Atkvæðagreiðsla

Alþingi 133. löggjafarþing. 6. fundur. Atkvæðagreiðsla 35437
27. mál. réttur nefndar til aðgangs að opinberum gögnum um öryggismál
Þskj. 27.
04.10.2006 18:32
Samþykkt
Frv.

Atkvæði féllu þannig:  Já 36, nei 0, greiddu ekki atkv. 0
fjarvist 1, fjarver­andi 26

Nafnalisti

Anna Kristín Gunnarsdóttir: já, Arnbjörg Sveinsdóttir: já, Ágúst Ólafur Ágústsson: fjarverandi, Árni M. Mathiesen: já, Ásta R. Jóhannesdóttir: fjarverandi, Ásta Möller: fjarverandi, Birgir Ármannsson: já, Birkir Jón Jónsson: já, Bjarni Benediktsson: fjarverandi, Björgvin G. Sigurðsson: fjarverandi, Björn Bjarnason: já, Dagný Jónsdóttir: já, Drífa Hjartardóttir: já, Einar K. Guðfinnsson: já, Einar Oddur Kristjánsson: já, Einar Már Sigurðarson: já, Geir H. Haarde: já, Guðjón Hjörleifsson: fjarverandi, Guðjón Ólafur Jónsson: fjarverandi, Guðjón A. Kristjánsson: fjarverandi, Guðlaugur Þór Þórðarson: fjarverandi, Guðmundur Hallvarðsson: já, Guðni Ágústsson: fjarverandi, Guðrún Ögmundsdóttir: já, Gunnar Örlygsson: já, Halldór Blöndal: fjarverandi, Helgi Hjörvar: já, Hjálmar Árnason: já, Ingibjörg Sólrún Gísladóttir: fjarverandi, Jóhann Ársælsson: já, Jóhanna Sigurðardóttir: fjarverandi, Jón Bjarnason: fjarverandi, Jón Gunnarsson: fjarverandi, Jón Kristjánsson: já, Jónína Bjartmarz: fjarverandi, Katrín Júlíusdóttir: fjarverandi, Kjartan Ólafsson: já, Kolbrún Halldórsdóttir: fjarverandi, Kristinn H. Gunnarsson: fjarvist, Kristján L. Möller: já, Lúðvík Bergvinsson: fjarverandi, Magnús Þór Hafsteinsson: já, Magnús Stefánsson: já, Margrét Frímannsdóttir: fjarverandi, Mörður Árnason: já, Pétur H. Blöndal: já, Rannveig Guðmundsdóttir: já, Sigríður A. Þórðardóttir: fjarverandi, Sigurður Kári Kristjánsson: fjarverandi, Sigurjón Þórðarson: já, Sigurrós Þorgrímsdóttir: já, Siv Friðleifsdóttir: já, Sólveig Pétursdóttir: já, Steingrímur J. Sigfússon: fjarverandi, Sturla Böðvarsson: fjarverandi, Sæunn Stefánsdóttir: já, Valdimar L. Friðriksson: fjarverandi, Valgerður Sverrisdóttir: já, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir: fjarverandi, Þórunn Sveinbjarnardóttir: já, Þuríður Backman: já, Ögmundur Jónasson: já, Össur Skarphéðinsson:

Já:

Anna Kristín Gunnarsdóttir, Arnbjörg Sveinsdóttir, Árni M. Mathiesen, Birgir Ármannsson, Birkir Jón Jónsson, Björn Bjarnason, Dagný Jónsdóttir, Drífa Hjartardóttir, Einar K. Guðfinnsson, Einar Oddur Kristjánsson, Einar Már Sigurðarson, Geir H. Haarde, Guðmundur Hallvarðsson, Guðrún Ögmundsdóttir, Gunnar Örlygsson, Helgi Hjörvar, Hjálmar Árnason, Jóhann Ársælsson, Jón Kristjánsson, Kjartan Ólafsson, Kristján L. Möller, Magnús Þór Hafsteinsson, Magnús Stefánsson, Mörður Árnason, Pétur H. Blöndal, Rannveig Guðmundsdóttir, Sigurjón Þórðarson, Sigurrós Þorgrímsdóttir, Siv Friðleifsdóttir, Sólveig Pétursdóttir, Sæunn Stefánsdóttir, Valgerður Sverrisdóttir, Þórunn Sveinbjarnardóttir, Þuríður Backman, Ögmundur Jónasson, Össur Skarphéðinsson

Fjarvist:

Kristinn H. Gunnarsson

Fjarverandi:

Ágúst Ólafur Ágústsson, Ásta R. Jóhannesdóttir, Ásta Möller, Bjarni Benediktsson, Björgvin G. Sigurðsson, Guðjón Hjörleifsson, Guðjón Ólafur Jónsson, Guðjón A. Kristjánsson, Guðlaugur Þór Þórðarson, Guðni Ágústsson, Halldór Blöndal, Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, Jóhanna Sigurðardóttir, Jón Bjarnason, Jón Gunnarsson, Jónína Bjartmarz, Katrín Júlíusdóttir, Kolbrún Halldórsdóttir, Lúðvík Bergvinsson, Margrét Frímannsdóttir, Sigríður A. Þórðardóttir, Sigurður Kári Kristjánsson, Steingrímur J. Sigfússon, Sturla Böðvarsson, Valdimar L. Friðriksson, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir

Samantektir

Atkvæði eftir kyni

Kyn Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Karlar 23 0 0 1 16
Konur 13 0 0 0 10

Atkvæði eftir þingflokkum

Þingflokkur Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Framsóknar­flokkur 8 0 0 1 3
Frjálslyndi ­flokkurinn 2 0 0 0 1
Samfylkingin 10 0 0 0 10
Sjálfstæðis­flokkur 14 0 0 0 9
Vinstrihreyfingin - grænt framboð 2 0 0 0 3

Atkvæði eftir kjördæmum

Kjördæmi Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Reykjavíkur­kjördæmi suður 7 0 0 0 4
Reykjavíkur­kjördæmi norður 5 0 0 0 6
Suðvestur­kjördæmi 6 0 0 0 5
Norðvestur­kjördæmi 6 0 0 1 3
Norðaustur­kjördæmi 8 0 0 0 2
Suður­kjördæmi 4 0 0 0 6

Hægt er að skoða kökuritið eftir kyni, þingflokki og kjördæmum með því að smella með músinni á viðkomandi heiti í töflunum hér að ofan.