Lagaákvæði er varða samgönguáætlun o.fl. (breyting ýmissa laga)

Umsagnabeiðnir nr. 3997

Frá samgöngunefnd. Sendar út 30.01.2002, frestur til 15.02.2002


 • Aðaldælahreppur
 • Akraneskaupstaður
  bæjarskrifstofur
 • Akureyrarbær
  bæjarskrifstofur
 • Austur-Hérað
 • Árneshreppur
 • Bessastaðahreppur
 • Biskupstungnahreppur
 • Blönduósbær
 • Bolungarvíkurkaupstaður
 • Borgarbyggð
 • Borgarfjarðarsveit
  Þórunn Gestsdóttir
 • Breiðdalshreppur
 • Búðahreppur
  Steinþór Pétursson
 • Dalabyggð
 • Dalvíkurbyggð
 • Djúpavogshreppur
 • Djúpárhreppur
 • Eyjafjarðarsveit
 • Eyrarsveit
 • Fellahreppur
 • Fjarðabyggð
  bæjarskrifstofur
 • Garðabær
  bæjarskrifstofur
 • Gerðahreppur
 • Gnúpverjahreppur
  Bjarni Einarsson
 • Grindavíkurkaupstaður
 • Grímseyjarhreppur
  Þorlákur Sigurðsson
 • Grímsnes- og Grafningshreppur
  Félagsheimilinu
 • Grýtubakkahreppur
 • Hafnarfjarðarbær
 • Holta- og Landsveit
  Valtýr Valtýsson
 • Hólmavíkurhreppur
 • Hrunamannahreppur
  Loftur Þorsteinsson
 • Húnaþing vestra
 • Húsavíkurkaupstaður
  bæjarskrifstofur
 • Hveragerðisbær
 • Hvolhreppur
  Ágúst Ingi Ólafsson
 • Höfðahreppur
  Magnús B. Jónsson
 • Hörgárbyggð
  Oddur Gunnarsson
 • Ísafjarðarbær
 • Kópavogsbær
  bæjarskrifstofur
 • Laugardalshreppur
 • Mosfellsbær
 • Mýrdalshreppur
 • Norður-Hérað
 • Ólafsfjarðarkaupstaður
 • Rangárvallahreppur
 • Raufarhafnarhreppur
 • Reykdælahreppur
 • Reykhólahreppur
 • Reykjanesbær
  bæjarskrifstofur
 • Reykjavíkurborg
  skrifstofa borgarstjóra
 • Sandgerðisbær
 • Seltjarnarneskaupstaður
 • Seyðisfjarðarkaupstaður
 • Siglufjarðarkaupstaður
 • Skaftárhreppur
 • Skútustaðahreppur
 • Snæfellsbær
 • Stykkishólmsbær
  Ráðhúsinu
 • Stöðvarhreppur
 • Svalbarðsstrandarhreppur
  Árni Konráð Bjarnason
 • Sveitarfélagið Árborg
  Ráðhúsinu
 • Sveitarfélagið Hornafjörður
 • Sveitarfélagið Skagafjörður
 • Sveitarfélagið Ölfus
 • Tálknafjarðarhreppur
 • Vatnsleysustrandarhreppur
 • Vestmannaeyjabær
 • Vesturbyggð
 • Vopnafjarðarhreppur
 • Þórshafnarhreppur
 • Öxarfjarðarhreppur