Atkvæðagreiðsla

Alþingi 133. löggjafarþing. 47. fundur. Atkvæðagreiðsla 35946
95. mál. endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi
(framlenging gildistíma laganna o.fl.)
Þskj. 95.
09.12.2006 11:22
Samþykkt
Frv.

Atkvæði féllu þannig:  Já 47, nei 0, greiddu ekki atkv. 0
fjarvist 0, fjarver­andi 16

Nafnalisti

Anna Kristín Gunnarsdóttir: já, Arnbjörg Sveinsdóttir: já, Ágúst Ólafur Ágústsson: já, Árni M. Mathiesen: já, Ásta R. Jóhannesdóttir: já, Ásta Möller: já, Birgir Ármannsson: já, Birkir Jón Jónsson: fjarverandi, Björgvin G. Sigurðsson: já, Dagný Jónsdóttir: já, Drífa Hjartardóttir: já, Einar K. Guðfinnsson: fjarverandi, Einar Oddur Kristjánsson: já, Einar Már Sigurðarson: fjarverandi, Geir H. Haarde: já, Guðjón Hjörleifsson: já, Guðjón Ólafur Jónsson: já, Guðjón A. Kristjánsson: já, Guðlaugur Þór Þórðarson: já, Guðmundur Hallvarðsson: fjarverandi, Guðni Ágústsson: já, Guðrún Ögmundsdóttir: já, Gunnar Örlygsson: já, Halldór Blöndal: fjarverandi, Helgi Hjörvar: fjarverandi, Hjálmar Árnason: já, Ingibjörg Sólrún Gísladóttir: já, Jóhann Ársælsson: fjarverandi, Jóhanna Sigurðardóttir: já, Jón Bjarnason: já, Jón Gunnarsson: já, Jón Kristjánsson: já, Jónína Bjartmarz: já, Katrín Fjeldsted: já, Katrín Júlíusdóttir: fjarverandi, Kjartan Ólafsson: já, Kolbrún Halldórsdóttir: fjarverandi, Kristinn H. Gunnarsson: já, Kristján L. Möller: fjarverandi, Lúðvík Bergvinsson: já, Magnús Þór Hafsteinsson: já, Magnús Stefánsson: já, Margrét Frímannsdóttir: fjarverandi, Mörður Árnason: fjarverandi, Pétur H. Blöndal: já, Rannveig Guðmundsdóttir: já, Sigríður A. Þórðardóttir: já, Sigurður Kári Kristjánsson: já, Sigurjón Þórðarson: fjarverandi, Sigurrós Þorgrímsdóttir: já, Siv Friðleifsdóttir: já, Sólveig Pétursdóttir: fjarverandi, Steingrímur J. Sigfússon: já, Sturla Böðvarsson: fjarverandi, Sæunn Stefánsdóttir: já, Valdimar L. Friðriksson: fjarverandi, Þorgerður K. Gunnarsdóttir: já, Þórarinn E. Sveinsson: já, Þórdís Sigurðardóttir: já, Þórunn Sveinbjarnardóttir: já, Þuríður Backman: já, Ögmundur Jónasson: já, Össur Skarphéðinsson:

Já:

Anna Kristín Gunnarsdóttir, Arnbjörg Sveinsdóttir, Ágúst Ólafur Ágústsson, Árni M. Mathiesen, Ásta R. Jóhannesdóttir, Ásta Möller, Birgir Ármannsson, Björgvin G. Sigurðsson, Dagný Jónsdóttir, Drífa Hjartardóttir, Einar Oddur Kristjánsson, Geir H. Haarde, Guðjón Hjörleifsson, Guðjón Ólafur Jónsson, Guðjón A. Kristjánsson, Guðlaugur Þór Þórðarson, Guðni Ágústsson, Guðrún Ögmundsdóttir, Gunnar Örlygsson, Hjálmar Árnason, Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, Jóhanna Sigurðardóttir, Jón Bjarnason, Jón Gunnarsson, Jón Kristjánsson, Jónína Bjartmarz, Katrín Fjeldsted, Kjartan Ólafsson, Kristinn H. Gunnarsson, Lúðvík Bergvinsson, Magnús Þór Hafsteinsson, Magnús Stefánsson, Pétur H. Blöndal, Rannveig Guðmundsdóttir, Sigríður A. Þórðardóttir, Sigurður Kári Kristjánsson, Sigurrós Þorgrímsdóttir, Siv Friðleifsdóttir, Steingrímur J. Sigfússon, Sæunn Stefánsdóttir, Þorgerður K. Gunnarsdóttir, Þórarinn E. Sveinsson, Þórdís Sigurðardóttir, Þórunn Sveinbjarnardóttir, Þuríður Backman, Ögmundur Jónasson, Össur Skarphéðinsson

Fjarverandi:

Birkir Jón Jónsson, Einar K. Guðfinnsson, Einar Már Sigurðarson, Guðmundur Hallvarðsson, Halldór Blöndal, Helgi Hjörvar, Jóhann Ársælsson, Katrín Júlíusdóttir, Kolbrún Halldórsdóttir, Kristján L. Möller, Margrét Frímannsdóttir, Mörður Árnason, Sigurjón Þórðarson, Sólveig Pétursdóttir, Sturla Böðvarsson, Valdimar L. Friðriksson

Samantektir

Atkvæði eftir kyni

Kyn Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Karlar 27 0 0 0 12
Konur 20 0 0 0 4

Atkvæði eftir þingflokkum

Þingflokkur Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Framsóknar­flokkur 11 0 0 0 1
Frjálslyndi ­flokkurinn 2 0 0 0 1
Samfylkingin 12 0 0 0 7
Sjálfstæðis­flokkur 18 0 0 0 5
Vinstrihreyfingin - grænt framboð 4 0 0 0 1
utan þingflokka 0 0 0 0 1

Atkvæði eftir kjördæmum

Kjördæmi Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Reykjavíkur­kjördæmi suður 8 0 0 0 3
Reykjavíkur­kjördæmi norður 9 0 0 0 2
Suðvestur­kjördæmi 9 0 0 0 2
Norðvestur­kjördæmi 6 0 0 0 4
Norðaustur­kjördæmi 6 0 0 0 4
Suður­kjördæmi 9 0 0 0 1

Hægt er að skoða kökuritið eftir kyni, þingflokki og kjördæmum með því að smella með músinni á viðkomandi heiti í töflunum hér að ofan.