Atkvæðagreiðsla

Alþingi 132. löggjafarþing. 120. fundur. Atkvæðagreiðsla 34950
566. mál. þjóðskrá og almannaskráning
(flutningur Þjóðskrár til dómsmálaráðuneytisins)
Þskj. 821.
02.06.2006 11:38
Samþykkt
Frv. vísað til 3. umr.

Atkvæði féllu þannig:  Já 36, nei 0, greiddu ekki atkv. 0
fjarvist 6, fjarver­andi 21

Nafnalisti

Anna Kristín Gunnarsdóttir: fjarvist, Arnbjörg Sveinsdóttir: já, Ágúst Ólafur Ágústsson: já, Árni M. Mathiesen: fjarverandi, Ásta R. Jóhannesdóttir: já, Ásta Möller: fjarverandi, Birgir Ármannsson: já, Birkir Jón Jónsson: já, Bjarni Benediktsson: já, Björgvin G. Sigurðsson: já, Björn Bjarnason: fjarverandi, Dagný Jónsdóttir: fjarverandi, Drífa Hjartardóttir: já, Einar Oddur Kristjánsson: fjarverandi, Einar Már Sigurðarson: já, Geir H. Haarde: já, Guðjón Guðmundsson: fjarverandi, Guðjón Hjörleifsson: já, Guðjón Ólafur Jónsson: já, Guðjón A. Kristjánsson: já, Guðlaugur Þór Þórðarson: fjarverandi, Guðmundur Hallvarðsson: fjarverandi, Guðni Ágústsson: já, Guðrún Ögmundsdóttir: já, Gunnar Örlygsson: já, Halldór Ásgrímsson: fjarverandi, Helgi Hjörvar: fjarverandi, Hjálmar Árnason: já, Ingibjörg Sólrún Gísladóttir: fjarvist, Jóhann Ársælsson: já, Jóhanna Sigurðardóttir: fjarverandi, Jón Bjarnason: já, Jón Gunnarsson: fjarverandi, Jón Kristjánsson: já, Jónína Bjartmarz: já, Katrín Júlíusdóttir: fjarverandi, Kjartan Ólafsson: já, Kolbrún Halldórsdóttir: já, Kristinn H. Gunnarsson: fjarverandi, Kristján L. Möller: já, Lúðvík Bergvinsson: fjarverandi, Magnús Þór Hafsteinsson: fjarverandi, Magnús Stefánsson: fjarverandi, Margrét Frímannsdóttir: fjarverandi, Mörður Árnason: fjarverandi, Pétur H. Blöndal: já, Rannveig Guðmundsdóttir: fjarvist, Sigríður Ingvarsdóttir: já, Sigríður A. Þórðardóttir: já, Sigurður Kári Kristjánsson: fjarverandi, Sigurjón Þórðarson: já, Sigurrós Þorgrímsdóttir: já, Siv Friðleifsdóttir: fjarvist, Sólveig Pétursdóttir: fjarvist, Steingrímur J. Sigfússon: já, Sturla Böðvarsson: já, Valdimar L. Friðriksson: já, Valgerður Sverrisdóttir: já, Þorgerður K. Gunnarsdóttir: já, Þórunn Sveinbjarnardóttir: já, Þuríður Backman: fjarvist, Ögmundur Jónasson: fjarverandi, Össur Skarphéðinsson:

Já:

Arnbjörg Sveinsdóttir, Ágúst Ólafur Ágústsson, Ásta R. Jóhannesdóttir, Birgir Ármannsson, Birkir Jón Jónsson, Bjarni Benediktsson, Björgvin G. Sigurðsson, Drífa Hjartardóttir, Einar Már Sigurðarson, Geir H. Haarde, Guðjón Hjörleifsson, Guðjón Ólafur Jónsson, Guðjón A. Kristjánsson, Guðni Ágústsson, Guðrún Ögmundsdóttir, Gunnar Örlygsson, Hjálmar Árnason, Jóhann Ársælsson, Jón Bjarnason, Jón Kristjánsson, Jónína Bjartmarz, Kjartan Ólafsson, Kolbrún Halldórsdóttir, Kristján L. Möller, Pétur H. Blöndal, Sigríður Ingvarsdóttir, Sigríður A. Þórðardóttir, Sigurjón Þórðarson, Sigurrós Þorgrímsdóttir, Steingrímur J. Sigfússon, Sturla Böðvarsson, Valdimar L. Friðriksson, Valgerður Sverrisdóttir, Þorgerður K. Gunnarsdóttir, Þórunn Sveinbjarnardóttir, Össur Skarphéðinsson

Fjarvist:

Anna Kristín Gunnarsdóttir, Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, Rannveig Guðmundsdóttir, Siv Friðleifsdóttir, Sólveig Pétursdóttir, Þuríður Backman

Fjarverandi:

Árni M. Mathiesen, Ásta Möller, Björn Bjarnason, Dagný Jónsdóttir, Einar Oddur Kristjánsson, Guðjón Guðmundsson, Guðlaugur Þór Þórðarson, Guðmundur Hallvarðsson, Halldór Ásgrímsson, Helgi Hjörvar, Jóhanna Sigurðardóttir, Jón Gunnarsson, Katrín Júlíusdóttir, Kristinn H. Gunnarsson, Lúðvík Bergvinsson, Magnús Þór Hafsteinsson, Magnús Stefánsson, Margrét Frímannsdóttir, Mörður Árnason, Sigurður Kári Kristjánsson, Ögmundur Jónasson

Samantektir

Atkvæði eftir kyni

Kyn Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Karlar 24 0 0 0 16
Konur 12 0 0 6 5

Atkvæði eftir þingflokkum

Þingflokkur Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Framsóknar­flokkur 7 0 0 1 4
Frjálslyndi ­flokkurinn 2 0 0 0 1
Samfylkingin 10 0 0 3 7
Sjálfstæðis­flokkur 14 0 0 1 8
Vinstrihreyfingin - grænt framboð 3 0 0 1 1

Atkvæði eftir kjördæmum

Kjördæmi Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Reykjavíkur­kjördæmi suður 6 0 0 1 4
Reykjavíkur­kjördæmi norður 4 0 0 1 6
Suðvestur­kjördæmi 7 0 0 2 2
Norðvestur­kjördæmi 5 0 0 1 4
Norðaustur­kjördæmi 8 0 0 1 1
Suður­kjördæmi 6 0 0 0 4

Hægt er að skoða kökuritið eftir kyni, þingflokki og kjördæmum með því að smella með músinni á viðkomandi heiti í töflunum hér að ofan.