Kosningar til sveitarstjórna (heildarlög)

Umsagnabeiðnir nr. 2084

Frá félagsmálanefnd. Sendar út 21.11.1997, frestur til 05.12.1997


 • Aðaldælahreppur
  Dagur Jóhannesson
 • Akrahreppur
  Broddi Björnsson
 • Akraneskaupstaður
 • Akureyrarbær
 • Andakílshreppur
 • Arnarneshreppur
  Jóhannes Hermannsson
 • Austur-Eyjafjallahreppur
  Margrét Einarsdóttir
 • Austur-Landeyjahreppur
  Elvar Eyvindsson
 • Álftaneshreppur
  Einar Ole Pedersen
 • Árneshreppur
 • Árskógshreppur
  Kristján Snorrason
 • Ásahreppur
  Jónas Jónsson
 • Áshreppur
  Jón B. Bjarnason
 • Bárðdælahreppur
  Skarphéðinn Sigurðsson
 • Bessastaðahreppur
 • Biskupstungnahreppur
  Gísli Einarsson
 • Blönduóssbær
 • Bolungarvíkurkaupstaður
 • Borgarbyggð
 • Borgarfjarðarhreppur
  Magnús Þorsteinsson
 • Borgarhafnarhreppur
  Sigurbjörn J. Karlsson
 • Borgarhreppur
 • Bólstaðarhlíðarhreppur
  Erla Hafsteinsdóttir
 • Breiðdalshreppur
 • Broddaneshreppur
  Franklín Þórðarson
 • Búðahreppur
  Steinþór Pétursson
 • Bæjarhreppur
  Guðný S. Þorsteinsdóttir
 • Dalabyggð
 • Dalvíkurbær
 • Djúpavogshreppur
  Ólafur Áki Ragnarsson
 • Djúpárhreppur
  Halla María Árnadóttir
 • Egilsstaðabær
 • Eiðahreppur
  Magni Þórarinn Ragnarsson
 • Engihlíðarhreppur
  Valgarður Hilmarsson
 • Eskifjarðarkaupstaður
 • Eyja- og Miklaholtshreppur
  Svanur Guðmundsson
 • Eyjafjarðarsveit
  Pétur Þór Jónasson
 • Eyrarbakkahreppur
  Magnús Karel Hannesson
 • Eyrarsveit
 • Fáskrúðsfjarðarhreppur
  Friðmar Gunnarsson
 • Fellahreppur
 • Fljótahreppur
  Örn Albert Þórarinsson
 • Fljótsdalshreppur
  Hjörtur E. Kjerulf
 • Fljótshlíðarhreppur
  Kristinn Jónsson
 • Fremri-Torfustaðahreppur
  Þorsteinn Baldur Helgason
 • Garðabær
 • Gaulverjabæjarhreppur
  Geir Ágústsson
 • Gerðahreppur
 • Glæsibæjarhreppur
  Oddur Gunnarsson
 • Gnúpverjahreppur
  Bjarni Einarsson
 • Grafningshreppur
  Guðmundur Þorvaldsson
 • Grindavíkurkaupstaður
 • Grímseyjarhreppur
  Þorlákur Sigurðsson
 • Grímsneshreppur
  Böðvar Pálsson
 • Grýtubakkahreppur
  Guðný Sverrisdóttir
 • Hafnarfjarðarbær
 • Hagstofa Íslands
 • Hálsahreppur
  Þórunn Reykdal
 • Hálshreppur
  Jón Þórir Óskarsson
 • Helgafellssveit
 • Hjaltastaðahreppur
  Sævar Sigbjarnarson
 • Hlíðarhrepppur
  Guðgeir Ragnarsson
 • Hofshreppur
  Sigurgeir Jónsson
 • Holta- og Landsveit
  Valtýr Valtýsson
 • Hornafjarðarbær
 • Hólahreppur
  Valgeir Bjarnason
 • Hólmavíkurhreppur
 • Hraungerðishreppur
  Guðmundur Einarsson
 • Hríseyjarhreppur
 • Hrunamannahreppur
  Loftur Þorsteinsson
 • Húsavíkurkaupstaður
 • Hvalfjarðarstrandarhreppur
  Jón Valgarðsson
 • Hvammstangahreppur
 • Hveragerðisbær
 • Hvítársíðuhreppur
  Ólafur Guðmundsson
 • Hvolhreppur
  Ágúst Ingi Ólafsson
 • Höfðahreppur
  Magnús B. Jónsson
 • Innri-Akranshreppur
  Anton Guðjón Ottesen
 • Ísafjarðarbær
 • Jökuldalshreppur
  Arnór Benediktsson
 • Kaldrananeshreppur
  Guðmundur B. Magnússon
 • Kelduneshreppur
  Björn Guðmundsson
 • Kirkjubólshreppur
