Ræður á 118. fundi, 16.02.1995, kl. 21:00-00:31

16.02.1995 21:00:50-22:24 Frsm. 3. minni hluta Svavar Gestsson, flutningsræða
16.02.1995 22:24:11-22:24 Forseti Pálmi Jónsson, útbýting þingskjala
16.02.1995 22:24:43-23:21 menntmrh. (Ólafur G. Einarsson), ræða
16.02.1995 23:21:38-23:22 Forseti Pálmi Jónsson, útbýting þingskjala
16.02.1995 23:22:31-00:04 Tómas Ingi Olrich, ræða
17.02.1995 00:04:30-00:06 Steingrímur J. Sigfússon, andsvar
17.02.1995 00:06:48-00:08 Tómas Ingi Olrich, andsvar
17.02.1995 00:08:47-00:11 Steingrímur J. Sigfússon, andsvar
17.02.1995 00:11:16-00:13 Tómas Ingi Olrich, andsvar
17.02.1995 00:13:25-00:14 Frsm. 1. minni hluta Kristín Ástgeirsdóttir, um fundarstjórn
17.02.1995 00:14:29-00:15 Forseti Pálmi Jónsson, ræða
17.02.1995 00:15:24-00:31 Jón Kristjánsson, ræða