Meðflutningsmenn

(heilbrigðis- og trygginga­nefnd, meiri hluti)

þingskjal 500 á 126. löggjafarþingi.

1. Jónína Bjartmarz 16. þm. RV, F
2. Tómas Ingi Olrich 5. þm. NE, S
3. Katrín Fjeldsted 14. þm. RV, S
4. Ásta Möller 19. þm. RV, S
5. Lára Margrét Ragnarsdóttir 6. þm. RV, S
6. Þuríður Backman 5. þm. AL, Vg