Allar umsagnabeiðnir í 322. máli á 151. löggjafarþingi

Opinber stuðningur við nýsköpun


 • Akrahreppur
 • Akranesbær
 • Akureyrarbær
 • Alþýðusamband Íslands
 • Arkitektafélag Íslands
 • Atvinnuþróunarfélag Eyjafjarðar
 • Atvinnuþróunarfélag Suðurlands
 • Atvinnuþróunarfélag Vestfjarða
 • Atvinnuþróunarfélag Þingeyinga hf
 • Atvinnuþróunarfélög
 • Álklasinn, félagasamtök
 • Árneshreppur
 • Ásahreppur
 • Bandalag háskólamanna
 • Bláskógabyggð
 • Blönduósbær
 • Bolungarvíkurkaupstaður
 • Borgarbyggð
 • Borgarfjarðarhreppur
 • BSRB
 • Byggðastofnun
 • Bændasamtök Íslands
 • Dalabyggð
 • Dalvíkurbyggð
 • Deloitte ehf.
 • Djúpavogshreppur
 • Ernst & Young hf
 • Eyja- og Miklaholtshreppur
 • Eyjafjarðarsveit
 • Faggildingarráð
 • Farskólinn - miðstöð símenntunar á Norðurl. vestra
 • Félag atvinnurekenda
 • Félag löggiltra endurskoðenda
 • Félag tölvunarfræðinga
 • Fjallabyggð
 • Fjarðabyggð
 • Fjártækniklasinn ehf.
 • Fjórðungssamband Vestfirðinga
 • Fljótsdalshérað
 • Fljótsdalshreppur
 • Flóahreppur
 • Flugklasinn Air66
 • Framkvæmdasýsla ríkisins
 • Framvegis - miðstöð símenntunar
 • Fræðslunetið - símenntun á Suðurlandi
 • Garðabær
 • GEORG-Rannsóknarklasi í jarðhit
 • Grindavíkurbær
 • Grímsnes- og Grafningshreppur
 • Grundarfjarðarbær
 • Grýtubakkahreppur
 • Hafnarfjarðarbær
 • Hagstofa Íslands
 • Háskóli Íslands
 • Háskólinn á Akureyri
 • Háskólinn á Bifröst ses.
 • Háskólinn í Reykjavík - lagadeild
 • Heklan, Atvinnuþróunarfélag Suðurnesja
 • Helgafellssveit
 • Hólaskóli - Háskólinn á Hólum
 • Hrunamannahreppur
 • Húnavatnshreppur
 • Húnaþing vestra
 • Húsnæðis- og mannvirkjastofnun
 • Hvalfjarðarsveit
 • Hveragerðisbær
 • Hörgársveit
 • Ísafjarðarbær
 • Íslenski byggingavettvangurinn
 • Íslenski ferðaklasinn
 • Íslenski jarðvarmaklasinn
 • Íslenski sjávarklasinn ehf.
 • Jón Hjaltalín Magnússon
 • Kaldrananeshreppur
 • Kjósarhreppur
 • Klak Innovit
 • Kópavogsbær
 • KPMG ehf.
 • Kvasir, samtök fræðslu- og símenntunarmiðstöðva
 • Landbúnaðarklasinn
 • Landgræðsla ríkisins
 • Langanesbyggð
 • Lögmannafélag Íslands
 • Markaðsstofa á Norðurlandi
 • Markaðsstofa Austurlands
 • Markaðsstofa Reykjaness
 • Markaðsstofa Suðurlands ses.
 • Markaðsstofa Vestfjarða
 • Markaðsstofa Vesturlands
 • Matís ohf.
 • Miðstöð hönnunar og arkitektúrs
 • Miðstöð símenntunar á Suðurnesjum
 • Miðstöð símenntunar í Hafnarfirði
 • Mímir-símenntun ehf.
 • Mosfellsbær
 • Mýrdalshreppur
 • Norðurþing
 • Nýsköpunarmiðstöð Íslands
 • Orkuklasinn
 • Orkustofnun
 • PricewaterhouseCoopers ehf.
 • Rangárþing eystra
 • Rangárþing ytra
 • Rannís - Rannsóknamiðstöð Íslands
 • Rannsóknastofa byggingariðnaðarins
 • Reykhólahreppur
 • Reykjanesbær
 • Reykjavíkurborg
 • Ríkisendurskoðun
 • Samband íslenskra sveitarfélaga
 • Samband sveitarfélaga á Austurlandi
 • Samband sveitarfélaga á Suðurnesjum
 • Samkeppniseftirlitið
 • Samorka, samtök orku- og veitufyrirtækja
 • Samtök atvinnulífsins
 • Samtök ferðaþjónustunnar
 • Samtök fjármálafyrirtækja
 • Samtök frumkvöðla og hugvitsmanna
 • Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi
 • Samtök iðnaðarins
 • Samtök leikjaframleiðenda
 • Samtök líf- og heilbrigðistæknifyrirtækja
 • Samtök sprotafyrirtækja
 • Samtök sunnlenskra sveitarfélaga
 • Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu
 • Samtök sveitarfélaga á Norðurlandi vestra
 • Samtök sveitarfélaga á Vesturlandi
 • Samtök sveitarfélaga og atvinnuþróunar á Norðurlandi eystra
 • Samtök þekkingarsetra
 • Seltjarnarnesbær
 • Seyðisfjarðarkaupstaður
 • Símenntunarmiðstöðin á Vesturlandi
 • Símenntunarsvið Háskólans á Akureyri
 • Símenntunarsvið Háskólans á Bifröst
 • Símey - Símenntunarmiðstöð Eyjafjarðar
 • Sjávarútvegsklasi Vestfjarða
 • Skaftárhreppur
 • Skagabyggð
 • Skatturinn
 • Skeiða- og Gnúpverjahreppur
 • Skorradalshreppur
 • Skútustaðahreppur
 • Snæfellsbær
 • Strandabyggð
 • Stykkishólmsbær
 • Suðurnesjabær
 • Súðavíkurhreppur
 • Svalbarðshreppur
 • Svalbarðsstrandarhreppur
 • Sveitarfélagið Árborg
 • Sveitarfélagið Hornafjörður
 • Sveitarfélagið Skagafjörður
 • Sveitarfélagið Skagaströnd
 • Sveitarfélagið Vogar
 • Sveitarfélagið Ölfus
 • SVÞ - Samtök verslunar og þjónustu
 • Tálknafjarðarhreppur
 • Textílmiðstöð Íslands
 • Tjörneshreppur
 • Umhverfisstofnun
 • Veðurstofa Íslands
 • Vegagerðin
 • Verkfræðingafélag Íslands
 • Vestmannaeyjabær
 • Vesturbyggð
 • Viðskiptaháskólinn í Bifröst
 • Viðskiptaráð Íslands
 • Viska - Fræðslu og símenntunarstöð Vestmannaeyja
 • Vísindafélag Íslands
 • Vopnafjarðarhreppur
 • Þingeyjarsveit