Atkvæðagreiðsla

Alþingi 132. löggjafarþing. 98. fundur. Atkvæðagreiðsla 34595
614. mál. niðurgreiðslur húshitunarkostnaðar
(styrkir til hitaveitna)
Þskj. 899.
03.04.2006 16:00
Samþykkt
Frv. vísað til 2. umr.

Atkvæði féllu þannig:  Já 46, nei 0, greiddu ekki atkv. 0
fjarvist 8, fjarver­andi 9

Nafnalisti

Anna Kristín Gunnarsdóttir: já, Arnbjörg Sveinsdóttir: já, Ágúst Ólafur Ágústsson: já, Árni M. Mathiesen: já, Ásta R. Jóhannesdóttir: já, Ásta Möller: já, Birgir Ármannsson: já, Birkir Jón Jónsson: já, Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir: já, Bjarni Benediktsson: já, Björgvin G. Sigurðsson: já, Björn Bjarnason: já, Dagný Jónsdóttir: já, Drífa Hjartardóttir: já, Einar K. Guðfinnsson: já, Einar Oddur Kristjánsson: já, Einar Már Sigurðarson: fjarverandi, Fanný Gunnarsdóttir: já, Geir H. Haarde: fjarverandi, Guðjón Hjörleifsson: já, Guðjón A. Kristjánsson: já, Guðlaugur Þór Þórðarson: já, Guðmundur Hallvarðsson: já, Guðni Ágústsson: já, Guðrún Ögmundsdóttir: já, Gunnar Örlygsson: já, Halldór Ásgrímsson: fjarverandi, Halldór Blöndal: fjarvist, Helgi Hjörvar: fjarverandi, Ingibjörg Sólrún Gísladóttir: já, Ísólfur Gylfi Pálmason: já, Jóhann Ársælsson: já, Jóhanna Sigurðardóttir: fjarverandi, Jón Bjarnason: já, Jón Gunnarsson: já, Jón Kristjánsson: fjarvist, Jónína Bjartmarz: já, Katrín Júlíusdóttir: já, Kjartan Ólafsson: já, Kolbrún Halldórsdóttir: já, Kristinn H. Gunnarsson: fjarverandi, Kristján L. Möller: fjarvist, Lúðvík Bergvinsson: já, Magnús Þór Hafsteinsson: já, Magnús Stefánsson: já, Margrét Frímannsdóttir: fjarverandi, Mörður Árnason: fjarverandi, Pétur H. Blöndal: já, Rannveig Guðmundsdóttir: fjarvist, Sigríður A. Þórðardóttir: fjarvist, Sigurður Kári Kristjánsson: já, Sigurjón Þórðarson: já, Sigurrós Þorgrímsdóttir: já, Siv Friðleifsdóttir: já, Sólveig Pétursdóttir: fjarvist, Sturla Böðvarsson: já, Valdimar L. Friðriksson: já, Valgerður Sverrisdóttir: já, Þorgerður K. Gunnarsdóttir: já, Þórunn Sveinbjarnardóttir: fjarvist, Þuríður Backman: já, Ögmundur Jónasson: fjarvist, Össur Skarphéðinsson: fjarverandi

Já:

Anna Kristín Gunnarsdóttir, Arnbjörg Sveinsdóttir, Ágúst Ólafur Ágústsson, Árni M. Mathiesen, Ásta R. Jóhannesdóttir, Ásta Möller, Birgir Ármannsson, Birkir Jón Jónsson, Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir, Bjarni Benediktsson, Björgvin G. Sigurðsson, Björn Bjarnason, Dagný Jónsdóttir, Drífa Hjartardóttir, Einar K. Guðfinnsson, Einar Oddur Kristjánsson, Fanný Gunnarsdóttir, Guðjón Hjörleifsson, Guðjón A. Kristjánsson, Guðlaugur Þór Þórðarson, Guðmundur Hallvarðsson, Guðni Ágústsson, Guðrún Ögmundsdóttir, Gunnar Örlygsson, Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, Ísólfur Gylfi Pálmason, Jóhann Ársælsson, Jón Bjarnason, Jón Gunnarsson, Jónína Bjartmarz, Katrín Júlíusdóttir, Kjartan Ólafsson, Kolbrún Halldórsdóttir, Lúðvík Bergvinsson, Magnús Þór Hafsteinsson, Magnús Stefánsson, Pétur H. Blöndal, Sigurður Kári Kristjánsson, Sigurjón Þórðarson, Sigurrós Þorgrímsdóttir, Siv Friðleifsdóttir, Sturla Böðvarsson, Valdimar L. Friðriksson, Valgerður Sverrisdóttir, Þorgerður K. Gunnarsdóttir, Þuríður Backman

Fjarvist:

Halldór Blöndal, Jón Kristjánsson, Kristján L. Möller, Rannveig Guðmundsdóttir, Sigríður A. Þórðardóttir, Sólveig Pétursdóttir, Þórunn Sveinbjarnardóttir, Ögmundur Jónasson

Fjarverandi:

Einar Már Sigurðarson, Geir H. Haarde, Halldór Ásgrímsson, Helgi Hjörvar, Jóhanna Sigurðardóttir, Kristinn H. Gunnarsson, Margrét Frímannsdóttir, Mörður Árnason, Össur Skarphéðinsson

Samantektir

Atkvæði eftir kyni

Kyn Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Karlar 28 0 0 4 7
Konur 18 0 0 4 2

Atkvæði eftir þingflokkum

Þingflokkur Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Framsóknar­flokkur 9 0 0 1 2
Frjálslyndi ­flokkurinn 3 0 0 0 0
Samfylkingin 11 0 0 3 6
Sjálfstæðis­flokkur 19 0 0 3 1
Vinstrihreyfingin - grænt framboð 4 0 0 1 0

Atkvæði eftir kjördæmum

Kjördæmi Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Reykjavíkur­kjördæmi suður 6 0 0 2 3
Reykjavíkur­kjördæmi norður 8 0 0 0 3
Suðvestur­kjördæmi 8 0 0 3 0
Norðvestur­kjördæmi 9 0 0 0 1
Norðaustur­kjördæmi 6 0 0 3 1
Suður­kjördæmi 9 0 0 0 1

Hægt er að skoða kökuritið eftir kyni, þingflokki og kjördæmum með því að smella með músinni á viðkomandi heiti í töflunum hér að ofan.