Atkvæðagreiðsla

Alþingi 132. löggjafarþing. 121. fundur. Atkvæðagreiðsla 35118
520. mál. lögreglulög og framkvæmdarvald ríkisins í héraði
(skipulag löggæslunnar, greiningardeildir)
Þskj. 759.
02.06.2006 21:08
Samþykkt
Frv.

Atkvæði féllu þannig:  Já 29, nei 0, greiddu ekki atkv. 15
fjarvist 2, fjarver­andi 17

Nafnalisti

Anna Kristín Gunnarsdóttir: greiðir ekki atkvæði, Arnbjörg Sveinsdóttir: já, Ágúst Ólafur Ágústsson: greiðir ekki atkvæði, Árni M. Mathiesen: já, Ásta R. Jóhannesdóttir: greiðir ekki atkvæði, Ásta Möller: já, Birgir Ármannsson: já, Birkir Jón Jónsson: fjarverandi, Bjarni Benediktsson: já, Björgvin G. Sigurðsson: greiðir ekki atkvæði, Björn Bjarnason: já, Dagný Jónsdóttir: já, Drífa Hjartardóttir: já, Einar Oddur Kristjánsson: fjarverandi, Einar Már Sigurðarson: fjarverandi, Geir H. Haarde: fjarverandi, Guðjón Guðmundsson: já, Guðjón Hjörleifsson: fjarverandi, Guðjón Ólafur Jónsson: fjarverandi, Guðjón A. Kristjánsson: já, Guðlaugur Þór Þórðarson: fjarverandi, Guðmundur Hallvarðsson: já, Guðni Ágústsson: já, Guðrún Ögmundsdóttir: fjarverandi, Gunnar Örlygsson: já, Halldór Ásgrímsson: já, Helgi Hjörvar: fjarverandi, Hjálmar Árnason: já, Ingibjörg Sólrún Gísladóttir: greiðir ekki atkvæði, Jóhann Ársælsson: greiðir ekki atkvæði, Jóhanna Sigurðardóttir: fjarverandi, Jón Bjarnason: greiðir ekki atkvæði, Jón Gunnarsson: greiðir ekki atkvæði, Jón Kristjánsson: já, Jónína Bjartmarz: já, Katrín Júlíusdóttir: greiðir ekki atkvæði, Kjartan Ólafsson: já, Kolbrún Halldórsdóttir: já, Kristinn H. Gunnarsson: fjarverandi, Kristján L. Möller: fjarverandi, Lúðvík Bergvinsson: fjarverandi, Magnús Þór Hafsteinsson: já, Magnús Stefánsson: já, Margrét Frímannsdóttir: greiðir ekki atkvæði, Mörður Árnason: greiðir ekki atkvæði, Pétur H. Blöndal: já, Rannveig Guðmundsdóttir: greiðir ekki atkvæði, Sigríður Ingvarsdóttir: fjarverandi, Sigríður A. Þórðardóttir: já, Sigurður Kári Kristjánsson: fjarverandi, Sigurjón Þórðarson: já, Sigurrós Þorgrímsdóttir: já, Siv Friðleifsdóttir: fjarvist, Sólveig Pétursdóttir: fjarvist, Steingrímur J. Sigfússon: fjarverandi, Sturla Böðvarsson: já, Valdimar L. Friðriksson: greiðir ekki atkvæði, Valgerður Sverrisdóttir: já, Þorgerður K. Gunnarsdóttir: já, Þórunn Sveinbjarnardóttir: fjarverandi, Þuríður Backman: greiðir ekki atkvæði, Ögmundur Jónasson: já, Össur Skarphéðinsson: greiðir ekki atkvæði

Já:

Arnbjörg Sveinsdóttir, Árni M. Mathiesen, Ásta Möller, Birgir Ármannsson, Bjarni Benediktsson, Björn Bjarnason, Dagný Jónsdóttir, Drífa Hjartardóttir, Guðjón Guðmundsson, Guðjón A. Kristjánsson, Guðmundur Hallvarðsson, Guðni Ágústsson, Gunnar Örlygsson, Halldór Ásgrímsson, Hjálmar Árnason, Jón Kristjánsson, Jónína Bjartmarz, Kjartan Ólafsson, Kolbrún Halldórsdóttir, Magnús Þór Hafsteinsson, Magnús Stefánsson, Pétur H. Blöndal, Sigríður A. Þórðardóttir, Sigurjón Þórðarson, Sigurrós Þorgrímsdóttir, Sturla Böðvarsson, Valgerður Sverrisdóttir, Þorgerður K. Gunnarsdóttir, Ögmundur Jónasson

Greiðir ekki atkvæði:

Anna Kristín Gunnarsdóttir, Ágúst Ólafur Ágústsson, Ásta R. Jóhannesdóttir, Björgvin G. Sigurðsson, Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, Jóhann Ársælsson, Jón Bjarnason, Jón Gunnarsson, Katrín Júlíusdóttir, Margrét Frímannsdóttir, Mörður Árnason, Rannveig Guðmundsdóttir, Valdimar L. Friðriksson, Þuríður Backman, Össur Skarphéðinsson

Fjarvist:

Siv Friðleifsdóttir, Sólveig Pétursdóttir

Fjarverandi:

Birkir Jón Jónsson, Einar Oddur Kristjánsson, Einar Már Sigurðarson, Geir H. Haarde, Guðjón Hjörleifsson, Guðjón Ólafur Jónsson, Guðlaugur Þór Þórðarson, Guðrún Ögmundsdóttir, Helgi Hjörvar, Jóhanna Sigurðardóttir, Kristinn H. Gunnarsson, Kristján L. Möller, Lúðvík Bergvinsson, Sigríður Ingvarsdóttir, Sigurður Kári Kristjánsson, Steingrímur J. Sigfússon, Þórunn Sveinbjarnardóttir

Samantektir

Atkvæði eftir kyni

Kyn Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Karlar 19 0 8 0 13
Konur 10 0 7 2 4

Atkvæði eftir þingflokkum

Þingflokkur Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Framsóknar­flokkur 8 0 0 1 3
Frjálslyndi ­flokkurinn 3 0 0 0 0
Samfylkingin 0 0 13 0 7
Sjálfstæðis­flokkur 16 0 0 1 6
Vinstrihreyfingin - grænt framboð 2 0 2 0 1

Atkvæði eftir kjördæmum

Kjördæmi Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Reykjavíkur­kjördæmi suður 5 0 3 1 2
Reykjavíkur­kjördæmi norður 4 0 2 0 5
Suðvestur­kjördæmi 6 0 3 1 1
Norðvestur­kjördæmi 5 0 3 0 2
Norðaustur­kjördæmi 4 0 1 0 5
Suður­kjördæmi 5 0 3 0 2

Hægt er að skoða kökuritið eftir kyni, þingflokki og kjördæmum með því að smella með músinni á viðkomandi heiti í töflunum hér að ofan.