Meðhöndlun úrgangs (EES-reglur)

Umsagnabeiðnir nr. 4215

Frá umhverfisnefnd. Sendar út 29.04.2002, frestur til 17.05.2002


 • Aðaldælahreppur
  heilbrigðis-/umhverfisnefnd
 • Akrahreppur
  heilbrigðis-/umhverfisnefnd
 • Akraneskaupstaður
  heilbrigðis-/umhverfisnefnd
 • Akureyrarbær
  heilbrigðis-/umhverfisnefnd
 • Alþýðusamband Íslands
 • Arnarneshreppur
  heilbrigðis-/umhverfisnefnd
 • Austur-Eyjafjallahreppur
  heilbrigðis-/umhverfisnefnd
 • Austur-Hérað
  heilbrigðis-/umhverfisnefnd
 • Austur-Landeyjahreppur
  heilbrigðis-/umhverfisnefnd
 • Árneshreppur
  heilbrigðis-/umhverfisnefnd
 • Ásahreppur
  heilbrigðis-/umhverfisnefnd
 • Áshreppur
  heilbrigðis-/umhverfisnefnd
 • Bandalag háskólamanna
 • Bandalag starfsmanna ríkis og bæja
 • Bárðdælahreppur
  heilbrigðis-/umhverfisnefnd
 • Bessastaðahreppur
  heilbrigðis-/umhverfisnefnd
 • Biskupstungnahreppur
  heilbrigðis-/umhverfisnefnd
 • Blönduósbær
  heilbrigðis-/umhverfisnefnd
 • Bolungarvíkurkaupstaður
  heilbrigðis-/umhverfisnefnd
 • Borgarbyggð
  heilbrigðis-/umhverfisnefnd
 • Borgarfjarðarhreppur
  heilbrigðis-/umhverfisnefnd
 • Borgarfjarðarsveit
  heilbrigðis-/umhverfisnefnd
 • Bólstaðarhlíðarhreppur
  heilbrigðis-/umhverfisnefnd
 • Breiðdalshreppur
  heilbrigðis-/umhverfisnefnd
 • Broddaneshreppur
  heilbrigðis-/umhverfisnefnd
 • Búðahreppur
  heilbrigðis-/umhverfisnefnd
 • Bæjarhreppur
  heilbrigðis-/umhverfisnefnd
 • Bændasamtök Íslands
 • Dalabyggð
  heilbrigðis-/umhverfisnefnd
 • Dalvíkurbyggð
  heilbrigðis-/umhverfisnefnd
 • Djúpavogshreppur
  heilbrigðis-/umhverfisnefnd
 • Djúpárhreppur
  heilbrigðis-/umhverfisnefnd
 • Engihlíðarhreppur
  heilbrigðis-/umhverfisnefnd
 • Eyja- og Miklaholtshreppur
  heilbrigðis-/umhverfisnefnd
 • Eyjafjarðarsveit
  heilbrigðis-/umhverfisnefnd
 • Eyþing - Samband sveitarfél. í Eyjaf. og Þing.
 • Fáskrúðsfjarðarhreppur
  heilbrigðis-/umhverfisnefnd
 • Fellahreppur
  heilbrigðis-/umhverfisnefnd
 • Fenúr, Fagráð um endurnýt. úrgangs
 • Félag heilbrigðis- og umhverfisfulltrúa
  Bergur Sigurðsson formaður
 • Félagsmálaráðuneytið
  Hafnarhúsinu
 • Fjarðabyggð
  heilbrigðis-/umhverfisnefnd
 • Fjórðungssamband Vestfirðinga
  Pósthólf 17
 • Fljótsdalshreppur
  heilbrigðis-/umhverfisnefnd
 • Fljótshlíðarhreppur
  heilbrigðis-/umhverfisnefnd
 • Forsætisráðuneytið
 • Garðabær
  heilbrigðis-/umhverfisnefnd
 • Gaulverjabæjarhreppur
  heilbrigðis-/umhverfisnefnd
 • Geir Oddsson umhverfisstj.fr.
