Atkvæðagreiðsla

Alþingi 133. löggjafarþing. 22. fundur. Atkvæðagreiðsla 35502
276. mál. tekjuskattur og staðgreiðsla skatts á fjármagnstekjur
(lækkun tekjuskatts o.fl.)
Þskj. 286.
07.11.2006 13:39
Samþykkt
Frv. vísað til 2. umr.

Atkvæði féllu þannig:  Já 42, nei 0, greiddu ekki atkv. 0
fjarvist 5, fjarver­andi 16

Nafnalisti

Adolf H. Berndsen: já, Anna Kristín Gunnarsdóttir: já, Arnbjörg Sveinsdóttir: fjarverandi, Ágúst Ólafur Ágústsson: já, Álfheiður Ingadóttir: já, Árni M. Mathiesen: fjarverandi, Ásta R. Jóhannesdóttir: já, Ásta Möller: fjarvist, Birgir Ármannsson: já, Birkir Jón Jónsson: já, Bjarni Benediktsson: fjarverandi, Björgvin G. Sigurðsson: já, Björn Bjarnason: fjarvist, Björn Ingi Hrafnsson: já, Dagný Jónsdóttir: já, Drífa Hjartardóttir: fjarverandi, Einar Oddur Kristjánsson: já, Einar Már Sigurðarson: fjarverandi, Geir H. Haarde: fjarverandi, Guðjón Guðmundsson: já, Guðjón Hjörleifsson: fjarverandi, Guðjón Ólafur Jónsson: já, Guðjón A. Kristjánsson: já, Guðlaugur Þór Þórðarson: já, Guðmundur Hallvarðsson: já, Guðni Ágústsson: já, Guðrún Ögmundsdóttir: já, Gunnar Örlygsson: já, Halldór Blöndal: já, Helgi Hjörvar: já, Hjálmar Árnason: já, Ingibjörg Sólrún Gísladóttir: já, Jóhann Ársælsson: já, Jóhanna Sigurðardóttir: já, Jón Bjarnason: já, Jón Gunnarsson: já, Jón Kristjánsson: já, Katrín Júlíusdóttir: já, Kjartan Ólafsson: fjarverandi, Kolbrún Halldórsdóttir: já, Kristinn H. Gunnarsson: fjarverandi, Kristján L. Möller: fjarverandi, Lúðvík Bergvinsson: fjarverandi, Magnús Þór Hafsteinsson: já, Magnús Stefánsson: já, Margrét Frímannsdóttir: fjarverandi, Mörður Árnason: fjarverandi, Pétur H. Blöndal: já, Rannveig Guðmundsdóttir: fjarvist, Sigríður A. Þórðardóttir: já, Sigurður Kári Kristjánsson: já, Sigurjón Þórðarson: já, Sigurrós Þorgrímsdóttir: fjarverandi, Siv Friðleifsdóttir: fjarvist, Sólveig Pétursdóttir: já, Steingrímur J. Sigfússon: já, Sæunn Stefánsdóttir: já, Valdimar L. Friðriksson: fjarverandi, Valgerður Sverrisdóttir: fjarvist, Þorgerður K. Gunnarsdóttir: fjarverandi, Þórunn Sveinbjarnardóttir: já, Þuríður Backman: já, Össur Skarphéðinsson:

Já:

Adolf H. Berndsen, Anna Kristín Gunnarsdóttir, Ágúst Ólafur Ágústsson, Álfheiður Ingadóttir, Ásta R. Jóhannesdóttir, Birgir Ármannsson, Birkir Jón Jónsson, Björgvin G. Sigurðsson, Björn Ingi Hrafnsson, Dagný Jónsdóttir, Einar Oddur Kristjánsson, Guðjón Guðmundsson, Guðjón Ólafur Jónsson, Guðjón A. Kristjánsson, Guðlaugur Þór Þórðarson, Guðmundur Hallvarðsson, Guðni Ágústsson, Guðrún Ögmundsdóttir, Gunnar Örlygsson, Halldór Blöndal, Helgi Hjörvar, Hjálmar Árnason, Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, Jóhann Ársælsson, Jóhanna Sigurðardóttir, Jón Bjarnason, Jón Gunnarsson, Jón Kristjánsson, Katrín Júlíusdóttir, Kolbrún Halldórsdóttir, Magnús Þór Hafsteinsson, Magnús Stefánsson, Pétur H. Blöndal, Sigríður A. Þórðardóttir, Sigurður Kári Kristjánsson, Sigurjón Þórðarson, Sólveig Pétursdóttir, Steingrímur J. Sigfússon, Sæunn Stefánsdóttir, Þórunn Sveinbjarnardóttir, Þuríður Backman, Össur Skarphéðinsson

Fjarvist:

Ásta Möller, Björn Bjarnason, Rannveig Guðmundsdóttir, Siv Friðleifsdóttir, Valgerður Sverrisdóttir

Fjarverandi:

Arnbjörg Sveinsdóttir, Árni M. Mathiesen, Bjarni Benediktsson, Drífa Hjartardóttir, Einar Már Sigurðarson, Geir H. Haarde, Guðjón Hjörleifsson, Kjartan Ólafsson, Kristinn H. Gunnarsson, Kristján L. Möller, Lúðvík Bergvinsson, Margrét Frímannsdóttir, Mörður Árnason, Sigurrós Þorgrímsdóttir, Valdimar L. Friðriksson, Þorgerður K. Gunnarsdóttir

Samantektir

Atkvæði eftir kyni

Kyn Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Karlar 28 0 0 1 11
Konur 14 0 0 4 5

Atkvæði eftir þingflokkum

Þingflokkur Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Framsóknar­flokkur 9 0 0 2 1
Frjálslyndi ­flokkurinn 3 0 0 0 0
Samfylkingin 13 0 0 1 6
Sjálfstæðis­flokkur 12 0 0 2 9
Vinstrihreyfingin - grænt framboð 5 0 0 0 0

Atkvæði eftir kjördæmum

Kjördæmi Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Reykjavíkur­kjördæmi suður 9 0 0 0 2
Reykjavíkur­kjördæmi norður 9 0 0 2 0
Suðvestur­kjördæmi 4 0 0 2 5
Norðvestur­kjördæmi 9 0 0 0 1
Norðaustur­kjördæmi 6 0 0 1 3
Suður­kjördæmi 5 0 0 0 5

Hægt er að skoða kökuritið eftir kyni, þingflokki og kjördæmum með því að smella með músinni á viðkomandi heiti í töflunum hér að ofan.