Lax- og silungsveiði (rekstrarleyfi, gjaldtaka, fiskeldisnefnd o.fl)

Umsagnabeiðnir nr. 3595

Frá landbúnaðarnefnd. Sendar út 16.02.2001, frestur til 12.03.2001


 • Aðaldælahreppur
 • Akraneskaupstaður
 • Akureyrarbær
 • Arnarneshreppur
 • Austur-Eyjafjallahreppur
 • Austur-Hérað
 • Austur-Landeyjahreppur
  Félagsheimilinu
 • Árneshreppur
 • Bessastaðahreppur
 • Blönduósbær
 • Bolungarvíkurkaupstaður
 • Borgarbyggð
 • Borgarfjarðarhreppur
  Magnús Þorsteinsson
 • Borgarfjarðarsveit
  Þórunn Gestsdóttir
 • Breiðdalshreppur
 • Broddaneshreppur
  Magnús Sigurðsson
 • Búðahreppur
  Steinþór Pétursson
 • Bæjarhreppur
  Skólahúsinu
 • Bændasamtök Íslands
 • Dalabyggð
 • Dalvíkurbyggð
 • Djúpavogshreppur
 • Djúpárhreppur
 • Dýralæknir fisksjúkdóma,
  Gísli Jónsson
 • Engihlíðarhreppur
 • Eyja- og Miklaholtshreppur
  Halla Guðmundsdóttir
 • Eyrarsveit
 • Fáskrúðsfjarðarhreppur
  Friðmar Gunnarsson
 • Fjarðabyggð
 • Garðabær
  Bæjarskrifstofur
 • Gaulverjabæjarhreppur
  Geir Ágústsson
 • Gerðahreppur
 • Grindavíkurkaupstaður
 • Grímseyjarhreppur
  Þorlákur Sigurðsson
 • Grýtubakkahreppur
 • Hafnarfjarðarbær
 • Hafrannsóknastofnun
 • Hálshreppur
  Jón Þórir Óskarsson
 • Heilbrigðisnefnd Austurlandssvæðis
  Helga Hreinsdóttir framkvstj.
 • Heilbrigðisnefnd Hafnarfj.- og Kópavogs
  Guðmundur H. Einarsson framkvstj.
 • Heilbrigðisnefnd Kjósarsvæðis
  Þorsteinn Narfason
 • Heilbrigðisnefnd Norðurl. eystra
  Valdimar Brynjólfsson framkvstj.
 • Heilbrigðisnefnd Norðurlands vestra
  Sigurjón Þórðarson framkvstj.
 • Heilbrigðisnefnd Reykjavíkur
  Oddur R. Hjartarson framkvstj.
 • Heilbrigðisnefnd Suðurlandssvæðis
  Matthías Garðarsson framkvstj.
 • Heilbrigðisnefnd Suðurnesjasvæðis
  Magnús Guðjónsson framkvstj.
 • Heilbrigðisnefnd Vestfjarðasvæðis
  Anton Helgason framkvstj.
 • Heilbrigðisnefnd Vesturlandssvæðis
  Helgi Helgason framkvstj.
 • Helgafellssveit
 • Hollustuvernd ríkisins
 • Hólmavíkurhreppur
 • Hríseyjarhreppur
  Ráðhúsinu
 • Húnaþing vestra
 • Húsavíkurkaupstaður
 • Hvalfjarðarstrandarhreppur
 • Höfðahreppur
  Magnús B. Jónsson
 • Innri-Akranshreppur
  Anton Guðjón Ottesen
 • Ísafjarðarbær
 • Kaldrananeshreppur
 • Kelduneshreppur
 • Kirkjubólshreppur
 • Kjósarhreppur
 • Kolbeinsstaðahreppur
  Sigrún Ólafsdóttir
 • Kópavogsbær
 • Landssamband fiskeldis og hafb.stöðva
 • Landssamband stangaveiðifélaga
  Ragnar Hólm Ragnarsson
 • Landssamband veiðifélaga
  Óðinn Sigþórsson formaður
 • Leirár- og Melahreppur
  Sigurður Valgeirsson
 • Ljósavatnshreppur
  Helga Erlingsdóttir
 • Mjóafjarðarhreppur
  Sigfús Vilhjálmsson
 • Mosfellsbær
 • Mýrdalshreppur
 • Náttúruvernd ríkisins
  b.t. forstjóra
 • Norður-Hérað
 • Orri Vigfússon
  Verndarsjóður villtra laxastofna
 • Ólafsfjarðarkaupstaður
 • Rannsóknastofnun landbúnaðarins
 • Raufarhafnarhreppur
 • Reykhólahreppur
 • Reykjahreppur
  Þorgrímur J. Sigurðsson
 • Reykjanesbær
  bæjarskrifstofur
 • Reykjavíkurborg
 • Samband íslenskra sveitarfélaga
 • Samtök atvinnulífsins
 • Samtök iðnaðarins
 • Sandgerðisbær
 • Saurbæjarhreppur
 • Seltjarnarneskaupstaður
 • Seyðisfjarðarkaupstaður
 • Siglufjarðarkaupstaður
 • Sjávarútvegsráðuneytið
 • Skaftárhreppur
 • Skagahreppur
  Rafn G. Sigurbjörnsson
 • Skeggjastaðahreppur
 • Skilmannahreppur
 • Snæfellsbær
 • Stykkishólmsbær
  Ráðhúsinu
 • Stöðvarhreppur
 • Súðavíkurhreppur
 • Svalbarðshreppur
  Jóhannes Sigfússon
 • Svalbarðsstrandarhreppur
  Árni Konráð Bjarnason
 • Sveinsstaðahreppur
  Björn Magnússon
 • Sveitarfélagið Árborg
  Ráðhúsinu
 • Sveitarfélagið Hornafjörður
 • Sveitarfélagið Skagafjörður
 • Sveitarfélagið Ölfus
 • Tálknafjarðarhreppur
 • Tjörneshreppur
  Kristján Kárason
 • Torfalækjarhreppur
  Erlendur G. Eysteinsson
 • Umhverfisnefnd Alþingis
  b.t. formanns
 • Umhverfisráðuneytið
 • Vatnsleysustrandarhreppur
 • Veiðimálanefnd, Óðinn Elísson form.
  Veiðimálastofnun
 • Veiðimálastjóri
  Árni Ísaksson
 • Veiðimálastofnun
 • Vestmannaeyjabær
 • Vestur-Eyjafjallahreppur
  Sveinbjörn Jónsson
 • Vestur-Landeyjahreppur
  Brynjólfur Bjarnason
 • Vesturbyggð
 • Vindhælishreppur
  Jakob H. Guðmundsson
 • Vopnafjarðarhreppur
 • Þórshafnarhreppur
 • Öxarfjarðarhreppur