Ræður á 119. fundi, 14.06.1995, kl. 20:29-23:34

14.06.1995 20:29:48-21:02 Steingrímur J. Sigfússon, ræða
14.06.1995 21:02:30-21:02 Forseti Ólafur G. Einarsson, ræða
14.06.1995 21:02:50-21:10 Frsm. minni hluta Svanfríður Jónasdóttir, ræða
14.06.1995 21:10:55-21:11 Forseti Guðni Ágústsson, útbýting þingskjala
14.06.1995 21:11:30-21:27 Gísli S. Einarsson, ræða
14.06.1995 21:27:34-21:28 Frsm. meiri hluta Árni R. Árnason, andsvar
14.06.1995 21:29:04-21:31 Gísli S. Einarsson, andsvar
14.06.1995 21:31:06-21:31 Forseti Guðni Ágústsson, ræða
14.06.1995 21:31:35-21:31 Forseti Guðni Ágústsson, útbýting þingskjala
14.06.1995 21:34:13-21:43 Guðný Guðbjörnsdóttir, ræða
14.06.1995 21:43:22-21:55 Hjálmar Árnason, ræða
14.06.1995 21:55:42-21:57 Steingrímur J. Sigfússon, andsvar
14.06.1995 21:57:46-22:31 Össur Skarphéðinsson, ræða
14.06.1995 22:31:45-22:31 Forseti Ragnar Arnalds, ræða
14.06.1995 22:31:58-22:33 Aldursforseti Einar Oddur Kristjánsson, andsvar
14.06.1995 22:33:51-22:35 Össur Skarphéðinsson, andsvar
14.06.1995 22:35:15-22:36 Einar Oddur Kristjánsson, andsvar
14.06.1995 22:36:21-22:36 Forseti Ragnar Arnalds, ræða
14.06.1995 22:36:29-22:37 Össur Skarphéðinsson, andsvar
14.06.1995 22:37:51-22:47 Kristján Pálsson, ræða
14.06.1995 22:48:01-22:49 Gísli S. Einarsson, andsvar
14.06.1995 22:50:01-22:51 Kristján Pálsson, andsvar
14.06.1995 22:51:56-23:05 Einar Oddur Kristjánsson, ræða
14.06.1995 23:05:39-23:14 Ágúst Einarsson, ræða
14.06.1995 23:15:01-23:17 Össur Skarphéðinsson, ræða
14.06.1995 23:17:26-23:32 sjútvrh. (Þorsteinn Pálsson), ræða
14.06.1995 23:33:09-23:33 Forseti Ragnar Arnalds, útbýting þingskjala