Alþjóðasamningar um varnir gegn mengun sjávar og Siglingamálastofnun ríkisins (skipulag mengunarvarna)

Umsagnabeiðnir nr. 1088

Frá umhverfisnefnd. Sendar út 09.01.1995, frestur til 27.01.1995


 • Fiskistofa
  B/t fiskistofustjóra
 • Heilbrigðiseftirlit Akraness
  Heiðarbraut 40
 • Heilbrigðiseftirlit Austfjarða
  B/t Helgu Hreinsdóttur
 • Heilbrigðiseftirlit Norðurl ey
 • Heilbrigðiseftirlit Eyjafjarðar
 • Heilbrigðiseftirlit Hafnarfjsv
 • Heilbrigðiseftirlit Kjósarsvæð
 • Heilbrigðiseftirlit Kópavogssv
 • Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur
 • Heilbrigðiseftirlit Suðurlands
 • Heilbrigðiseftirlit Suðurnesja
 • Heilbrigðiseftirlit Vestfjarða
 • Heilbrigðiseftirlit Norðurlands - vestra
  stjórnsýsluhúsinu
 • Heilbrigðiseftirlit Vesturlands
 • Heilbrigðisfulltrúafélag Íslands
  B/t Valdimars Brynjólfssonar
 • Hollustuvernd ríkisins
 • Landlæknir
 • Landssamband ísl. útvegsmanna
 • Náttúruverndarráð
 • Samband íslenskra kaupskipaútgerða
 • Samband íslenskra sveitarfélaga
 • Samgönguráðuneytið
 • Siglingamálastofnun ríkisins
  B/t s
 • Vinnueftirlit ríkisins
 • Yfirdýralæknir