Atkvæðagreiðsla

Alþingi 132. löggjafarþing. 99. fundur. Atkvæðagreiðsla 34614
448. mál. stjórn fiskveiða
(hámark á krókaaflahlutdeild o.fl.)
Þskj. 672. 1. gr.
04.04.2006 13:34
Samþykkt
Þskj.

Atkvæði féllu þannig:  Já 25, nei 0, greiddu ekki atkv. 17
fjarvist 8, fjarver­andi 13

Nafnalisti

Anna Kristín Gunnarsdóttir: fjarvist, Arnbjörg Sveinsdóttir: já, Ágúst Ólafur Ágústsson: greiðir ekki atkvæði, Árni M. Mathiesen: fjarverandi, Ásta R. Jóhannesdóttir: greiðir ekki atkvæði, Ásta Möller: já, Birgir Ármannsson: já, Birkir Jón Jónsson: fjarverandi, Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir: greiðir ekki atkvæði, Bjarni Benediktsson: fjarverandi, Björgvin G. Sigurðsson: fjarverandi, Björn Bjarnason: já, Dagný Jónsdóttir: já, Drífa Hjartardóttir: já, Einar K. Guðfinnsson: já, Einar Oddur Kristjánsson: fjarverandi, Einar Már Sigurðarson: greiðir ekki atkvæði, Geir H. Haarde: fjarverandi, Guðjón Hjörleifsson: já, Guðjón Ólafur Jónsson: já, Guðjón A. Kristjánsson: fjarverandi, Guðlaugur Þór Þórðarson: fjarvist, Guðmundur Hallvarðsson: já, Guðni Ágústsson: já, Guðrún Ögmundsdóttir: fjarverandi, Gunnar Örlygsson: fjarverandi, Halldór Ásgrímsson: já, Halldór Blöndal: já, Helgi Hjörvar: greiðir ekki atkvæði, Ingibjörg Sólrún Gísladóttir: greiðir ekki atkvæði, Ísólfur Gylfi Pálmason: já, Jóhann Ársælsson: greiðir ekki atkvæði, Jóhanna Sigurðardóttir: greiðir ekki atkvæði, Jón Bjarnason: greiðir ekki atkvæði, Jón Gunnarsson: greiðir ekki atkvæði, Jón Kristjánsson: já, Jónína Bjartmarz: já, Katrín Júlíusdóttir: greiðir ekki atkvæði, Kjartan Ólafsson: já, Kolbrún Halldórsdóttir: greiðir ekki atkvæði, Kristinn H. Gunnarsson: já, Kristján L. Möller: fjarvist, Lúðvík Bergvinsson: fjarverandi, Magnús Þór Hafsteinsson: greiðir ekki atkvæði, Magnús Stefánsson: já, Margrét Frímannsdóttir: fjarvist, Mörður Árnason: greiðir ekki atkvæði, Pétur H. Blöndal: já, Rannveig Guðmundsdóttir: fjarvist, Sigríður A. Þórðardóttir: fjarvist, Sigurður Kári Kristjánsson: já, Sigurjón Þórðarson: fjarverandi, Sigurrós Þorgrímsdóttir: já, Siv Friðleifsdóttir: fjarverandi, Sólveig Pétursdóttir: fjarvist, Sturla Böðvarsson: já, Valdimar L. Friðriksson: greiðir ekki atkvæði, Valgerður Sverrisdóttir: já, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir: já, Þórunn Sveinbjarnardóttir: fjarvist, Þuríður Backman: greiðir ekki atkvæði, Ögmundur Jónasson: fjarverandi, Össur Skarphéðinsson: greiðir ekki atkvæði

Já:

Arnbjörg Sveinsdóttir, Ásta Möller, Birgir Ármannsson, Björn Bjarnason, Dagný Jónsdóttir, Drífa Hjartardóttir, Einar K. Guðfinnsson, Guðjón Hjörleifsson, Guðjón Ólafur Jónsson, Guðmundur Hallvarðsson, Guðni Ágústsson, Halldór Ásgrímsson, Halldór Blöndal, Ísólfur Gylfi Pálmason, Jón Kristjánsson, Jónína Bjartmarz, Kjartan Ólafsson, Kristinn H. Gunnarsson, Magnús Stefánsson, Pétur H. Blöndal, Sigurður Kári Kristjánsson, Sigurrós Þorgrímsdóttir, Sturla Böðvarsson, Valgerður Sverrisdóttir, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir

Greiðir ekki atkvæði:

Ágúst Ólafur Ágústsson, Ásta R. Jóhannesdóttir, Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir, Einar Már Sigurðarson, Helgi Hjörvar, Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, Jóhann Ársælsson, Jóhanna Sigurðardóttir, Jón Bjarnason, Jón Gunnarsson, Katrín Júlíusdóttir, Kolbrún Halldórsdóttir, Magnús Þór Hafsteinsson, Mörður Árnason, Valdimar L. Friðriksson, Þuríður Backman, Össur Skarphéðinsson

Fjarvist:

Anna Kristín Gunnarsdóttir, Guðlaugur Þór Þórðarson, Kristján L. Möller, Margrét Frímannsdóttir, Rannveig Guðmundsdóttir, Sigríður A. Þórðardóttir, Sólveig Pétursdóttir, Þórunn Sveinbjarnardóttir

Fjarverandi:

Árni M. Mathiesen, Birkir Jón Jónsson, Bjarni Benediktsson, Björgvin G. Sigurðsson, Einar Oddur Kristjánsson, Geir H. Haarde, Guðjón A. Kristjánsson, Guðrún Ögmundsdóttir, Gunnar Örlygsson, Lúðvík Bergvinsson, Sigurjón Þórðarson, Siv Friðleifsdóttir, Ögmundur Jónasson

Samantektir

Atkvæði eftir kyni

Kyn Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Karlar 17 0 10 2 11
Konur 8 0 7 6 2

Atkvæði eftir þingflokkum

Þingflokkur Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Framsóknar­flokkur 10 0 0 0 2
Frjálslyndi ­flokkurinn 0 0 1 0 2
Samfylkingin 0 0 12 5 3
Sjálfstæðis­flokkur 15 0 0 3 5
Vinstrihreyfingin - grænt framboð 0 0 4 0 1

Atkvæði eftir kjördæmum

Kjördæmi Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Reykjavíkur­kjördæmi suður 4 0 4 1 2
Reykjavíkur­kjördæmi norður 5 0 4 1 1
Suðvestur­kjördæmi 2 0 2 3 4
Norðvestur­kjördæmi 4 0 2 1 3
Norðaustur­kjördæmi 5 0 3 1 1
Suður­kjördæmi 5 0 2 1 2

Hægt er að skoða kökuritið eftir kyni, þingflokki og kjördæmum með því að smella með músinni á viðkomandi heiti í töflunum hér að ofan.