Atkvæðagreiðsla

Alþingi 132. löggjafarþing. 120. fundur. Atkvæðagreiðsla 35046
447. mál. grunnskólar
(sjálfstætt reknir grunnskólar o.fl.)
Þskj. 671. 13. gr. (verður 12. gr.)
02.06.2006 20:06
Samþykkt
Þskj.

Atkvæði féllu þannig:  Já 26, nei 0, greiddu ekki atkv. 20
fjarvist 2, fjarver­andi 15

Nafnalisti

Anna Kristín Gunnarsdóttir: greiðir ekki atkvæði, Arnbjörg Sveinsdóttir: já, Ágúst Ólafur Ágústsson: greiðir ekki atkvæði, Árni M. Mathiesen: já, Ásta R. Jóhannesdóttir: greiðir ekki atkvæði, Ásta Möller: fjarverandi, Birgir Ármannsson: já, Birkir Jón Jónsson: já, Bjarni Benediktsson: já, Björgvin G. Sigurðsson: greiðir ekki atkvæði, Björn Bjarnason: já, Dagný Jónsdóttir: já, Drífa Hjartardóttir: já, Einar Oddur Kristjánsson: fjarverandi, Einar Már Sigurðarson: fjarverandi, Geir H. Haarde: fjarverandi, Guðjón Guðmundsson: já, Guðjón Hjörleifsson: fjarverandi, Guðjón Ólafur Jónsson: já, Guðjón A. Kristjánsson: greiðir ekki atkvæði, Guðlaugur Þór Þórðarson: já, Guðmundur Hallvarðsson: já, Guðni Ágústsson: já, Guðrún Ögmundsdóttir: fjarverandi, Gunnar Örlygsson: já, Halldór Ásgrímsson: já, Helgi Hjörvar: fjarverandi, Hjálmar Árnason: já, Ingibjörg Sólrún Gísladóttir: fjarverandi, Jóhann Ársælsson: greiðir ekki atkvæði, Jóhanna Sigurðardóttir: greiðir ekki atkvæði, Jón Bjarnason: greiðir ekki atkvæði, Jón Gunnarsson: greiðir ekki atkvæði, Jón Kristjánsson: já, Jónína Bjartmarz: já, Katrín Júlíusdóttir: greiðir ekki atkvæði, Kjartan Ólafsson: já, Kolbrún Halldórsdóttir: greiðir ekki atkvæði, Kristinn H. Gunnarsson: fjarverandi, Kristján L. Möller: greiðir ekki atkvæði, Lúðvík Bergvinsson: greiðir ekki atkvæði, Magnús Þór Hafsteinsson: fjarverandi, Magnús Stefánsson: já, Margrét Frímannsdóttir: greiðir ekki atkvæði, Mörður Árnason: greiðir ekki atkvæði, Pétur H. Blöndal: já, Rannveig Guðmundsdóttir: greiðir ekki atkvæði, Sigríður Ingvarsdóttir: fjarverandi, Sigríður A. Þórðardóttir: já, Sigurður Kári Kristjánsson: fjarverandi, Sigurjón Þórðarson: greiðir ekki atkvæði, Sigurrós Þorgrímsdóttir: já, Siv Friðleifsdóttir: fjarvist, Sólveig Pétursdóttir: fjarvist, Steingrímur J. Sigfússon: fjarverandi, Sturla Böðvarsson: já, Valdimar L. Friðriksson: greiðir ekki atkvæði, Valgerður Sverrisdóttir: já, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir: já, Þórunn Sveinbjarnardóttir: fjarverandi, Þuríður Backman: greiðir ekki atkvæði, Ögmundur Jónasson: greiðir ekki atkvæði, Össur Skarphéðinsson: fjarverandi

Já:

Arnbjörg Sveinsdóttir, Árni M. Mathiesen, Birgir Ármannsson, Birkir Jón Jónsson, Bjarni Benediktsson, Björn Bjarnason, Dagný Jónsdóttir, Drífa Hjartardóttir, Guðjón Guðmundsson, Guðjón Ólafur Jónsson, Guðlaugur Þór Þórðarson, Guðmundur Hallvarðsson, Guðni Ágústsson, Gunnar Örlygsson, Halldór Ásgrímsson, Hjálmar Árnason, Jón Kristjánsson, Jónína Bjartmarz, Kjartan Ólafsson, Magnús Stefánsson, Pétur H. Blöndal, Sigríður A. Þórðardóttir, Sigurrós Þorgrímsdóttir, Sturla Böðvarsson, Valgerður Sverrisdóttir, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir

Greiðir ekki atkvæði:

Anna Kristín Gunnarsdóttir, Ágúst Ólafur Ágústsson, Ásta R. Jóhannesdóttir, Björgvin G. Sigurðsson, Guðjón A. Kristjánsson, Jóhann Ársælsson, Jóhanna Sigurðardóttir, Jón Bjarnason, Jón Gunnarsson, Katrín Júlíusdóttir, Kolbrún Halldórsdóttir, Kristján L. Möller, Lúðvík Bergvinsson, Margrét Frímannsdóttir, Mörður Árnason, Rannveig Guðmundsdóttir, Sigurjón Þórðarson, Valdimar L. Friðriksson, Þuríður Backman, Ögmundur Jónasson

Fjarvist:

Siv Friðleifsdóttir, Sólveig Pétursdóttir

Fjarverandi:

Ásta Möller, Einar Oddur Kristjánsson, Einar Már Sigurðarson, Geir H. Haarde, Guðjón Hjörleifsson, Guðrún Ögmundsdóttir, Helgi Hjörvar, Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, Kristinn H. Gunnarsson, Magnús Þór Hafsteinsson, Sigríður Ingvarsdóttir, Sigurður Kári Kristjánsson, Steingrímur J. Sigfússon, Þórunn Sveinbjarnardóttir, Össur Skarphéðinsson

Samantektir

Atkvæði eftir kyni

Kyn Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Karlar 18 0 12 0 10
Konur 8 0 8 2 5

Atkvæði eftir þingflokkum

Þingflokkur Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Framsóknar­flokkur 10 0 0 1 1
Frjálslyndi ­flokkurinn 0 0 2 0 1
Samfylkingin 0 0 14 0 6
Sjálfstæðis­flokkur 16 0 0 1 6
Vinstrihreyfingin - grænt framboð 0 0 4 0 1

Atkvæði eftir kjördæmum

Kjördæmi Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Reykjavíkur­kjördæmi suður 4 0 5 1 1
Reykjavíkur­kjördæmi norður 4 0 1 0 6
Suðvestur­kjördæmi 6 0 3 1 1
Norðvestur­kjördæmi 3 0 5 0 2
Norðaustur­kjördæmi 5 0 2 0 3
Suður­kjördæmi 4 0 4 0 2

Hægt er að skoða kökuritið eftir kyni, þingflokki og kjördæmum með því að smella með músinni á viðkomandi heiti í töflunum hér að ofan.