Atkvæðagreiðsla

Alþingi 133. löggjafarþing. 24. fundur. Atkvæðagreiðsla 35504
95. mál. endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi
(framlenging gildistíma laganna o.fl.)
Þskj. 95.
09.11.2006 13:34
Samþykkt
Frv. vísað til 2. umr.

Atkvæði féllu þannig:  Já 32, nei 0, greiddu ekki atkv. 0
fjarvist 2, fjarver­andi 29

Nafnalisti

Adolf H. Berndsen: fjarverandi, Anna Kristín Gunnarsdóttir: já, Arnbjörg Sveinsdóttir: fjarverandi, Ágúst Ólafur Ágústsson: fjarverandi, Álfheiður Ingadóttir: já, Árni M. Mathiesen: fjarverandi, Ásta R. Jóhannesdóttir: fjarverandi, Ásta Möller: fjarverandi, Birgir Ármannsson: fjarverandi, Birkir Jón Jónsson: fjarverandi, Bjarni Benediktsson: já, Björgvin G. Sigurðsson: fjarvist, Björn Bjarnason: já, Björn Ingi Hrafnsson: fjarverandi, Dagný Jónsdóttir: já, Drífa Hjartardóttir: já, Einar Oddur Kristjánsson: fjarverandi, Einar Már Sigurðarson: fjarverandi, Geir H. Haarde: fjarverandi, Guðjón Guðmundsson: já, Guðjón Hjörleifsson: fjarverandi, Guðjón Ólafur Jónsson: já, Guðjón A. Kristjánsson: já, Guðlaugur Þór Þórðarson: fjarverandi, Guðmundur Hallvarðsson: já, Guðni Ágústsson: já, Guðrún Ögmundsdóttir: já, Gunnar Örlygsson: fjarverandi, Halldór Blöndal: já, Helgi Hjörvar: fjarverandi, Hjálmar Árnason: já, Ingibjörg Sólrún Gísladóttir: já, Jóhann Ársælsson: já, Jóhanna Sigurðardóttir: já, Jón Bjarnason: já, Jón Gunnarsson: já, Jón Kristjánsson: já, Katrín Júlíusdóttir: já, Kjartan Ólafsson: fjarverandi, Kolbrún Halldórsdóttir: fjarverandi, Kristinn H. Gunnarsson: fjarvist, Kristján L. Möller: fjarverandi, Lúðvík Bergvinsson: fjarverandi, Magnús Þór Hafsteinsson: já, Magnús Stefánsson: fjarverandi, Margrét Frímannsdóttir: já, Mörður Árnason: fjarverandi, Pétur H. Blöndal: já, Rannveig Guðmundsdóttir: fjarverandi, Sigríður A. Þórðardóttir: já, Sigurður Kári Kristjánsson: fjarverandi, Sigurjón Þórðarson: fjarverandi, Sigurrós Þorgrímsdóttir: fjarverandi, Siv Friðleifsdóttir: já, Sólveig Pétursdóttir: já, Steingrímur J. Sigfússon: já, Sæunn Stefánsdóttir: já, Valdimar L. Friðriksson: já, Valgerður Sverrisdóttir: fjarverandi, Þorgerður K. Gunnarsdóttir: fjarverandi, Þórunn Sveinbjarnardóttir: já, Þuríður Backman: já, Össur Skarphéðinsson: fjarverandi

Já:

Anna Kristín Gunnarsdóttir, Álfheiður Ingadóttir, Bjarni Benediktsson, Björn Bjarnason, Dagný Jónsdóttir, Drífa Hjartardóttir, Guðjón Guðmundsson, Guðjón Ólafur Jónsson, Guðjón A. Kristjánsson, Guðmundur Hallvarðsson, Guðni Ágústsson, Guðrún Ögmundsdóttir, Halldór Blöndal, Hjálmar Árnason, Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, Jóhann Ársælsson, Jóhanna Sigurðardóttir, Jón Bjarnason, Jón Gunnarsson, Jón Kristjánsson, Katrín Júlíusdóttir, Magnús Þór Hafsteinsson, Margrét Frímannsdóttir, Pétur H. Blöndal, Sigríður A. Þórðardóttir, Siv Friðleifsdóttir, Sólveig Pétursdóttir, Steingrímur J. Sigfússon, Sæunn Stefánsdóttir, Valdimar L. Friðriksson, Þórunn Sveinbjarnardóttir, Þuríður Backman

Fjarvist:

Björgvin G. Sigurðsson, Kristinn H. Gunnarsson

Fjarverandi:

Adolf H. Berndsen, Arnbjörg Sveinsdóttir, Ágúst Ólafur Ágústsson, Árni M. Mathiesen, Ásta R. Jóhannesdóttir, Ásta Möller, Birgir Ármannsson, Birkir Jón Jónsson, Björn Ingi Hrafnsson, Einar Oddur Kristjánsson, Einar Már Sigurðarson, Geir H. Haarde, Guðjón Hjörleifsson, Guðlaugur Þór Þórðarson, Gunnar Örlygsson, Helgi Hjörvar, Kjartan Ólafsson, Kolbrún Halldórsdóttir, Kristján L. Möller, Lúðvík Bergvinsson, Magnús Stefánsson, Mörður Árnason, Rannveig Guðmundsdóttir, Sigurður Kári Kristjánsson, Sigurjón Þórðarson, Sigurrós Þorgrímsdóttir, Valgerður Sverrisdóttir, Þorgerður K. Gunnarsdóttir, Össur Skarphéðinsson

Samantektir

Atkvæði eftir kyni

Kyn Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Karlar 17 0 0 2 21
Konur 15 0 0 0 8

Atkvæði eftir þingflokkum

Þingflokkur Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Framsóknar­flokkur 7 0 0 1 4
Frjálslyndi ­flokkurinn 2 0 0 0 1
Samfylkingin 10 0 0 1 9
Sjálfstæðis­flokkur 9 0 0 0 14
Vinstrihreyfingin - grænt framboð 4 0 0 0 1

Atkvæði eftir kjördæmum

Kjördæmi Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Reykjavíkur­kjördæmi suður 5 0 0 0 6
Reykjavíkur­kjördæmi norður 5 0 0 0 6
Suðvestur­kjördæmi 6 0 0 0 5
Norðvestur­kjördæmi 5 0 0 1 4
Norðaustur­kjördæmi 5 0 0 0 5
Suður­kjördæmi 6 0 0 1 3

Hægt er að skoða kökuritið eftir kyni, þingflokki og kjördæmum með því að smella með músinni á viðkomandi heiti í töflunum hér að ofan.