Atkvæðagreiðsla

Alþingi 133. löggjafarþing. 74. fundur. Atkvæðagreiðsla 36227
559. mál. málefni aldraðra
(greiðslur fjármagnstekjuhafa í Framkvæmdasjóð aldraðra)
Þskj. 834.
20.02.2007 13:36
Samþykkt
Frv. vísað til 2. umr.

Atkvæði féllu þannig:  Já 38, nei 0, greiddu ekki atkv. 0
fjarvist 5, fjarver­andi 20

Nafnalisti

Anna Kristín Gunnarsdóttir: já, Arnbjörg Sveinsdóttir: fjarverandi, Ágúst Ólafur Ágústsson: já, Árni M. Mathiesen: já, Ásta R. Jóhannesdóttir: já, Ásta Möller: já, Birgir Ármannsson: já, Bjarni Benediktsson: fjarverandi, Björgvin G. Sigurðsson: fjarverandi, Dagný Jónsdóttir: fjarvist, Drífa Hjartardóttir: já, Einar K. Guðfinnsson: já, Einar Oddur Kristjánsson: fjarvist, Einar Már Sigurðarson: fjarverandi, Ellert B. Schram: já, Geir H. Haarde: já, Guðjón Hjörleifsson: já, Guðjón Ólafur Jónsson: já, Guðjón A. Kristjánsson: fjarverandi, Guðlaugur Þór Þórðarson: já, Guðmundur Hallvarðsson: fjarverandi, Guðni Ágústsson: já, Guðrún Ögmundsdóttir: já, Halldór Blöndal: já, Hjálmar Árnason: fjarverandi, Ingibjörg Sólrún Gísladóttir: fjarvist, Jóhann Ársælsson: já, Jóhanna Sigurðardóttir: já, Jón Bjarnason: já, Jón Gunnarsson: fjarverandi, Jón Kristjánsson: já, Jónína Bjartmarz: fjarvist, Katrín Fjeldsted: já, Katrín Júlíusdóttir: fjarverandi, Kjartan Ólafsson: já, Kolbrún Halldórsdóttir: já, Kristinn H. Gunnarsson: fjarverandi, Kristján L. Möller: fjarverandi, Lúðvík Bergvinsson: fjarverandi, Magnús Þór Hafsteinsson: fjarverandi, Magnús Stefánsson: já, Margrét Frímannsdóttir: fjarverandi, Mörður Árnason: fjarverandi, Ólafur Níels Eiríksson: já, Pétur H. Blöndal: fjarverandi, Rannveig Guðmundsdóttir: já, Sigríður A. Þórðardóttir: já, Sigurður Kári Kristjánsson: já, Sigurjón Þórðarson: já, Sigurlín Margrét Sigurðardóttir: fjarverandi, Sigurrós Þorgrímsdóttir: já, Siv Friðleifsdóttir: fjarverandi, Sólveig Pétursdóttir: já, Steingrímur J. Sigfússon: já, Sturla Böðvarsson: já, Svanhvít Aradóttir: já, Sæunn Stefánsdóttir: fjarverandi, Valdimar L. Friðriksson: já, Þorgerður K. Gunnarsdóttir: fjarverandi, Þórunn Sveinbjarnardóttir: já, Þuríður Backman: já, Ögmundur Jónasson: já, Össur Skarphéðinsson: fjarvist

Já:

Anna Kristín Gunnarsdóttir, Ágúst Ólafur Ágústsson, Árni M. Mathiesen, Ásta R. Jóhannesdóttir, Ásta Möller, Birgir Ármannsson, Drífa Hjartardóttir, Einar K. Guðfinnsson, Ellert B. Schram, Geir H. Haarde, Guðjón Hjörleifsson, Guðjón Ólafur Jónsson, Guðlaugur Þór Þórðarson, Guðni Ágústsson, Guðrún Ögmundsdóttir, Halldór Blöndal, Jóhann Ársælsson, Jóhanna Sigurðardóttir, Jón Bjarnason, Jón Kristjánsson, Katrín Fjeldsted, Kjartan Ólafsson, Kolbrún Halldórsdóttir, Magnús Stefánsson, Ólafur Níels Eiríksson, Rannveig Guðmundsdóttir, Sigríður A. Þórðardóttir, Sigurður Kári Kristjánsson, Sigurjón Þórðarson, Sigurrós Þorgrímsdóttir, Sólveig Pétursdóttir, Steingrímur J. Sigfússon, Sturla Böðvarsson, Svanhvít Aradóttir, Valdimar L. Friðriksson, Þórunn Sveinbjarnardóttir, Þuríður Backman, Ögmundur Jónasson

Fjarvist:

Dagný Jónsdóttir, Einar Oddur Kristjánsson, Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, Jónína Bjartmarz, Össur Skarphéðinsson

Fjarverandi:

Arnbjörg Sveinsdóttir, Bjarni Benediktsson, Björgvin G. Sigurðsson, Einar Már Sigurðarson, Guðjón A. Kristjánsson, Guðmundur Hallvarðsson, Hjálmar Árnason, Jón Gunnarsson, Katrín Júlíusdóttir, Kristinn H. Gunnarsson, Kristján L. Möller, Lúðvík Bergvinsson, Magnús Þór Hafsteinsson, Margrét Frímannsdóttir, Mörður Árnason, Pétur H. Blöndal, Sigurlín Margrét Sigurðardóttir, Siv Friðleifsdóttir, Sæunn Stefánsdóttir, Þorgerður K. Gunnarsdóttir

Samantektir

Atkvæði eftir kyni

Kyn Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Karlar 23 0 0 2 13
Konur 15 0 0 3 7

Atkvæði eftir þingflokkum

Þingflokkur Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Framsóknar­flokkur 6 0 0 2 3
Frjálslyndi ­flokkurinn 2 0 0 0 3
Samfylkingin 9 0 0 2 8
Sjálfstæðis­flokkur 16 0 0 1 5
Vinstrihreyfingin - grænt framboð 5 0 0 0 0
utan þingflokka 0 0 0 0 1

Atkvæði eftir kjördæmum

Kjördæmi Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Reykjavíkur­kjördæmi suður 7 0 0 1 3
Reykjavíkur­kjördæmi norður 8 0 0 2 1
Suðvestur­kjördæmi 6 0 0 0 5
Norðvestur­kjördæmi 7 0 0 1 2
Norðaustur­kjördæmi 6 0 0 1 3
Suður­kjördæmi 4 0 0 0 6

Hægt er að skoða kökuritið eftir kyni, þingflokki og kjördæmum með því að smella með músinni á viðkomandi heiti í töflunum hér að ofan.