Atkvæðagreiðsla

Alþingi 132. löggjafarþing. 59. fundur. Atkvæðagreiðsla 34237
447. mál. grunnskólar
(sjálfstætt reknir grunnskólar o.fl.)
Þskj. 671.
06.02.2006 15:36
Samþykkt
Frv. vísað til 2. umr.

Atkvæði féllu þannig:  Já 43, nei 0, greiddu ekki atkv. 0
fjarvist 4, fjarver­andi 16

Nafnalisti

Anna Kristín Gunnarsdóttir: já, Arnbjörg Sveinsdóttir: já, Ágúst Ólafur Ágústsson: já, Árni Magnússon: já, Árni M. Mathiesen: já, Ásta R. Jóhannesdóttir: já, Ásta Möller: fjarvist, Birgir Ármannsson: já, Birkir Jón Jónsson: já, Bjarni Benediktsson: fjarverandi, Björgvin G. Sigurðsson: fjarverandi, Björn Bjarnason: já, Dagný Jónsdóttir: já, Drífa Hjartardóttir: já, Einar K. Guðfinnsson: já, Einar Oddur Kristjánsson: fjarverandi, Einar Már Sigurðarson: já, Geir H. Haarde: fjarverandi, Guðjón Hjörleifsson: já, Guðjón A. Kristjánsson: já, Guðlaugur Þór Þórðarson: fjarverandi, Guðmundur Hallvarðsson: fjarvist, Guðni Ágústsson: já, Guðrún Ögmundsdóttir: já, Gunnar Örlygsson: fjarverandi, Halldór Ásgrímsson: já, Halldór Blöndal: fjarverandi, Helgi Hjörvar: já, Hjálmar Árnason: já, Hlynur Hallsson: já, Ingibjörg Sólrún Gísladóttir: já, Jóhann Ársælsson: já, Jóhanna Sigurðardóttir: fjarverandi, Jón Bjarnason: já, Jón Gunnarsson: já, Jón Kristjánsson: já, Jónína Bjartmarz: fjarverandi, Katrín Júlíusdóttir: fjarverandi, Kjartan Ólafsson: já, Kolbrún Halldórsdóttir: já, Kristinn H. Gunnarsson: já, Kristján L. Möller: já, Lúðvík Bergvinsson: fjarverandi, Magnús Þór Hafsteinsson: já, Magnús Stefánsson: já, Margrét Frímannsdóttir: já, Mörður Árnason: fjarverandi, Pétur H. Blöndal: já, Sandra Franks: já, Sigríður A. Þórðardóttir: fjarvist, Sigurður Kári Kristjánsson: já, Sigurjón Þórðarson: fjarverandi, Sigurrós Þorgrímsdóttir: já, Siv Friðleifsdóttir: fjarverandi, Sólveig Pétursdóttir: já, Sturla Böðvarsson: já, Valdimar L. Friðriksson: fjarvist, Valgerður Sverrisdóttir: já, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir: fjarverandi, Þórunn Sveinbjarnardóttir: já, Þuríður Backman: já, Ögmundur Jónasson: já, Össur Skarphéðinsson: fjarverandi

Já:

Anna Kristín Gunnarsdóttir, Arnbjörg Sveinsdóttir, Ágúst Ólafur Ágústsson, Árni Magnússon, Árni M. Mathiesen, Ásta R. Jóhannesdóttir, Birgir Ármannsson, Birkir Jón Jónsson, Björn Bjarnason, Dagný Jónsdóttir, Drífa Hjartardóttir, Einar K. Guðfinnsson, Einar Már Sigurðarson, Guðjón Hjörleifsson, Guðjón A. Kristjánsson, Guðni Ágústsson, Guðrún Ögmundsdóttir, Halldór Ásgrímsson, Helgi Hjörvar, Hjálmar Árnason, Hlynur Hallsson, Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, Jóhann Ársælsson, Jón Bjarnason, Jón Gunnarsson, Jón Kristjánsson, Kjartan Ólafsson, Kolbrún Halldórsdóttir, Kristinn H. Gunnarsson, Kristján L. Möller, Magnús Þór Hafsteinsson, Magnús Stefánsson, Margrét Frímannsdóttir, Pétur H. Blöndal, Sandra Franks, Sigurður Kári Kristjánsson, Sigurrós Þorgrímsdóttir, Sólveig Pétursdóttir, Sturla Böðvarsson, Valgerður Sverrisdóttir, Þórunn Sveinbjarnardóttir, Þuríður Backman, Ögmundur Jónasson

Fjarvist:

Ásta Möller, Guðmundur Hallvarðsson, Sigríður A. Þórðardóttir, Valdimar L. Friðriksson

Fjarverandi:

Bjarni Benediktsson, Björgvin G. Sigurðsson, Einar Oddur Kristjánsson, Geir H. Haarde, Guðlaugur Þór Þórðarson, Gunnar Örlygsson, Halldór Blöndal, Jóhanna Sigurðardóttir, Jónína Bjartmarz, Katrín Júlíusdóttir, Lúðvík Bergvinsson, Mörður Árnason, Sigurjón Þórðarson, Siv Friðleifsdóttir, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, Össur Skarphéðinsson

Samantektir

Atkvæði eftir kyni

Kyn Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Karlar 28 0 0 2 11
Konur 15 0 0 2 5

Atkvæði eftir þingflokkum

Þingflokkur Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Framsóknar­flokkur 10 0 0 0 2
Frjálslyndi ­flokkurinn 2 0 0 0 1
Samfylkingin 13 0 0 1 6
Sjálfstæðis­flokkur 13 0 0 3 7
Vinstrihreyfingin - grænt framboð 5 0 0 0 0

Atkvæði eftir kjördæmum

Kjördæmi Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Reykjavíkur­kjördæmi suður 6 0 0 1 4
Reykjavíkur­kjördæmi norður 8 0 0 1 2
Suðvestur­kjördæmi 4 0 0 2 5
Norðvestur­kjördæmi 8 0 0 0 2
Norðaustur­kjördæmi 9 0 0 0 1
Suður­kjördæmi 8 0 0 0 2

Hægt er að skoða kökuritið eftir kyni, þingflokki og kjördæmum með því að smella með músinni á viðkomandi heiti í töflunum hér að ofan.