Atkvæðagreiðsla

Alþingi 132. löggjafarþing. 77. fundur. Atkvæðagreiðsla 34416
371. mál. skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða
(lágmarksiðgjald og heimildir til fjárfestingar)
Þskj. 856. 3 (3.--12. gr. falli brott)
06.03.2006 15:38
Samþykkt
Brtt.

Atkvæði féllu þannig:  Já 45, nei 0, greiddu ekki atkv. 0
fjarvist 7, fjarver­andi 11

Nafnalisti

Anna Kristín Gunnarsdóttir: já, Arnbjörg Sveinsdóttir: fjarvist, Ágúst Ólafur Ágústsson: já, Árni Magnússon: fjarverandi, Árni M. Mathiesen: já, Ásta R. Jóhannesdóttir: fjarverandi, Ásta Möller: já, Birgir Ármannsson: já, Birkir Jón Jónsson: fjarverandi, Bjarni Benediktsson: fjarverandi, Björgvin G. Sigurðsson: fjarverandi, Björn Bjarnason: fjarvist, Dagný Jónsdóttir: já, Drífa Hjartardóttir: já, Einar K. Guðfinnsson: já, Einar Oddur Kristjánsson: fjarverandi, Einar Már Sigurðarson: fjarverandi, Geir H. Haarde: já, Guðjón Hjörleifsson: fjarverandi, Guðjón A. Kristjánsson: fjarverandi, Guðlaugur Þór Þórðarson: já, Guðni Ágústsson: já, Guðrún Ögmundsdóttir: já, Gunnar Örlygsson: já, Halldór Ásgrímsson: já, Halldór Blöndal: fjarverandi, Helgi Hjörvar: já, Hlynur Hallsson: já, Ingibjörg Sólrún Gísladóttir: já, Ísólfur Gylfi Pálmason: já, Jóhann Ársælsson: já, Jóhanna Sigurðardóttir: já, Jón Bjarnason: fjarvist, Jón Gunnarsson: já, Jón Kristjánsson: já, Jón Kr. Óskarsson: já, Jónína Bjartmarz: já, Katrín Júlíusdóttir: já, Kjartan Ólafsson: já, Kolbrún Halldórsdóttir: já, Kristinn H. Gunnarsson: fjarvist, Kristján L. Möller: já, Lára Margrét Ragnarsdóttir: já, Lúðvík Bergvinsson: já, Magnús Þór Hafsteinsson: já, Magnús Stefánsson: já, Margrét Frímannsdóttir: já, Mörður Árnason: fjarverandi, Pétur H. Blöndal: já, Sigríður A. Þórðardóttir: já, Sigurður Kári Kristjánsson: já, Sigurjón Þórðarson: já, Sigurrós Þorgrímsdóttir: já, Siv Friðleifsdóttir: já, Sólveig Pétursdóttir: já, Sturla Böðvarsson: fjarvist, Valdimar L. Friðriksson: já, Valgerður Sverrisdóttir: já, Þorgerður K. Gunnarsdóttir: fjarvist, Þórunn Sveinbjarnardóttir: já, Þuríður Backman: fjarvist, Ögmundur Jónasson: já, Össur Skarphéðinsson:

Já:

Anna Kristín Gunnarsdóttir, Ágúst Ólafur Ágústsson, Árni M. Mathiesen, Ásta Möller, Birgir Ármannsson, Dagný Jónsdóttir, Drífa Hjartardóttir, Einar K. Guðfinnsson, Geir H. Haarde, Guðlaugur Þór Þórðarson, Guðni Ágústsson, Guðrún Ögmundsdóttir, Gunnar Örlygsson, Halldór Ásgrímsson, Helgi Hjörvar, Hlynur Hallsson, Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, Ísólfur Gylfi Pálmason, Jóhann Ársælsson, Jóhanna Sigurðardóttir, Jón Gunnarsson, Jón Kristjánsson, Jón Kr. Óskarsson, Jónína Bjartmarz, Katrín Júlíusdóttir, Kjartan Ólafsson, Kolbrún Halldórsdóttir, Kristján L. Möller, Lára Margrét Ragnarsdóttir, Lúðvík Bergvinsson, Magnús Þór Hafsteinsson, Magnús Stefánsson, Margrét Frímannsdóttir, Pétur H. Blöndal, Sigríður A. Þórðardóttir, Sigurður Kári Kristjánsson, Sigurjón Þórðarson, Sigurrós Þorgrímsdóttir, Siv Friðleifsdóttir, Sólveig Pétursdóttir, Valdimar L. Friðriksson, Valgerður Sverrisdóttir, Þórunn Sveinbjarnardóttir, Ögmundur Jónasson, Össur Skarphéðinsson

Fjarvist:

Arnbjörg Sveinsdóttir, Björn Bjarnason, Jón Bjarnason, Kristinn H. Gunnarsson, Sturla Böðvarsson, Þorgerður K. Gunnarsdóttir, Þuríður Backman

Fjarverandi:

Árni Magnússon, Ásta R. Jóhannesdóttir, Birkir Jón Jónsson, Bjarni Benediktsson, Björgvin G. Sigurðsson, Einar Oddur Kristjánsson, Einar Már Sigurðarson, Guðjón Hjörleifsson, Guðjón A. Kristjánsson, Halldór Blöndal, Mörður Árnason

Samantektir

Atkvæði eftir kyni

Kyn Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Karlar 27 0 0 4 10
Konur 18 0 0 3 1

Atkvæði eftir þingflokkum

Þingflokkur Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Framsóknar­flokkur 9 0 0 1 2
Frjálslyndi ­flokkurinn 2 0 0 0 1
Samfylkingin 16 0 0 0 4
Sjálfstæðis­flokkur 15 0 0 4 4
Vinstrihreyfingin - grænt framboð 3 0 0 2 0

Atkvæði eftir kjördæmum

Kjördæmi Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Reykjavíkur­kjördæmi suður 9 0 0 0 2
Reykjavíkur­kjördæmi norður 9 0 0 1 1
Suðvestur­kjördæmi 9 0 0 1 1
Norðvestur­kjördæmi 5 0 0 3 2
Norðaustur­kjördæmi 5 0 0 2 3
Suður­kjördæmi 8 0 0 0 2

Hægt er að skoða kökuritið eftir kyni, þingflokki og kjördæmum með því að smella með músinni á viðkomandi heiti í töflunum hér að ofan.