Atkvæðagreiðsla

Alþingi 132. löggjafarþing. 47. fundur. Atkvæðagreiðsla 34203
417. mál. Kjaradómur og kjaranefnd
(ógilding úrskurðar)
Þskj. 634.
20.01.2006 15:44
Samþykkt
Frv. vísað til 3. umr.

Atkvæði féllu þannig:  Já 44, nei 0, greiddu ekki atkv. 0
fjarvist 4, fjarver­andi 15

Nafnalisti

Anna Kristín Gunnarsdóttir: já, Arnbjörg Sveinsdóttir: fjarverandi, Ágúst Ólafur Ágústsson: já, Árni M. Mathiesen: já, Ásta R. Jóhannesdóttir: já, Ásta Möller: já, Birgir Ármannsson: já, Birkir Jón Jónsson: fjarvist, Bjarni Benediktsson: já, Björgvin G. Sigurðsson: fjarverandi, Björn Bjarnason: já, Böðvar Jónsson: já, Dagný Jónsdóttir: já, Einar K. Guðfinnsson: fjarverandi, Einar Oddur Kristjánsson: já, Einar Már Sigurðarson: fjarverandi, Geir H. Haarde: fjarverandi, Guðjón Hjörleifsson: já, Guðjón A. Kristjánsson: já, Guðlaugur Þór Þórðarson: fjarverandi, Guðmundur Hallvarðsson: já, Guðni Ágústsson: já, Guðrún Ögmundsdóttir: fjarverandi, Gunnar Örlygsson: já, Halldór Ásgrímsson: já, Halldór Blöndal: fjarvist, Helgi Hjörvar: já, Hjálmar Árnason: já, Hlynur Hallsson: fjarvist, Ingibjörg Sólrún Gísladóttir: fjarverandi, Jóhann Ársælsson: já, Jóhanna Sigurðardóttir: já, Jón Bjarnason: já, Jón Gunnarsson: fjarverandi, Jón Kristjánsson: já, Jónína Bjartmarz: fjarverandi, Katrín Júlíusdóttir: fjarverandi, Kjartan Ólafsson: já, Kolbrún Halldórsdóttir: já, Kristinn H. Gunnarsson: fjarverandi, Kristján L. Möller: já, Lúðvík Bergvinsson: já, Magnús Þór Hafsteinsson: já, Magnús Stefánsson: já, Margrét Frímannsdóttir: fjarverandi, Mörður Árnason: já, Pétur H. Blöndal: já, Rannveig Guðmundsdóttir: fjarverandi, Sigríður A. Þórðardóttir: já, Sigurður Kári Kristjánsson: já, Sigurjón Þórðarson: já, Sigurrós Þorgrímsdóttir: já, Siv Friðleifsdóttir: fjarverandi, Sólveig Pétursdóttir: já, Sturla Böðvarsson: já, Sæunn Stefánsdóttir: já, Valdimar L. Friðriksson: já, Valgerður Sverrisdóttir: já, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir: já, Þórunn Sveinbjarnardóttir: já, Þuríður Backman: fjarvist, Ögmundur Jónasson: já, Össur Skarphéðinsson:

Já:

Anna Kristín Gunnarsdóttir, Ágúst Ólafur Ágústsson, Árni M. Mathiesen, Ásta R. Jóhannesdóttir, Ásta Möller, Birgir Ármannsson, Bjarni Benediktsson, Björn Bjarnason, Böðvar Jónsson, Dagný Jónsdóttir, Einar Oddur Kristjánsson, Guðjón Hjörleifsson, Guðjón A. Kristjánsson, Guðmundur Hallvarðsson, Guðni Ágústsson, Gunnar Örlygsson, Halldór Ásgrímsson, Helgi Hjörvar, Hjálmar Árnason, Jóhann Ársælsson, Jóhanna Sigurðardóttir, Jón Bjarnason, Jón Kristjánsson, Kjartan Ólafsson, Kolbrún Halldórsdóttir, Kristján L. Möller, Lúðvík Bergvinsson, Magnús Þór Hafsteinsson, Magnús Stefánsson, Mörður Árnason, Pétur H. Blöndal, Sigríður A. Þórðardóttir, Sigurður Kári Kristjánsson, Sigurjón Þórðarson, Sigurrós Þorgrímsdóttir, Sólveig Pétursdóttir, Sturla Böðvarsson, Sæunn Stefánsdóttir, Valdimar L. Friðriksson, Valgerður Sverrisdóttir, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, Þórunn Sveinbjarnardóttir, Ögmundur Jónasson, Össur Skarphéðinsson

Fjarvist:

Birkir Jón Jónsson, Halldór Blöndal, Hlynur Hallsson, Þuríður Backman

Fjarverandi:

Arnbjörg Sveinsdóttir, Björgvin G. Sigurðsson, Einar K. Guðfinnsson, Einar Már Sigurðarson, Geir H. Haarde, Guðlaugur Þór Þórðarson, Guðrún Ögmundsdóttir, Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, Jón Gunnarsson, Jónína Bjartmarz, Katrín Júlíusdóttir, Kristinn H. Gunnarsson, Margrét Frímannsdóttir, Rannveig Guðmundsdóttir, Siv Friðleifsdóttir

Samantektir

Atkvæði eftir kyni

Kyn Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Karlar 31 0 0 3 7
Konur 13 0 0 1 8

Atkvæði eftir þingflokkum

Þingflokkur Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Framsóknar­flokkur 8 0 0 1 3
Frjálslyndi ­flokkurinn 3 0 0 0 0
Samfylkingin 12 0 0 0 8
Sjálfstæðis­flokkur 18 0 0 1 4
Vinstrihreyfingin - grænt framboð 3 0 0 2 0

Atkvæði eftir kjördæmum

Kjördæmi Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Reykjavíkur­kjördæmi suður 9 0 0 0 2
Reykjavíkur­kjördæmi norður 8 0 0 0 3
Suðvestur­kjördæmi 8 0 0 0 3
Norðvestur­kjördæmi 8 0 0 0 2
Norðaustur­kjördæmi 4 0 0 4 2
Suður­kjördæmi 7 0 0 0 3

Hægt er að skoða kökuritið eftir kyni, þingflokki og kjördæmum með því að smella með músinni á viðkomandi heiti í töflunum hér að ofan.