Atkvæðagreiðsla

Alþingi 132. löggjafarþing. 60. fundur. Atkvæðagreiðsla 34241
448. mál. stjórn fiskveiða
(hámark á krókaaflahlutdeild o.fl.)
Þskj. 672.
07.02.2006 13:32
Samþykkt
Frv. vísað til 2. umr.

Atkvæði féllu þannig:  Já 33, nei 0, greiddu ekki atkv. 0
fjarvist 4, fjarver­andi 26

Nafnalisti

Anna Kristín Gunnarsdóttir: fjarverandi, Arnbjörg Sveinsdóttir: já, Ágúst Ólafur Ágústsson: fjarvist, Árni Magnússon: já, Árni M. Mathiesen: fjarverandi, Ásta R. Jóhannesdóttir: já, Ásta Möller: fjarvist, Birgir Ármannsson: já, Birkir Jón Jónsson: já, Bjarni Benediktsson: fjarverandi, Björgvin G. Sigurðsson: já, Björn Bjarnason: fjarverandi, Dagný Jónsdóttir: já, Drífa Hjartardóttir: fjarverandi, Einar K. Guðfinnsson: já, Einar Oddur Kristjánsson: fjarverandi, Einar Már Sigurðarson: já, Geir H. Haarde: fjarverandi, Guðjón Hjörleifsson: já, Guðjón A. Kristjánsson: fjarverandi, Guðlaugur Þór Þórðarson: fjarverandi, Guðmundur Hallvarðsson: já, Guðni Ágústsson: fjarverandi, Guðrún Ögmundsdóttir: já, Gunnar Örlygsson: já, Halldór Ásgrímsson: fjarverandi, Halldór Blöndal: fjarverandi, Helgi Hjörvar: já, Hjálmar Árnason: já, Hlynur Hallsson: fjarverandi, Ingibjörg Sólrún Gísladóttir: fjarverandi, Jóhann Ársælsson: já, Jóhanna Sigurðardóttir: fjarverandi, Jón Bjarnason: já, Jón Gunnarsson: já, Jón Kristjánsson: já, Jónína Bjartmarz: fjarverandi, Katrín Júlíusdóttir: já, Kjartan Ólafsson: fjarverandi, Kolbrún Halldórsdóttir: já, Kristinn H. Gunnarsson: fjarvist, Kristján L. Möller: já, Lúðvík Bergvinsson: fjarverandi, Magnús Þór Hafsteinsson: fjarverandi, Magnús Stefánsson: fjarverandi, Margrét Frímannsdóttir: já, Mörður Árnason: fjarverandi, Pétur H. Blöndal: já, Sandra Franks: já, Sigríður A. Þórðardóttir: fjarvist, Sigurður Kári Kristjánsson: já, Sigurjón Þórðarson: já, Sigurrós Þorgrímsdóttir: fjarverandi, Siv Friðleifsdóttir: fjarverandi, Sólveig Pétursdóttir: já, Sturla Böðvarsson: já, Valdimar L. Friðriksson: já, Valgerður Sverrisdóttir: já, Þorgerður K. Gunnarsdóttir: já, Þórunn Sveinbjarnardóttir: fjarverandi, Þuríður Backman: já, Ögmundur Jónasson: fjarverandi, Össur Skarphéðinsson: fjarverandi

Já:

Arnbjörg Sveinsdóttir, Árni Magnússon, Ásta R. Jóhannesdóttir, Birgir Ármannsson, Birkir Jón Jónsson, Björgvin G. Sigurðsson, Dagný Jónsdóttir, Einar K. Guðfinnsson, Einar Már Sigurðarson, Guðjón Hjörleifsson, Guðmundur Hallvarðsson, Guðrún Ögmundsdóttir, Gunnar Örlygsson, Helgi Hjörvar, Hjálmar Árnason, Jóhann Ársælsson, Jón Bjarnason, Jón Gunnarsson, Jón Kristjánsson, Katrín Júlíusdóttir, Kolbrún Halldórsdóttir, Kristján L. Möller, Margrét Frímannsdóttir, Pétur H. Blöndal, Sandra Franks, Sigurður Kári Kristjánsson, Sigurjón Þórðarson, Sólveig Pétursdóttir, Sturla Böðvarsson, Valdimar L. Friðriksson, Valgerður Sverrisdóttir, Þorgerður K. Gunnarsdóttir, Þuríður Backman

Fjarvist:

Ágúst Ólafur Ágústsson, Ásta Möller, Kristinn H. Gunnarsson, Sigríður A. Þórðardóttir

Fjarverandi:

Anna Kristín Gunnarsdóttir, Árni M. Mathiesen, Bjarni Benediktsson, Björn Bjarnason, Drífa Hjartardóttir, Einar Oddur Kristjánsson, Geir H. Haarde, Guðjón A. Kristjánsson, Guðlaugur Þór Þórðarson, Guðni Ágústsson, Halldór Ásgrímsson, Halldór Blöndal, Hlynur Hallsson, Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, Jóhanna Sigurðardóttir, Jónína Bjartmarz, Kjartan Ólafsson, Lúðvík Bergvinsson, Magnús Þór Hafsteinsson, Magnús Stefánsson, Mörður Árnason, Sigurrós Þorgrímsdóttir, Siv Friðleifsdóttir, Þórunn Sveinbjarnardóttir, Ögmundur Jónasson, Össur Skarphéðinsson

Samantektir

Atkvæði eftir kyni

Kyn Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Karlar 21 0 0 2 18
Konur 12 0 0 2 8

Atkvæði eftir þingflokkum

Þingflokkur Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Framsóknar­flokkur 6 0 0 1 5
Frjálslyndi ­flokkurinn 1 0 0 0 2
Samfylkingin 12 0 0 1 7
Sjálfstæðis­flokkur 11 0 0 2 10
Vinstrihreyfingin - grænt framboð 3 0 0 0 2

Atkvæði eftir kjördæmum

Kjördæmi Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Reykjavíkur­kjördæmi suður 5 0 0 1 5
Reykjavíkur­kjördæmi norður 5 0 0 1 5
Suðvestur­kjördæmi 5 0 0 1 5
Norðvestur­kjördæmi 5 0 0 1 4
Norðaustur­kjördæmi 8 0 0 0 2
Suður­kjördæmi 5 0 0 0 5

Hægt er að skoða kökuritið eftir kyni, þingflokki og kjördæmum með því að smella með músinni á viðkomandi heiti í töflunum hér að ofan.