Atkvæðagreiðsla

Alþingi 133. löggjafarþing. 49. fundur. Atkvæðagreiðsla 35983
276. mál. tekjuskattur og staðgreiðsla skatts á fjármagnstekjur
(lækkun tekjuskatts o.fl.)
Þskj. 571. 2
09.12.2006 17:56
Fellt
Einfaldan meirihluta þurfti til.
Brtt.

Atkvæði féllu þannig:  Já 23, nei 27, greiddu ekki atkv. 0
fjarvist 0, fjarver­andi 13

Nafnalisti

Anna Kristín Gunnarsdóttir: já, Arnbjörg Sveinsdóttir: nei, Ágúst Ólafur Ágústsson: já, Árni M. Mathiesen: nei, Ásta R. Jóhannesdóttir: já, Ásta Möller: nei, Birgir Ármannsson: nei, Birkir Jón Jónsson: fjarverandi, Björgvin G. Sigurðsson: fjarverandi, Dagný Jónsdóttir: fjarverandi, Drífa Hjartardóttir: nei, Einar K. Guðfinnsson: fjarverandi, Einar Oddur Kristjánsson: nei, Einar Már Sigurðarson: fjarverandi, Geir H. Haarde: nei, Guðjón Hjörleifsson: nei, Guðjón Ólafur Jónsson: nei, Guðjón A. Kristjánsson: fjarverandi, Guðlaugur Þór Þórðarson: nei, Guðmundur Hallvarðsson: já, Guðni Ágústsson: fjarverandi, Guðrún Ögmundsdóttir: já, Gunnar Örlygsson: fjarverandi, Halldór Blöndal: fjarverandi, Helgi Hjörvar: já, Hjálmar Árnason: nei, Ingibjörg Sólrún Gísladóttir: já, Jóhann Ársælsson: já, Jóhanna Sigurðardóttir: já, Jón Bjarnason: já, Jón Gunnarsson: já, Jón Kristjánsson: nei, Jónína Bjartmarz: nei, Katrín Fjeldsted: nei, Katrín Júlíusdóttir: já, Kjartan Ólafsson: nei, Kolbrún Halldórsdóttir: já, Kristinn H. Gunnarsson: nei, Kristján L. Möller: fjarverandi, Lúðvík Bergvinsson: já, Magnús Þór Hafsteinsson: já, Magnús Stefánsson: nei, Margrét Frímannsdóttir: fjarverandi, Mörður Árnason: já, Pétur H. Blöndal: nei, Rannveig Guðmundsdóttir: já, Sigríður A. Þórðardóttir: nei, Sigurður Kári Kristjánsson: nei, Sigurjón Þórðarson: fjarverandi, Sigurrós Þorgrímsdóttir: nei, Siv Friðleifsdóttir: nei, Sólveig Pétursdóttir: nei, Steingrímur J. Sigfússon: já, Sturla Böðvarsson: fjarverandi, Sæunn Stefánsdóttir: nei, Valdimar L. Friðriksson: já, Þorgerður K. Gunnarsdóttir: nei, Þórarinn E. Sveinsson: nei, Þórdís Sigurðardóttir: nei, Þórunn Sveinbjarnardóttir: já, Þuríður Backman: já, Ögmundur Jónasson: já, Össur Skarphéðinsson:

Já:

Anna Kristín Gunnarsdóttir, Ágúst Ólafur Ágústsson, Ásta R. Jóhannesdóttir, Guðmundur Hallvarðsson, Guðrún Ögmundsdóttir, Helgi Hjörvar, Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, Jóhann Ársælsson, Jóhanna Sigurðardóttir, Jón Bjarnason, Jón Gunnarsson, Katrín Júlíusdóttir, Kolbrún Halldórsdóttir, Lúðvík Bergvinsson, Magnús Þór Hafsteinsson, Mörður Árnason, Rannveig Guðmundsdóttir, Steingrímur J. Sigfússon, Valdimar L. Friðriksson, Þórunn Sveinbjarnardóttir, Þuríður Backman, Ögmundur Jónasson, Össur Skarphéðinsson

Nei:

Arnbjörg Sveinsdóttir, Árni M. Mathiesen, Ásta Möller, Birgir Ármannsson, Drífa Hjartardóttir, Einar Oddur Kristjánsson, Geir H. Haarde, Guðjón Hjörleifsson, Guðjón Ólafur Jónsson, Guðlaugur Þór Þórðarson, Hjálmar Árnason, Jón Kristjánsson, Jónína Bjartmarz, Katrín Fjeldsted, Kjartan Ólafsson, Kristinn H. Gunnarsson, Magnús Stefánsson, Pétur H. Blöndal, Sigríður A. Þórðardóttir, Sigurður Kári Kristjánsson, Sigurrós Þorgrímsdóttir, Siv Friðleifsdóttir, Sólveig Pétursdóttir, Sæunn Stefánsdóttir, Þorgerður K. Gunnarsdóttir, Þórarinn E. Sveinsson, Þórdís Sigurðardóttir

Fjarverandi:

Birkir Jón Jónsson, Björgvin G. Sigurðsson, Dagný Jónsdóttir, Einar K. Guðfinnsson, Einar Már Sigurðarson, Guðjón A. Kristjánsson, Guðni Ágústsson, Gunnar Örlygsson, Halldór Blöndal, Kristján L. Möller, Margrét Frímannsdóttir, Sigurjón Þórðarson, Sturla Böðvarsson

Samantektir

Atkvæði eftir kyni

Kyn Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Karlar 13 15 0 0 11
Konur 10 12 0 0 2

Atkvæði eftir þingflokkum

Þingflokkur Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Framsóknar­flokkur 0 9 0 0 3
Frjálslyndi ­flokkurinn 1 0 0 0 2
Samfylkingin 15 0 0 0 4
Sjálfstæðis­flokkur 1 18 0 0 4
Vinstrihreyfingin - grænt framboð 5 0 0 0 0
utan þingflokka 1 0 0 0 0

Atkvæði eftir kjördæmum

Kjördæmi Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Reykjavíkur­kjördæmi suður 6 5 0 0 0
Reykjavíkur­kjördæmi norður 5 6 0 0 0
Suðvestur­kjördæmi 4 6 0 0 1
Norðvestur­kjördæmi 3 3 0 0 4
Norðaustur­kjördæmi 2 3 0 0 5
Suður­kjördæmi 3 4 0 0 3

Hægt er að skoða kökuritið eftir kyni, þingflokki og kjördæmum með því að smella með músinni á viðkomandi heiti í töflunum hér að ofan.