Atkvæðagreiðsla

Alþingi 132. löggjafarþing. 122. fundur. Atkvæðagreiðsla 35298
792. mál. almannatryggingar
(samningar við sérgreinalækna)
Þskj. 1210. 1. gr.
03.06.2006 10:57
Samþykkt
Þskj.

Atkvæði féllu þannig:  Já 24, nei 0, greiddu ekki atkv. 10
fjarvist 3, fjarver­andi 26

Nafnalisti

Anna Kristín Gunnarsdóttir: greiðir ekki atkvæði, Arnbjörg Sveinsdóttir: já, Ágúst Ólafur Ágústsson: fjarverandi, Árni M. Mathiesen: fjarverandi, Ásta R. Jóhannesdóttir: greiðir ekki atkvæði, Ásta Möller: fjarverandi, Birgir Ármannsson: já, Birkir Jón Jónsson: fjarverandi, Bjarni Benediktsson: já, Björgvin G. Sigurðsson: fjarverandi, Björn Bjarnason: já, Dagný Jónsdóttir: já, Drífa Hjartardóttir: já, Einar Oddur Kristjánsson: fjarverandi, Einar Már Sigurðarson: já, Geir H. Haarde: já, Guðjón Guðmundsson: já, Guðjón Hjörleifsson: já, Guðjón Ólafur Jónsson: já, Guðjón A. Kristjánsson: greiðir ekki atkvæði, Guðlaugur Þór Þórðarson: fjarverandi, Guðmundur Hallvarðsson: já, Guðni Ágústsson: fjarverandi, Guðrún Ögmundsdóttir: fjarverandi, Gunnar Örlygsson: fjarverandi, Halldór Ásgrímsson: já, Helgi Hjörvar: fjarverandi, Hjálmar Árnason: já, Ingibjörg Sólrún Gísladóttir: fjarverandi, Jóhann Ársælsson: greiðir ekki atkvæði, Jóhanna Sigurðardóttir: greiðir ekki atkvæði, Jón Bjarnason: greiðir ekki atkvæði, Jón Gunnarsson: fjarverandi, Jón Kristjánsson: já, Jónína Bjartmarz: já, Katrín Júlíusdóttir: fjarverandi, Kjartan Ólafsson: fjarverandi, Kolbrún Halldórsdóttir: fjarverandi, Kristinn H. Gunnarsson: fjarverandi, Kristján L. Möller: greiðir ekki atkvæði, Lúðvík Bergvinsson: fjarverandi, Magnús Þór Hafsteinsson: fjarverandi, Magnús Stefánsson: já, Margrét Frímannsdóttir: fjarverandi, Mörður Árnason: já, Pétur H. Blöndal: já, Rannveig Guðmundsdóttir: greiðir ekki atkvæði, Sigríður Ingvarsdóttir: já, Sigríður A. Þórðardóttir: já, Sigurður Kári Kristjánsson: fjarverandi, Sigurjón Þórðarson: fjarverandi, Sigurrós Þorgrímsdóttir: já, Siv Friðleifsdóttir: fjarvist, Sólveig Pétursdóttir: fjarvist, Steingrímur J. Sigfússon: já, Sturla Böðvarsson: já, Valdimar L. Friðriksson: greiðir ekki atkvæði, Valgerður Sverrisdóttir: fjarverandi, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir: fjarverandi, Þórunn Sveinbjarnardóttir: fjarvist, Þuríður Backman: greiðir ekki atkvæði, Ögmundur Jónasson: fjarverandi, Össur Skarphéðinsson: fjarverandi

Já:

Arnbjörg Sveinsdóttir, Birgir Ármannsson, Bjarni Benediktsson, Björn Bjarnason, Dagný Jónsdóttir, Drífa Hjartardóttir, Einar Már Sigurðarson, Geir H. Haarde, Guðjón Guðmundsson, Guðjón Hjörleifsson, Guðjón Ólafur Jónsson, Guðmundur Hallvarðsson, Halldór Ásgrímsson, Hjálmar Árnason, Jón Kristjánsson, Jónína Bjartmarz, Magnús Stefánsson, Mörður Árnason, Pétur H. Blöndal, Sigríður Ingvarsdóttir, Sigríður A. Þórðardóttir, Sigurrós Þorgrímsdóttir, Steingrímur J. Sigfússon, Sturla Böðvarsson

Greiðir ekki atkvæði:

Anna Kristín Gunnarsdóttir, Ásta R. Jóhannesdóttir, Guðjón A. Kristjánsson, Jóhann Ársælsson, Jóhanna Sigurðardóttir, Jón Bjarnason, Kristján L. Möller, Rannveig Guðmundsdóttir, Valdimar L. Friðriksson, Þuríður Backman

Fjarvist:

Siv Friðleifsdóttir, Sólveig Pétursdóttir, Þórunn Sveinbjarnardóttir

Fjarverandi:

Ágúst Ólafur Ágústsson, Árni M. Mathiesen, Ásta Möller, Birkir Jón Jónsson, Björgvin G. Sigurðsson, Einar Oddur Kristjánsson, Guðlaugur Þór Þórðarson, Guðni Ágústsson, Guðrún Ögmundsdóttir, Gunnar Örlygsson, Helgi Hjörvar, Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, Jón Gunnarsson, Katrín Júlíusdóttir, Kjartan Ólafsson, Kolbrún Halldórsdóttir, Kristinn H. Gunnarsson, Lúðvík Bergvinsson, Magnús Þór Hafsteinsson, Margrét Frímannsdóttir, Sigurður Kári Kristjánsson, Sigurjón Þórðarson, Valgerður Sverrisdóttir, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, Ögmundur Jónasson, Össur Skarphéðinsson

Samantektir

Atkvæði eftir kyni

Kyn Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Karlar 17 0 5 0 18
Konur 7 0 5 3 8

Atkvæði eftir þingflokkum

Þingflokkur Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Framsóknar­flokkur 7 0 0 1 4
Frjálslyndi ­flokkurinn 0 0 1 0 2
Samfylkingin 2 0 7 1 10
Sjálfstæðis­flokkur 14 0 0 1 8
Vinstrihreyfingin - grænt framboð 1 0 2 0 2

Atkvæði eftir kjördæmum

Kjördæmi Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Reykjavíkur­kjördæmi suður 6 0 2 1 2
Reykjavíkur­kjördæmi norður 3 0 0 0 8
Suðvestur­kjördæmi 3 0 2 2 4
Norðvestur­kjördæmi 3 0 4 0 3
Norðaustur­kjördæmi 6 0 2 0 2
Suður­kjördæmi 3 0 0 0 7

Hægt er að skoða kökuritið eftir kyni, þingflokki og kjördæmum með því að smella með músinni á viðkomandi heiti í töflunum hér að ofan.