Brottfall lagaákvæða um héraðslækna o.fl.

Umsagnabeiðnir nr. 4141

Frá heilbrigðis- og trygginganefnd. Sendar út 20.03.2002, frestur til 09.04.2002


 • Almannavarnir ríkisins
 • Félag íslenskra heimilislækna
 • Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga
  Herdís Sveinsdóttir formaður
 • Félag um lýðheilsu
  Geir Gunnlaugsson formaður
 • Fiskistofa
  B/t fiskistofustjóra
 • Heilbrigðiseftirlit Austurlandsssvæðis
 • Heilbrigðiseftirlit Hafnarfj. og Kópavogssv.
 • Heilbrigðiseftirlit Kjósarsvæðis
 • Heilbrigðiseftirlit Norðurl.svæðis eystra
 • Heilbrigðiseftirlit Norðurl.svæðis vestra
 • Heilbrigðiseftirlit Suðurlandssvæðis
 • Heilbrigðiseftirlit Suðurnesjasv.
 • Heilbrigðiseftirlit Vestfjarðasvæðis
 • Heilbrigðiseftirlit Vesturlandssvæðis
 • Heilbrigðisstofnun Austurlands
  bt. framkvæmdastjóra
 • Heilbrigðisstofnun Suðurnesja
  bt. framkvæmdastjóra
 • Heilbrigðisstofnun Þingeyinga
  bt. framkvæmdastjóra
 • Heilbrigðisstofnunin Akranesi
  bt. framkvæmdastjóra
 • Heilbrigðisstofnunin Blönduósi
  bt. framkvæmdastjóra
 • Heilbrigðisstofnunin Bolungarvík
  bt. forstöðumanns
 • Heilbrigðisstofnunin Hólmavík
  bt. framkvæmdastjóra
 • Heilbrigðisstofnunin Hvammstanga
  bt. framkvæmdastjóra
 • Heilbrigðisstofnunin Ísafjarðarbæ
  bt. framkvæmdastjóra
 • Heilbrigðisstofnunin Patreksfirði
  bt. framkvæmdastjóra
 • Heilbrigðisstofnunin Sauðárkróki
  bt. framkvæmdastjóra
 • Heilbrigðisstofnunin Selfossi
  bt. framkvæmdastjóra
 • Heilbrigðisstofnunin Siglufirði
  bt. framkvæmdastjóra
 • Heilbrigðisstofnunin Vestmannaeyjum
  bt. framkvæmdastjóra
 • Heilsugæsla Rangárþings
 • Heilsugæslan í Reykjavík
 • Heilsugæslustöð Hafnarfjarðar
 • Heilsugæslustöð Kirkjubæjarkl.
 • Heilsugæslustöð Mosfellsumdæmis
 • Heilsugæslustöðin Borgarnesi
 • Heilsugæslustöðin Búðardal
 • Heilsugæslustöðin Hveragerði
 • Heilsugæslustöðin Kirkjubæjarkl.
 • Heilsugæslustöðin Kópavogi
 • Heilsugæslustöðin Laugarási
 • Heilsugæslustöðin Ólafsfirði
 • Heilsugæslustöðin Ólafsvík
 • Heilsugæslustöðin Seltjarnarnesi
 • Heilsugæslustöðin Vík
 • Heilsugæslustöðin Þorlákshöfn
 • Héraðslæknir Norðurlands
  Ólafur H. Oddsson
 • Héraðslæknir Reykjaneshéraðs
  Sveinn Magnússon - Heilbr.- og trmrn.
 • Héraðslæknir Suðurlandshéraðs
  Pétur Skarphéðinsson
 • Héraðslæknirinn í Austurlandshéraði
  Stefán Þórarinsson
 • Héraðslæknirinn í Reykjavík
  Lúðvík Ólafsson
 • Héraðslæknirinn í Vestfjarðahéraði
  Friðný Jóhannesdóttir
 • Héraðslæknirinn í Vesturlandshéraði
  Reynir Þorsteinsson
 • Hollustuvernd ríkisins
 • Landlæknisembættið
 • Landspítali - háskólasjúkrahús
  b.t. læknaráðs
 • Læknadeild Háskóla Íslands
 • Læknafélag Íslands
 • Samband íslenskra sveitarfélaga
 • Svæðisskrifstofa Austurlands
 • Svæðisskrifstofa Reykjaness
 • Svæðisskrifstofa Reykjavíkur
 • Svæðisskrifstofa Suðurlands
 • Svæðisskrifstofa Vestfjarða
 • Svæðisskrifstofa Vesturlands
 • Tryggingastofnun ríkisins
  skrifstofa forstjóra
 • Umhverfis- og heilbr.stofa Reykjavíkur
  Ellý K. J. Guðmundsdóttir
 • Yfirdýralæknir, landbúnaðarráðuneytinu