Meðflutningsmenn

(heilbrigðis- og trygginga­nefnd)

þingskjal 1253 á 126. löggjafarþingi.

1. Jónína Bjartmarz 16. þm. RV, F
2. Tómas Ingi Olrich 5. þm. NE, S
3. Katrín Fjeldsted 14. þm. RV, S
4. Þuríður Backman 5. þm. AL, Vg
5. Ásta Möller 19. þm. RV, S
6. Karl V. Matthíasson 2. þm. VF, Sf
7. Magnús Stefánsson 2. þm. VL, F
8. Lára Margrét Ragnarsdóttir 6. þm. RV, S
9. Ásta R. Jóhannesdóttir 15. þm. RV, Sf