Meðflutningsmenn

(heilbrigðis- og trygginga­nefnd)

þingskjal 436 á 125. löggjafarþingi.

1. Valgerður Sverrisdóttir 2. þm. NE, F
2. Tómas Ingi Olrich 5. þm. NE, S
3. Ásta Möller 19. þm. RV, S
4. Katrín Fjeldsted 14. þm. RV, S
5. Bryndís Hlöðversdóttir 9. þm. RV, Sf
6. Ásta R. Jóhannesdóttir 15. þm. RV, Sf
7. Þuríður Backman 5. þm. AL, Vg