  Landmat
 • Gerðahreppur
  heilbrigðis-/umhverfisnefnd
 • Gnúpverjahreppur
  heilbrigðis-/umhverfisnefnd
 • Grindavíkurkaupstaður
  heilbrigðis-/umhverfisnefnd
 • Grímseyjarhreppur
  heilbrigðis-/umhverfisnefnd
 • Grímsnes- og Grafningshreppur
  heilbrigðis-/umhverfisnefnd
 • Gróður fyrir fólk, áhugasamtök
 • Grundarfjarðarbær
  heilbrigðis-/umhverfisnefnd
 • Grýtubakkahreppur
  heilbrigðis-/umhverfisnefnd
 • Hafnarfjarðarbær
  heilbrigðis-/umhverfisnefnd
 • Hálshreppur
  heilbrigðis-/umhverfisnefnd
 • Heilbrigðiseftirlit Austurlandsssvæðis
 • Heilbrigðiseftirlit Hafnarfj. og Kópavogssv.
 • Heilbrigðiseftirlit Kjósarsvæðis
  Árni Davíðsson heilbr.fulltrúi
 • Heilbrigðiseftirlit Norðurl.svæðis eystra
 • Heilbrigðiseftirlit Norðurl.svæðis vestra
 • Heilbrigðiseftirlit Suðurlandssvæðis
 • Heilbrigðiseftirlit Suðurnesjasv.
 • Heilbrigðiseftirlit Vestfjarðasvæðis
 • Heilbrigðiseftirlit Vesturlandssvæðis
 • Helgafellssveit
  heilbrigðis-/umhverfisnefnd
 • Hollustuvernd ríkisins
 • Holta- og Landsveit
  heilbrigðis-/umhverfisnefnd
 • Hólmavíkurhreppur
  heilbrigðis-/umhverfisnefnd
 • Hraungerðishreppur
  heilbrigðis-/umhverfisnefnd
 • Hríseyjarhreppur
  heilbrigðis-/umhverfisnefnd
 • Hrunamannahreppur
  heilbrigðis-/umhverfisnefnd
 • Húnaþing vestra
  heilbrigðis-/umhverfisnefnd
 • Húsavíkurkaupstaður
  heilbrigðis-/umhverfisnefnd
 • Hvalfjarðarstrandarhreppur
  heilbrigðis-/umhverfisnefnd
 • Hveragerðisbær
  heilbrigðis-/umhverfisnefnd
 • Hvítársíðuhreppur
  heilbrigðis-/umhverfisnefnd
 • Hvolhreppur
  heilbrigðis-/umhverfisnefnd
 • Höfðahreppur
  heilbrigðis-/umhverfisnefnd
 • Hörgárbyggð
  heilbrigðis-/umhverfisnefnd
 • Innri-Akraneshreppur
  heilbrigðis-/umhverfisnefnd
 • Ísafjarðarbær
  heilbrigðis-/umhverfisnefnd
 • Kaldrananeshreppur
  heilbrigðis-/umhverfisnefnd
 • Kelduneshreppur
  heilbrigðis-/umhverfisnefnd
 • Kirkjubólshreppur
  heilbrigðis-/umhverfisnefnd
 • Kjósarhreppur
  heilbrigðis-/umhverfisnefnd
 • Kolbeinsstaðahreppur
  heilbrigðis-/umhverfisnefnd
 • Kópavogsbær
  heilbrigðis-/umhverfisnefnd
 • Landvernd
  Tryggvi Felixson
 • Laugardalshreppur
  heilbrigðis-/umhverfisnefnd
 • Leirár- og Melahreppur
  heilbrigðis-/umhverfisnefnd
 • Ljósavatnshreppur
  heilbrigðis-/umhverfisnefnd
 • Mjóafjarðarhreppur
  heilbrigðis-/umhverfisnefnd
 • Mosfellsbær
  heilbrigðis-/umhverfisnefnd
 • Mýrdalshreppur
