Atkvæðagreiðsla

Alþingi 133. löggjafarþing. 50. fundur. Atkvæðagreiðsla 36059
435. mál. fjármál stjórnmálasamtaka og frambjóðenda
(heildarlög)
Þskj. 536.
09.12.2006 18:59
Samþykkt
Frv.

Atkvæði féllu þannig:  Já 42, nei 0, greiddu ekki atkv. 3
fjarvist 0, fjarver­andi 18

Nafnalisti

Anna Kristín Gunnarsdóttir: já, Arnbjörg Sveinsdóttir: já, Ágúst Ólafur Ágústsson: já, Árni M. Mathiesen: já, Ásta R. Jóhannesdóttir: já, Ásta Möller: já, Birgir Ármannsson: greiðir ekki atkvæði, Birkir Jón Jónsson: fjarverandi, Björgvin G. Sigurðsson: fjarverandi, Dagný Jónsdóttir: fjarverandi, Drífa Hjartardóttir: já, Einar K. Guðfinnsson: fjarverandi, Einar Oddur Kristjánsson: greiðir ekki atkvæði, Einar Már Sigurðarson: fjarverandi, Geir H. Haarde: já, Guðjón Hjörleifsson: fjarverandi, Guðjón Ólafur Jónsson: já, Guðjón A. Kristjánsson: fjarverandi, Guðlaugur Þór Þórðarson: já, Guðmundur Hallvarðsson: já, Guðni Ágústsson: fjarverandi, Guðrún Ögmundsdóttir: já, Gunnar Örlygsson: fjarverandi, Halldór Blöndal: fjarverandi, Helgi Hjörvar: já, Hjálmar Árnason: já, Ingibjörg Sólrún Gísladóttir: já, Jóhann Ársælsson: fjarverandi, Jóhanna Sigurðardóttir: já, Jón Bjarnason: já, Jón Gunnarsson: já, Jón Kristjánsson: já, Jónína Bjartmarz: fjarverandi, Katrín Fjeldsted: já, Katrín Júlíusdóttir: já, Kjartan Ólafsson: fjarverandi, Kolbrún Halldórsdóttir: já, Kristinn H. Gunnarsson: já, Kristján L. Möller: fjarverandi, Lúðvík Bergvinsson: já, Magnús Þór Hafsteinsson: já, Magnús Stefánsson: já, Margrét Frímannsdóttir: fjarverandi, Mörður Árnason: já, Pétur H. Blöndal: já, Rannveig Guðmundsdóttir: já, Sigríður A. Þórðardóttir: já, Sigurður Kári Kristjánsson: greiðir ekki atkvæði, Sigurjón Þórðarson: fjarverandi, Sigurrós Þorgrímsdóttir: já, Siv Friðleifsdóttir: já, Sólveig Pétursdóttir: já, Steingrímur J. Sigfússon: já, Sturla Böðvarsson: fjarverandi, Sæunn Stefánsdóttir: já, Valdimar L. Friðriksson: já, Þorgerður K. Gunnarsdóttir: já, Þórarinn E. Sveinsson: já, Þórdís Sigurðardóttir: já, Þórunn Sveinbjarnardóttir: já, Þuríður Backman: já, Ögmundur Jónasson: já, Össur Skarphéðinsson: fjarverandi

Já:

Anna Kristín Gunnarsdóttir, Arnbjörg Sveinsdóttir, Ágúst Ólafur Ágústsson, Árni M. Mathiesen, Ásta R. Jóhannesdóttir, Ásta Möller, Drífa Hjartardóttir, Geir H. Haarde, Guðjón Ólafur Jónsson, Guðlaugur Þór Þórðarson, Guðmundur Hallvarðsson, Guðrún Ögmundsdóttir, Helgi Hjörvar, Hjálmar Árnason, Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, Jóhanna Sigurðardóttir, Jón Bjarnason, Jón Gunnarsson, Jón Kristjánsson, Katrín Fjeldsted, Katrín Júlíusdóttir, Kolbrún Halldórsdóttir, Kristinn H. Gunnarsson, Lúðvík Bergvinsson, Magnús Þór Hafsteinsson, Magnús Stefánsson, Mörður Árnason, Pétur H. Blöndal, Rannveig Guðmundsdóttir, Sigríður A. Þórðardóttir, Sigurrós Þorgrímsdóttir, Siv Friðleifsdóttir, Sólveig Pétursdóttir, Steingrímur J. Sigfússon, Sæunn Stefánsdóttir, Valdimar L. Friðriksson, Þorgerður K. Gunnarsdóttir, Þórarinn E. Sveinsson, Þórdís Sigurðardóttir, Þórunn Sveinbjarnardóttir, Þuríður Backman, Ögmundur Jónasson

Greiðir ekki atkvæði:

Birgir Ármannsson, Einar Oddur Kristjánsson, Sigurður Kári Kristjánsson

Fjarverandi:

Birkir Jón Jónsson, Björgvin G. Sigurðsson, Dagný Jónsdóttir, Einar K. Guðfinnsson, Einar Már Sigurðarson, Guðjón Hjörleifsson, Guðjón A. Kristjánsson, Guðni Ágústsson, Gunnar Örlygsson, Halldór Blöndal, Jóhann Ársælsson, Jónína Bjartmarz, Kjartan Ólafsson, Kristján L. Möller, Margrét Frímannsdóttir, Sigurjón Þórðarson, Sturla Böðvarsson, Össur Skarphéðinsson

Samantektir

Atkvæði eftir kyni

Kyn Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Karlar 21 0 3 0 15
Konur 21 0 0 0 3

Atkvæði eftir þingflokkum

Þingflokkur Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Framsóknar­flokkur 8 0 0 0 4
Frjálslyndi ­flokkurinn 1 0 0 0 2
Samfylkingin 13 0 0 0 6
Sjálfstæðis­flokkur 14 0 3 0 6
Vinstrihreyfingin - grænt framboð 5 0 0 0 0
utan þingflokka 1 0 0 0 0

Atkvæði eftir kjördæmum

Kjördæmi Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Reykjavíkur­kjördæmi suður 9 0 1 0 1
Reykjavíkur­kjördæmi norður 9 0 1 0 1
Suðvestur­kjördæmi 10 0 0 0 1
Norðvestur­kjördæmi 4 0 1 0 5
Norðaustur­kjördæmi 5 0 0 0 5
Suður­kjördæmi 5 0 0 0 5

Hægt er að skoða kökuritið eftir kyni, þingflokki og kjördæmum með því að smella með músinni á viðkomandi heiti í töflunum hér að ofan.