  Björn Karlsson
 • Kirkjuhvammshreppur
  Heimir Ágústsson
 • Kjalarneshreppur
  b.t. Péturs Þórðarsonar
 • Kjósarhreppur
 • Kolbeinsstaðahreppur
  Sigrún Ólafsdóttir
 • Kópavogsbær
 • Laugardalshreppur
  Þórir Þorgeirsson
 • Leirár- og Melahreppur
  Sigurður Valgeirsson
 • Ljósavatnshreppur
  Helga Erlingsdóttir
 • Lundarreykjadalshreppur
  Jón Böðvarsson
 • Lýtingsstaðahreppur
  Elín Sigurðardóttir
 • Lögmannafélag Íslands
 • Mjóafjarðarhreppur
  Sigfús Vilhjálmsson
 • Mosfellsbær
 • Mýrdalshreppur
  S. Hafsteinn Jóhannsson
 • Neskaupstaður
 • Ólafsfjarðarkaupstaður
 • Rangárvallahreppur
  Guðmundur Ingi Gunnlaugsson
 • Raufarhafnarhreppur / sveitastjórn
  B/t sveitastjóra
 • Reyðarfjarðarhreppur
 • Reykdælahreppur
  Benóný Arnórsson
 • Reykholtsdalshreppur
  Gunnar Bjarnason
 • Reykhólahreppur
 • Reykjahreppur
  Þorgrímur J. Sigurðsson
 • Reykjanesbær
 • Reykjavíkurborg
 • Rípurhreppur
  Símon Traustason
 • Samband íslenskra sveitarfélaga
 • Sandgerðisbær
 • Sandvíkurhreppur
  Páll Lýðsson
 • Sauðárkrókskaupstaður
 • Saurbæjarhreppur
 • Selfossbær
 • Seltjarnarneskaupstaður
 • Seyðisfjarðarkaupstaður
 • Seyluhreppur
  Sigurður Haraldsson
 • Siglufjarðarkaupstaður
 • Skaftárhreppur
  Bjarni J. Matthíasson
 • Skagahreppur
  Sveinn G. Sveinsson
 • Skarðshreppur
  Úlfar Sveinsson
 • Skefilsstaðahreppur
  Bjarni Egilsson
 • Skeggjastaðahreppur
  Steinar Hilmarsson
 • Skeiðahreppur
  Kjartan Halldór Ágústsson
 • Skilmannahreppur
  Marinó Þór Tryggvason
 • Skorradalshreppur
  Davíð Pétursson
 • Skógarstrandarhreppur
 • Skriðdalshreppur
  Jón Júlíusson
 • Skriðuhreppur
  Ármann Búason
 • Skútustaðahreppur
  Sigurður Rúnar Ragnarsson
 • Snæfellsbær
 • Staðarhreppur
  Ingibjörg H. Hafstað
 • Stokkseyrarhreppur
  Grétar Zophaníasson
 • Stykkishólmsbær
 • Stöðvarhreppur
 • Súðavíkurhreppur
 • Svalbarðshreppur
  Jóhannes Sigfússon
 • Svalbarðsstrandarhreppur
  Árni Konráð Bjarnason
 • Svarfaðardalshreppur
  Atli Friðbjörnsson
 • Sveinsstaðahreppur
  Björn Magnússon
 • Svínavatnshreppur
  Jóhann Guðmundsson
 • Tálknafjarðarhreppur
 • Tjörneshreppur
  Kristján Kárason
 • Torfalækjarhreppur
  Erlendur G. Eysteinsson
 • Tunguhreppur
  Jón Steinar Elísson
 • Vallahreppur
  Margrét S. Sigbjörnsdóttir
 • Vatnsleysustrandarhreppur
 • Vestmannaeyjabær
 • Vestur-Eyjafjallahreppur
  Sveinbjörn Jónsson
 • Vestur-Landeyjahreppur
  Eggert Haukdal
 • Vesturbyggð
 • Viðvíkurhreppur
  Haraldur Þór Jóhannsson
 • Villingaholtshreppur
  Bjarki Reynisson
 • Vindhælishreppur
  Jakob H. Guðmundsson
 • Vopnafjarðarhreppur
 • Ytri-Torfustaðahreppur
  Björn Hermannsson
 • Þingvallahreppur
  Ingólfur Guðmundsson
 • Þorkelshólshreppur
  Ólafur Bergmann Óskarsson
 • Þórshafnarhreppur
  Reinhard Reynisson
 • Þverárhlíðarhreppur
  Guðrún Jónsdóttir
 • Þverárhreppur
  Agnar J. Levý
 • Ölfushreppur
 • Öxarfjarðarhreppur
  Ingunn St. Svavarsdóttir
 • Öxnadalshreppur
  Arni Jósavinsson