdóttir, Arnbjörg Sveinsdóttir, Árni M. Mathiesen, Ásta R. Jóhannesdóttir, Ásta Möller, Birgir Ármannsson, Birkir Jón Jónsson, Björgvin G. Sigurðsson, Bryndís Haraldsdóttir, Dagný Jónsdóttir, Drífa Hjartardóttir, Einar Már Sigurðarson, Guðjón Guðmundsson, Guðjón Hjörleifsson, Guðjón A. Kristjánsson, Guðmundur Magnússon, Guðrún Ögmundsdóttir, Gunnar Örlygsson, Halldór Ásgrímsson, Helgi Hjörvar, Hjálmar Árnason, Jóhann Ársælsson, Jón Bjarnason, Jón Kristjánsson, Jónína Bjartmarz, Kjartan Ólafsson, Kolbrún Halldórsdóttir, Kristján L. Möller, Lúðvík Bergvinsson, Magnús Stefánsson, Margrét Frímannsdóttir, Pétur H. Blöndal, Sigurður Kári Kristjánsson, Sigurjón Þórðarson, Sigurrós Þorgrímsdóttir, Siv Friðleifsdóttir, Sólveig Pétursdóttir, Steingrímur J. Sigfússon, Valdimar L. Friðriksson, Valgerður Sverrisdóttir, Þuríður Backman, Össur Skarphéðinsson

Fjarvist:

Ágúst Ólafur Ágústsson, Geir H. Haarde, Guðni Ágústsson, Jóhanna Sigurðardóttir, Katrín Júlíusdóttir, Sigríður A. Þórðardóttir, Þórunn Sveinbjarnardóttir

Fjarverandi:

Árni Magnússon, Bjarni Benediktsson, Björn Bjarnason, Einar Oddur Kristjánsson, Guðlaugur Þór Þórðarson, Guðmundur Hallvarðsson, Halldór Blöndal, Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, Jón Gunnarsson, Kristinn H. Gunnarsson, Magnús Þór Hafsteinsson, Mörður Árnason, Rannveig Guðmundsdóttir

Samantektir

Atkvæði eftir kyni

Kyn Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Karlar 27 0 0 3 11
Konur 16 0 0 4 2

Atkvæði eftir þingflokkum

Þingflokkur Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Framsóknar­flokkur 9 0 0 1 2
Frjálslyndi ­flokkurinn 2 0 0 0 1
Samfylkingin 12 0 0 4 4
Sjálfstæðis­flokkur 15 0 0 2 6
Vinstrihreyfingin - grænt framboð 5 0 0 0 0

Atkvæði eftir kjördæmum

Kjördæmi Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Reykjavíkur­kjördæmi suður 6 0 0 3 2
Reykjavíkur­kjördæmi norður 7 0 0 0 4
Suðvestur­kjördæmi 6 0 0 3 2
Norðvestur­kjördæmi 8 0 0 0 2
Norðaustur­kjördæmi 9 0 0 0 1
Suður­kjördæmi 7 0 0 1 2

Hægt er að skoða kökuritið eftir kyni, þingflokki og kjördæmum með því að smella með músinni á viðkomandi heiti í töflunum hér að ofan.