Meðflutningsmenn

(heilbrigðis- og trygginga­nefnd)

þingskjal 1076 á 126. löggjafarþingi.

1. Jónína Bjartmarz 16. þm. RV, F
2. Lára Margrét Ragnarsdóttir 6. þm. RV, S
3. Bryndís Hlöðversdóttir 9. þm. RV, Sf
4. Tómas Ingi Olrich 5. þm. NE, S
5. Ásta R. Jóhannesdóttir 15. þm. RV, Sf
6. Katrín Fjeldsted 14. þm. RV, S
7. Þuríður Backman 5. þm. AL, Vg
8. Ásta Möller 19. þm. RV, S
9. Jón Kristjánsson 3. þm. AL, F