Atkvæðagreiðsla

Alþingi 133. löggjafarþing. 95. fundur. Atkvæðagreiðsla 36968
706. mál. þingsköp Alþingis
Þskj. 1235.
17.03.2007 23:54
Samþykkt
Frv.

Atkvæði féllu þannig:  Já 48, nei 0, greiddu ekki atkv. 0
fjarvist 0, fjarver­andi 15

Nafnalisti

Anna Kristín Gunnarsdóttir: já, Arnbjörg Sveinsdóttir: já, Ágúst Ólafur Ágústsson: fjarverandi, Árni M. Mathiesen: já, Ásta R. Jóhannesdóttir: já, Ásta Möller: já, Birgir Ármannsson: já, Birkir Jón Jónsson: já, Bjarni Benediktsson: já, Björgvin G. Sigurðsson: já, Dagný Jónsdóttir: já, Drífa Hjartardóttir: já, Einar K. Guðfinnsson: fjarverandi, Einar Oddur Kristjánsson: já, Einar Már Sigurðarson: fjarverandi, Ellert B. Schram: já, Geir H. Haarde: já, Guðjón Guðmundsson: já, Guðjón Hjörleifsson: já, Guðjón Ólafur Jónsson: fjarverandi, Guðjón A. Kristjánsson: já, Guðlaugur Þór Þórðarson: já, Guðmundur Hallvarðsson: fjarverandi, Guðni Ágústsson: fjarverandi, Guðrún Ögmundsdóttir: fjarverandi, Gunnar Örlygsson: já, Halldór Blöndal: fjarverandi, Helgi Hjörvar: já, Herdís Á. Sæmundardóttir: fjarverandi, Hjálmar Árnason: já, Ingvi Hrafn Óskarsson: já, Jóhann Ársælsson: já, Jóhanna Sigurðardóttir: já, Jón Bjarnason: já, Jón Gunnarsson: já, Jón Kristjánsson: já, Jón Kr. Óskarsson: já, Jónína Bjartmarz: já, Kjartan Ólafsson: já, Kolbrún Halldórsdóttir: fjarverandi, Kristinn H. Gunnarsson: já, Kristján L. Möller: já, Lúðvík Bergvinsson: já, Magnús Þór Hafsteinsson: já, Margrét Frímannsdóttir: fjarverandi, Mörður Árnason: já, Pétur H. Blöndal: fjarverandi, Rannveig Guðmundsdóttir: já, Sigríður A. Þórðardóttir: já, Sigurður Kári Kristjánsson: já, Sigurjón Þórðarson: já, Sigurrós Þorgrímsdóttir: já, Siv Friðleifsdóttir: já, Sólveig Pétursdóttir: já, Steingrímur J. Sigfússon: já, Sæunn Stefánsdóttir: já, Valdimar L. Friðriksson: já, Valgerður Sverrisdóttir: já, Þorgerður K. Gunnarsdóttir: fjarverandi, Þórunn Sveinbjarnardóttir: fjarverandi, Þuríður Backman: já, Ögmundur Jónasson: fjarverandi, Össur Skarphéðinsson:

Já:

Anna Kristín Gunnarsdóttir, Arnbjörg Sveinsdóttir, Árni M. Mathiesen, Ásta R. Jóhannesdóttir, Ásta Möller, Birgir Ármannsson, Birkir Jón Jónsson, Bjarni Benediktsson, Björgvin G. Sigurðsson, Dagný Jónsdóttir, Drífa Hjartardóttir, Einar Oddur Kristjánsson, Ellert B. Schram, Geir H. Haarde, Guðjón Guðmundsson, Guðjón Hjörleifsson, Guðjón A. Kristjánsson, Guðlaugur Þór Þórðarson, Gunnar Örlygsson, Helgi Hjörvar, Hjálmar Árnason, Ingvi Hrafn Óskarsson, Jóhann Ársælsson, Jóhanna Sigurðardóttir, Jón Bjarnason, Jón Gunnarsson, Jón Kristjánsson, Jón Kr. Óskarsson, Jónína Bjartmarz, Kjartan Ólafsson, Kristinn H. Gunnarsson, Kristján L. Möller, Lúðvík Bergvinsson, Magnús Þór Hafsteinsson, Mörður Árnason, Rannveig Guðmundsdóttir, Sigríður A. Þórðardóttir, Sigurður Kári Kristjánsson, Sigurjón Þórðarson, Sigurrós Þorgrímsdóttir, Siv Friðleifsdóttir, Sólveig Pétursdóttir, Steingrímur J. Sigfússon, Sæunn Stefánsdóttir, Valdimar L. Friðriksson, Valgerður Sverrisdóttir, Þuríður Backman, Össur Skarphéðinsson

Fjarverandi:

Ágúst Ólafur Ágústsson, Einar K. Guðfinnsson, Einar Már Sigurðarson, Guðjón Ólafur Jónsson, Guðmundur Hallvarðsson, Guðni Ágústsson, Guðrún Ögmundsdóttir, Halldór Blöndal, Herdís Á. Sæmundardóttir, Kolbrún Halldórsdóttir, Margrét Frímannsdóttir, Pétur H. Blöndal, Þorgerður K. Gunnarsdóttir, Þórunn Sveinbjarnardóttir, Ögmundur Jónasson

Samantektir

Atkvæði eftir kyni

Kyn Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Karlar 32 0 0 0 9
Konur 16 0 0 0 6

Atkvæði eftir þingflokkum

Þingflokkur Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Framsóknar­flokkur 8 0 0 0 3
Frjálslyndi ­flokkurinn 5 0 0 0 0
Samfylkingin 14 0 0 0 5
Sjálfstæðis­flokkur 18 0 0 0 5
Vinstrihreyfingin - grænt framboð 3 0 0 0 2

Atkvæði eftir kjördæmum

Kjördæmi Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Reykjavíkur­kjördæmi suður 7 0 0 0 4
Reykjavíkur­kjördæmi norður 8 0 0 0 3
Suðvestur­kjördæmi 9 0 0 0 2
Norðvestur­kjördæmi 8 0 0 0 2
Norðaustur­kjördæmi 8 0 0 0 2
Suður­kjördæmi 8 0 0 0 2

Hægt er að skoða kökuritið eftir kyni, þingflokki og kjördæmum með því að smella með músinni á viðkomandi heiti í töflunum hér að ofan.