Atkvæðagreiðsla

Alþingi 132. löggjafarþing. 32. fundur. Atkvæðagreiðsla 33944
364. mál. tekjustofnar sveitarfélaga
(undanþágur frá greiðslu fasteignaskatts o.fl.)
Þskj. 418.
29.11.2005 19:54
Samþykkt
Frv. vísað til 2. umr.

Atkvæði féllu þannig:  Já 40, nei 0, greiddu ekki atkv. 0
fjarvist 12, fjarver­andi 11

Nafnalisti

Adolf H. Berndsen: já, Anna Kristín Gunnarsdóttir: já, Arnbjörg Sveinsdóttir: já, Ágúst Ólafur Ágústsson: fjarverandi, Árni Magnússon: já, Árni M. Mathiesen: já, Ásta R. Jóhannesdóttir: fjarverandi, Ásta Möller: já, Birgir Ármannsson: já, Birkir Jón Jónsson: fjarvist, Bjarni Benediktsson: fjarvist, Björgvin G. Sigurðsson: fjarvist, Björn Bjarnason: já, Bryndís Haraldsdóttir: já, Dagný Jónsdóttir: já, Drífa Hjartardóttir: já, Einar K. Guðfinnsson: fjarverandi, Einar Oddur Kristjánsson: já, Einar Már Sigurðarson: fjarverandi, Geir H. Haarde: fjarvist, Guðjón Hjörleifsson: fjarverandi, Guðjón A. Kristjánsson: já, Guðlaugur Þór Þórðarson: fjarvist, Guðmundur Hallvarðsson: já, Guðmundur Magnússon: fjarverandi, Guðni Ágústsson: já, Guðrún Ögmundsdóttir: fjarverandi, Gunnar Örlygsson: já, Halldór Ásgrímsson: já, Halldór Blöndal: já, Helgi Hjörvar: fjarverandi, Hjálmar Árnason: já, Ingibjörg Sólrún Gísladóttir: fjarvist, Jóhann Ársælsson: já, Jóhanna Sigurðardóttir: já, Jón Bjarnason: já, Jón Gunnarsson: fjarvist, Jón Kristjánsson: já, Jónína Bjartmarz: fjarvist, Katrín Júlíusdóttir: já, Kjartan Ólafsson: já, Kolbrún Halldórsdóttir: já, Kristinn H. Gunnarsson: fjarvist, Kristján L. Möller: fjarverandi, Lúðvík Bergvinsson: fjarvist, Magnús Þór Hafsteinsson: já, Magnús Stefánsson: já, Margrét Frímannsdóttir: já, Mörður Árnason: já, Pétur H. Blöndal: fjarvist, Rannveig Guðmundsdóttir: fjarverandi, Sigríður A. Þórðardóttir: já, Sigurður Kári Kristjánsson: fjarvist, Sigurjón Þórðarson: já, Sigurrós Þorgrímsdóttir: já, Siv Friðleifsdóttir: já, Sólveig Pétursdóttir: já, Steingrímur J. Sigfússon: já, Valdimar L. Friðriksson: já, Valgerður Sverrisdóttir: fjarverandi, Þórunn Sveinbjarnardóttir: já, Þuríður Backman: já, Össur Skarphéðinsson:

Já:

Adolf H. Berndsen, Anna Kristín Gunnarsdóttir, Arnbjörg Sveinsdóttir, Árni Magnússon, Árni M. Mathiesen, Ásta Möller, Birgir Ármannsson, Björn Bjarnason, Bryndís Haraldsdóttir, Dagný Jónsdóttir, Drífa Hjartardóttir, Einar Oddur Kristjánsson, Guðjón A. Kristjánsson, Guðmundur Hallvarðsson, Guðni Ágústsson, Gunnar Örlygsson, Halldór Ásgrímsson, Halldór Blöndal, Hjálmar Árnason, Jóhann Ársælsson, Jóhanna Sigurðardóttir, Jón Bjarnason, Jón Kristjánsson, Katrín Júlíusdóttir, Kjartan Ólafsson, Kolbrún Halldórsdóttir, Magnús Þór Hafsteinsson, Magnús Stefánsson, Margrét Frímannsdóttir, Mörður Árnason, Sigríður A. Þórðardóttir, Sigurjón Þórðarson, Sigurrós Þorgrímsdóttir, Siv Friðleifsdóttir, Sólveig Pétursdóttir, Steingrímur J. Sigfússon, Valdimar L. Friðriksson, Þórunn Sveinbjarnardóttir, Þuríður Backman, Össur Skarphéðinsson

Fjarvist:

Birkir Jón Jónsson, Bjarni Benediktsson, Björgvin G. Sigurðsson, Geir H. Haarde, Guðlaugur Þór Þórðarson, Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, Jón Gunnarsson, Jónína Bjartmarz, Kristinn H. Gunnarsson, Lúðvík Bergvinsson, Pétur H. Blöndal, Sigurður Kári Kristjánsson

Fjarverandi:

Ágúst Ólafur Ágústsson, Ásta R. Jóhannesdóttir, Einar K. Guðfinnsson, Einar Már Sigurðarson, Guðjón Hjörleifsson, Guðmundur Magnússon, Guðrún Ögmundsdóttir, Helgi Hjörvar, Kristján L. Möller, Rannveig Guðmundsdóttir, Valgerður Sverrisdóttir

Samantektir

Atkvæði eftir kyni

Kyn Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Karlar 24 0 0 10 7
Konur 16 0 0 2 4

Atkvæði eftir þingflokkum

Þingflokkur Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Framsóknar­flokkur 8 0 0 3 1
Frjálslyndi ­flokkurinn 3 0 0 0 0
Samfylkingin 9 0 0 4 7
Sjálfstæðis­flokkur 16 0 0 5 2
Vinstrihreyfingin - grænt framboð 4 0 0 0 1

Atkvæði eftir kjördæmum

Kjördæmi Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Reykjavíkur­kjördæmi suður 5 0 0 3 3
Reykjavíkur­kjördæmi norður 6 0 0 3 2
Suðvestur­kjördæmi 9 0 0 1 1
Norðvestur­kjördæmi 8 0 0 1 1
Norðaustur­kjördæmi 6 0 0 1 3
Suður­kjördæmi 6 0 0 3 1

Hægt er að skoða kökuritið eftir kyni, þingflokki og kjördæmum með því að smella með músinni á viðkomandi heiti í töflunum hér að ofan.