Atkvæðagreiðsla

Alþingi 133. löggjafarþing. 49. fundur. Atkvæðagreiðsla 35989
276. mál. tekjuskattur og staðgreiðsla skatts á fjármagnstekjur
(lækkun tekjuskatts o.fl.)
Þskj. 569. 2
09.12.2006 17:58
Samþykkt
Brtt.

Atkvæði féllu þannig:  Já 29, nei 0, greiddu ekki atkv. 21
fjarvist 0, fjarver­andi 13

Nafnalisti

Anna Kristín Gunnarsdóttir: greiðir ekki atkvæði, Arnbjörg Sveinsdóttir: já, Ágúst Ólafur Ágústsson: greiðir ekki atkvæði, Árni M. Mathiesen: já, Ásta R. Jóhannesdóttir: greiðir ekki atkvæði, Ásta Möller: já, Birgir Ármannsson: já, Birkir Jón Jónsson: fjarverandi, Björgvin G. Sigurðsson: fjarverandi, Dagný Jónsdóttir: fjarverandi, Drífa Hjartardóttir: já, Einar K. Guðfinnsson: fjarverandi, Einar Oddur Kristjánsson: já, Einar Már Sigurðarson: fjarverandi, Geir H. Haarde: já, Guðjón Hjörleifsson: já, Guðjón Ólafur Jónsson: já, Guðjón A. Kristjánsson: fjarverandi, Guðlaugur Þór Þórðarson: já, Guðmundur Hallvarðsson: já, Guðni Ágústsson: fjarverandi, Guðrún Ögmundsdóttir: greiðir ekki atkvæði, Gunnar Örlygsson: fjarverandi, Halldór Blöndal: fjarverandi, Helgi Hjörvar: greiðir ekki atkvæði, Hjálmar Árnason: já, Ingibjörg Sólrún Gísladóttir: greiðir ekki atkvæði, Jóhann Ársælsson: greiðir ekki atkvæði, Jóhanna Sigurðardóttir: greiðir ekki atkvæði, Jón Bjarnason: greiðir ekki atkvæði, Jón Gunnarsson: greiðir ekki atkvæði, Jón Kristjánsson: já, Jónína Bjartmarz: já, Katrín Fjeldsted: já, Katrín Júlíusdóttir: greiðir ekki atkvæði, Kjartan Ólafsson: já, Kolbrún Halldórsdóttir: greiðir ekki atkvæði, Kristinn H. Gunnarsson: já, Kristján L. Möller: fjarverandi, Lúðvík Bergvinsson: greiðir ekki atkvæði, Magnús Þór Hafsteinsson: greiðir ekki atkvæði, Magnús Stefánsson: já, Margrét Frímannsdóttir: fjarverandi, Mörður Árnason: greiðir ekki atkvæði, Pétur H. Blöndal: já, Rannveig Guðmundsdóttir: já, Sigríður A. Þórðardóttir: já, Sigurður Kári Kristjánsson: já, Sigurjón Þórðarson: fjarverandi, Sigurrós Þorgrímsdóttir: já, Siv Friðleifsdóttir: já, Sólveig Pétursdóttir: já, Steingrímur J. Sigfússon: greiðir ekki atkvæði, Sturla Böðvarsson: fjarverandi, Sæunn Stefánsdóttir: já, Valdimar L. Friðriksson: greiðir ekki atkvæði, Þorgerður K. Gunnarsdóttir: já, Þórarinn E. Sveinsson: já, Þórdís Sigurðardóttir: já, Þórunn Sveinbjarnardóttir: greiðir ekki atkvæði, Þuríður Backman: greiðir ekki atkvæði, Ögmundur Jónasson: greiðir ekki atkvæði, Össur Skarphéðinsson: greiðir ekki atkvæði

Já:

Arnbjörg Sveinsdóttir, Árni M. Mathiesen, Ásta Möller, Birgir Ármannsson, Drífa Hjartardóttir, Einar Oddur Kristjánsson, Geir H. Haarde, Guðjón Hjörleifsson, Guðjón Ólafur Jónsson, Guðlaugur Þór Þórðarson, Guðmundur Hallvarðsson, Hjálmar Árnason, Jón Kristjánsson, Jónína Bjartmarz, Katrín Fjeldsted, Kjartan Ólafsson, Kristinn H. Gunnarsson, Magnús Stefánsson, Pétur H. Blöndal, Rannveig Guðmundsdóttir, Sigríður A. Þórðardóttir, Sigurður Kári Kristjánsson, Sigurrós Þorgrímsdóttir, Siv Friðleifsdóttir, Sólveig Pétursdóttir, Sæunn Stefánsdóttir, Þorgerður K. Gunnarsdóttir, Þórarinn E. Sveinsson, Þórdís Sigurðardóttir

Greiðir ekki atkvæði:

Anna Kristín Gunnarsdóttir, Ágúst Ólafur Ágústsson, Ásta R. Jóhannesdóttir, Guðrún Ögmundsdóttir, Helgi Hjörvar, Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, Jóhann Ársælsson, Jóhanna Sigurðardóttir, Jón Bjarnason, Jón Gunnarsson, Katrín Júlíusdóttir, Kolbrún Halldórsdóttir, Lúðvík Bergvinsson, Magnús Þór Hafsteinsson, Mörður Árnason, Steingrímur J. Sigfússon, Valdimar L. Friðriksson, Þórunn Sveinbjarnardóttir, Þuríður Backman, Ögmundur Jónasson, Össur Skarphéðinsson

Fjarverandi:

Birkir Jón Jónsson, Björgvin G. Sigurðsson, Dagný Jónsdóttir, Einar K. Guðfinnsson, Einar Már Sigurðarson, Guðjón A. Kristjánsson, Guðni Ágústsson, Gunnar Örlygsson, Halldór Blöndal, Kristján L. Möller, Margrét Frímannsdóttir, Sigurjón Þórðarson, Sturla Böðvarsson

Samantektir

Atkvæði eftir kyni

Kyn Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Karlar 16 0 12 0 11
Konur 13 0 9 0 2

Atkvæði eftir þingflokkum

Þingflokkur Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Framsóknar­flokkur 9 0 0 0 3
Frjálslyndi ­flokkurinn 0 0 1 0 2
Samfylkingin 1 0 14 0 4
Sjálfstæðis­flokkur 19 0 0 0 4
Vinstrihreyfingin - grænt framboð 0 0 5 0 0
utan þingflokka 0 0 1 0 0

Atkvæði eftir kjördæmum

Kjördæmi Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Reykjavíkur­kjördæmi suður 6 0 5 0 0
Reykjavíkur­kjördæmi norður 6 0 5 0 0
Suðvestur­kjördæmi 7 0 3 0 1
Norðvestur­kjördæmi 3 0 3 0 4
Norðaustur­kjördæmi 3 0 2 0 5
Suður­kjördæmi 4 0 3 0 3

Hægt er að skoða kökuritið eftir kyni, þingflokki og kjördæmum með því að smella með músinni á viðkomandi heiti í töflunum hér að ofan.