Atkvæðagreiðsla

Alþingi 132. löggjafarþing. 99. fundur. Atkvæðagreiðsla 34623
448. mál. stjórn fiskveiða
(hámark á krókaaflahlutdeild o.fl.)
Þskj. 672.
04.04.2006 13:37
Samþykkt
Frv. vísað til 3. umr.

Atkvæði féllu þannig:  Já 41, nei 0, greiddu ekki atkv. 0
fjarvist 8, fjarver­andi 14

Nafnalisti

Anna Kristín Gunnarsdóttir: fjarvist, Arnbjörg Sveinsdóttir: já, Ágúst Ólafur Ágústsson: já, Árni M. Mathiesen: fjarverandi, Ásta R. Jóhannesdóttir: já, Ásta Möller: já, Birgir Ármannsson: já, Birkir Jón Jónsson: fjarverandi, Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir: já, Bjarni Benediktsson: fjarverandi, Björgvin G. Sigurðsson: fjarverandi, Björn Bjarnason: já, Dagný Jónsdóttir: já, Drífa Hjartardóttir: já, Einar K. Guðfinnsson: já, Einar Oddur Kristjánsson: fjarverandi, Einar Már Sigurðarson: já, Geir H. Haarde: fjarverandi, Guðjón Hjörleifsson: já, Guðjón Ólafur Jónsson: já, Guðjón A. Kristjánsson: fjarverandi, Guðlaugur Þór Þórðarson: fjarvist, Guðmundur Hallvarðsson: já, Guðni Ágústsson: já, Guðrún Ögmundsdóttir: fjarverandi, Gunnar Örlygsson: fjarverandi, Halldór Ásgrímsson: já, Halldór Blöndal: já, Helgi Hjörvar: já, Ingibjörg Sólrún Gísladóttir: já, Ísólfur Gylfi Pálmason: já, Jóhann Ársælsson: já, Jóhanna Sigurðardóttir: já, Jón Bjarnason: já, Jón Gunnarsson: já, Jón Kristjánsson: já, Jónína Bjartmarz: já, Katrín Júlíusdóttir: já, Kjartan Ólafsson: já, Kolbrún Halldórsdóttir: já, Kristinn H. Gunnarsson: já, Kristján L. Möller: fjarvist, Lúðvík Bergvinsson: fjarverandi, Magnús Þór Hafsteinsson: já, Magnús Stefánsson: já, Margrét Frímannsdóttir: fjarvist, Mörður Árnason: fjarverandi, Pétur H. Blöndal: já, Rannveig Guðmundsdóttir: fjarvist, Sigríður A. Þórðardóttir: fjarvist, Sigurður Kári Kristjánsson: já, Sigurjón Þórðarson: fjarverandi, Sigurrós Þorgrímsdóttir: já, Siv Friðleifsdóttir: fjarverandi, Sólveig Pétursdóttir: fjarvist, Sturla Böðvarsson: já, Valdimar L. Friðriksson: já, Valgerður Sverrisdóttir: já, Þorgerður K. Gunnarsdóttir: já, Þórunn Sveinbjarnardóttir: fjarvist, Þuríður Backman: já, Ögmundur Jónasson: fjarverandi, Össur Skarphéðinsson:

Já:

Arnbjörg Sveinsdóttir, Ágúst Ólafur Ágústsson, Ásta R. Jóhannesdóttir, Ásta Möller, Birgir Ármannsson, Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir, Björn Bjarnason, Dagný Jónsdóttir, Drífa Hjartardóttir, Einar K. Guðfinnsson, Einar Már Sigurðarson, Guðjón Hjörleifsson, Guðjón Ólafur Jónsson, Guðmundur Hallvarðsson, Guðni Ágústsson, Halldór Ásgrímsson, Halldór Blöndal, Helgi Hjörvar, Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, Ísólfur Gylfi Pálmason, Jóhann Ársælsson, Jóhanna Sigurðardóttir, Jón Bjarnason, Jón Gunnarsson, Jón Kristjánsson, Jónína Bjartmarz, Katrín Júlíusdóttir, Kjartan Ólafsson, Kolbrún Halldórsdóttir, Kristinn H. Gunnarsson, Magnús Þór Hafsteinsson, Magnús Stefánsson, Pétur H. Blöndal, Sigurður Kári Kristjánsson, Sigurrós Þorgrímsdóttir, Sturla Böðvarsson, Valdimar L. Friðriksson, Valgerður Sverrisdóttir, Þorgerður K. Gunnarsdóttir, Þuríður Backman, Össur Skarphéðinsson

Fjarvist:

Anna Kristín Gunnarsdóttir, Guðlaugur Þór Þórðarson, Kristján L. Möller, Margrét Frímannsdóttir, Rannveig Guðmundsdóttir, Sigríður A. Þórðardóttir, Sólveig Pétursdóttir, Þórunn Sveinbjarnardóttir

Fjarverandi:

Árni M. Mathiesen, Birkir Jón Jónsson, Bjarni Benediktsson, Björgvin G. Sigurðsson, Einar Oddur Kristjánsson, Geir H. Haarde, Guðjón A. Kristjánsson, Guðrún Ögmundsdóttir, Gunnar Örlygsson, Lúðvík Bergvinsson, Mörður Árnason, Sigurjón Þórðarson, Siv Friðleifsdóttir, Ögmundur Jónasson

Samantektir

Atkvæði eftir kyni

Kyn Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Karlar 26 0 0 2 12
Konur 15 0 0 6 2

Atkvæði eftir þingflokkum

Þingflokkur Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Framsóknar­flokkur 10 0 0 0 2
Frjálslyndi ­flokkurinn 1 0 0 0 2
Samfylkingin 11 0 0 5 4
Sjálfstæðis­flokkur 15 0 0 3 5
Vinstrihreyfingin - grænt framboð 4 0 0 0 1

Atkvæði eftir kjördæmum

Kjördæmi Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Reykjavíkur­kjördæmi suður 7 0 0 1 3
Reykjavíkur­kjördæmi norður 9 0 0 1 1
Suðvestur­kjördæmi 4 0 0 3 4
Norðvestur­kjördæmi 6 0 0 1 3
Norðaustur­kjördæmi 8 0 0 1 1
Suður­kjördæmi 7 0 0 1 2

Hægt er að skoða kökuritið eftir kyni, þingflokki og kjördæmum með því að smella með músinni á viðkomandi heiti í töflunum hér að ofan.