Atkvæðagreiðsla

Alþingi 133. löggjafarþing. 94. fundur. Atkvæðagreiðsla 36886
466. mál. staða, stjórn og starfshættir þjóðkirkjunnar
(eignarhald prestssetra, skipan sóknarpresta)
Þskj. 645.
17.03.2007 23:11
Samþykkt
Frv.

Atkvæði féllu þannig:  Já 33, nei 0, greiddu ekki atkv. 16
fjarvist 0, fjarver­andi 14

Nafnalisti

Anna Kristín Gunnarsdóttir: fjarverandi, Arnbjörg Sveinsdóttir: já, Ágúst Ólafur Ágústsson: fjarverandi, Árni M. Mathiesen: já, Ásta R. Jóhannesdóttir: já, Ásta Möller: já, Birgir Ármannsson: já, Birkir Jón Jónsson: já, Bjarni Benediktsson: já, Björgvin G. Sigurðsson: greiðir ekki atkvæði, Dagný Jónsdóttir: já, Drífa Hjartardóttir: já, Einar K. Guðfinnsson: fjarverandi, Einar Oddur Kristjánsson: já, Einar Már Sigurðarson: fjarverandi, Ellert B. Schram: greiðir ekki atkvæði, Geir H. Haarde: já, Guðjón Guðmundsson: já, Guðjón Hjörleifsson: já, Guðjón Ólafur Jónsson: já, Guðjón A. Kristjánsson: greiðir ekki atkvæði, Guðlaugur Þór Þórðarson: já, Guðmundur Hallvarðsson: já, Guðni Ágústsson: fjarverandi, Guðrún Ögmundsdóttir: fjarverandi, Gunnar Örlygsson: já, Halldór Blöndal: fjarverandi, Helgi Hjörvar: já, Herdís Á. Sæmundardóttir: fjarverandi, Hjálmar Árnason: já, Ingvi Hrafn Óskarsson: já, Jóhann Ársælsson: fjarverandi, Jóhanna Sigurðardóttir: greiðir ekki atkvæði, Jón Bjarnason: greiðir ekki atkvæði, Jón Gunnarsson: greiðir ekki atkvæði, Jón Kristjánsson: já, Jón Kr. Óskarsson: greiðir ekki atkvæði, Jónína Bjartmarz: já, Kjartan Ólafsson: já, Kolbrún Halldórsdóttir: greiðir ekki atkvæði, Kristinn H. Gunnarsson: greiðir ekki atkvæði, Kristján L. Möller: fjarverandi, Lúðvík Bergvinsson: já, Magnús Þór Hafsteinsson: fjarverandi, Margrét Frímannsdóttir: greiðir ekki atkvæði, Mörður Árnason: fjarverandi, Pétur H. Blöndal: já, Rannveig Guðmundsdóttir: greiðir ekki atkvæði, Sigríður A. Þórðardóttir: já, Sigurður Kári Kristjánsson: já, Sigurjón Þórðarson: greiðir ekki atkvæði, Sigurrós Þorgrímsdóttir: já, Siv Friðleifsdóttir: já, Sólveig Pétursdóttir: já, Steingrímur J. Sigfússon: greiðir ekki atkvæði, Sæunn Stefánsdóttir: já, Valdimar L. Friðriksson: greiðir ekki atkvæði, Valgerður Sverrisdóttir: já, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir: fjarverandi, Þórunn Sveinbjarnardóttir: fjarverandi, Þuríður Backman: greiðir ekki atkvæði, Ögmundur Jónasson: greiðir ekki atkvæði, Össur Skarphéðinsson:

Já:

Arnbjörg Sveinsdóttir, Árni M. Mathiesen, Ásta R. Jóhannesdóttir, Ásta Möller, Birgir Ármannsson, Birkir Jón Jónsson, Bjarni Benediktsson, Dagný Jónsdóttir, Drífa Hjartardóttir, Einar Oddur Kristjánsson, Geir H. Haarde, Guðjón Guðmundsson, Guðjón Hjörleifsson, Guðjón Ólafur Jónsson, Guðlaugur Þór Þórðarson, Guðmundur Hallvarðsson, Gunnar Örlygsson, Helgi Hjörvar, Hjálmar Árnason, Ingvi Hrafn Óskarsson, Jón Kristjánsson, Jónína Bjartmarz, Kjartan Ólafsson, Lúðvík Bergvinsson, Pétur H. Blöndal, Sigríður A. Þórðardóttir, Sigurður Kári Kristjánsson, Sigurrós Þorgrímsdóttir, Siv Friðleifsdóttir, Sólveig Pétursdóttir, Sæunn Stefánsdóttir, Valgerður Sverrisdóttir, Össur Skarphéðinsson

Greiðir ekki atkvæði:

Björgvin G. Sigurðsson, Ellert B. Schram, Guðjón A. Kristjánsson, Jóhanna Sigurðardóttir, Jón Bjarnason, Jón Gunnarsson, Jón Kr. Óskarsson, Kolbrún Halldórsdóttir, Kristinn H. Gunnarsson, Margrét Frímannsdóttir, Rannveig Guðmundsdóttir, Sigurjón Þórðarson, Steingrímur J. Sigfússon, Valdimar L. Friðriksson, Þuríður Backman, Ögmundur Jónasson

Fjarverandi:

Anna Kristín Gunnarsdóttir, Ágúst Ólafur Ágústsson, Einar K. Guðfinnsson, Einar Már Sigurðarson, Guðni Ágústsson, Guðrún Ögmundsdóttir, Halldór Blöndal, Herdís Á. Sæmundardóttir, Jóhann Ársælsson, Kristján L. Möller, Magnús Þór Hafsteinsson, Mörður Árnason, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, Þórunn Sveinbjarnardóttir

Samantektir

Atkvæði eftir kyni

Kyn Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Karlar 21 0 11 0 9
Konur 12 0 5 0 5

Atkvæði eftir þingflokkum

Þingflokkur Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Framsóknar­flokkur 9 0 0 0 2
Frjálslyndi ­flokkurinn 0 0 4 0 1
Samfylkingin 4 0 7 0 8
Sjálfstæðis­flokkur 20 0 0 0 3
Vinstrihreyfingin - grænt framboð 0 0 5 0 0

Atkvæði eftir kjördæmum

Kjördæmi Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Reykjavíkur­kjördæmi suður 7 0 2 0 2
Reykjavíkur­kjördæmi norður 8 0 2 0 1
Suðvestur­kjördæmi 6 0 3 0 2
Norðvestur­kjördæmi 2 0 4 0 4
Norðaustur­kjördæmi 5 0 2 0 3
Suður­kjördæmi 5 0 3 0 2

Hægt er að skoða kökuritið eftir kyni, þingflokki og kjördæmum með því að smella með músinni á viðkomandi heiti í töflunum hér að ofan.