  heilbrigðis-/umhverfisnefnd
 • Náttúrufræðistofnun Íslands
 • Náttúruvernd ríkisins
  b.t. forstjóra
 • Náttúruverndarsamtök Íslands
  Árni Finnsson
 • Neytendasamtökin
 • Norður-Hérað
  heilbrigðis-/umhverfisnefnd
 • Ólafsfjarðarkaupstaður
  heilbrigðis-/umhverfisnefnd
 • Rangárvallahreppur
  heilbrigðis-/umhverfisnefnd
 • Raufarhafnarhreppur
  heilbrigðis-/umhverfisnefnd
 • Reykdælahreppur
  heilbrigðis-/umhverfisnefnd
 • Reykhólahreppur
  heilbrigðis-/umhverfisnefnd
 • Reykjahreppur
  heilbrigðis-/umhverfisnefnd
 • Reykjanesbær
  heilbrigðis-/umhverfisnefnd
 • Reykjavíkurborg
  skrifstofa borgarstjóra
 • Samband íslenskra sveitarfélaga
 • Samband íslenskra tryggingafélaga
 • Samband sveitarfélaga á Austurlandi
 • Samband sveitarfélaga á Suðurnesjum
 • Samtök atvinnulífsins
 • Samtök banka- og verðbréfafyrirtækja
  Guðjón Rúnarsson framkv.stjóri
 • Samtök iðnaðarins
 • Samtök sunnlenskra sveitarfélaga
 • Samtök sveitarfél. á Norðurlandi vestra
 • Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu
 • Samtök sveitarfélaga á Vesturlandi
 • Sandgerðisbær
  heilbrigðis-/umhverfisnefnd
 • Saurbæjarhreppur
  heilbrigðis-/umhverfisnefnd
 • Seltjarnarneskaupstaður
  heilbrigðis-/umhverfisnefnd
 • Seyðisfjarðarkaupstaður
  heilbrigðis-/umhverfisnefnd
 • Siglufjarðarkaupstaður
  heilbrigðis-/umhverfisnefnd
 • Skaftárhreppur
  heilbrigðis-/umhverfisnefnd
 • Skagahreppur
  heilbrigðis-/umhverfisnefnd
 • Skeggjastaðahreppur
  heilbrigðis-/umhverfisnefnd
 • Skeiðahreppur
  heilbrigðis-/umhverfisnefnd
 • Skilmannahreppur
  heilbrigðis-/umhverfisnefnd
 • Skipulagsstofnun
 • Skorradalshreppur
  heilbrigðis-/umhverfisnefnd
 • Skútustaðahreppur
  heilbrigðis-/umhverfisnefnd
 • Snæfellsbær
  heilbrigðis-/umhverfisnefnd
 • Sorpbrennslustöðin í Engidal
 • Sorpeyðing Eyjafjarðar bs
 • Sorpeyðing höfuðborgarsvæðis bs
 • Sorpeyðing Miðhéraðs bs
  Egilsstaðabær
 • Sorpeyðingarstöð Suðurnesja sf
 • Sorpeyðingarstöð Vestmannaeyja
 • Sorpsamlag Þingeyinga
 • Sorpstöð Suðurlands
  Samtök sunnlenskra sveitarfél
 • Spilliefnanefnd
 • Staðardagskrá 21
  Stefán Gíslason verkefn.stj.
 • Stykkishólmsbær
  heilbrigðis-/umhverfisnefnd
 • Stöðvarhreppur
  heilbrigðis-/umhverfisnefnd
 • Súðavíkurhreppur
  heilbrigðis-/umhverfisnefnd
 • Svalbarðshreppur
  heilbrigðis-/umhverfisnefnd
 • Svalbarðsstrandarhreppur
  heilbrigðis-/umhverfisnefnd
 • Sveinsstaðahreppur
  heilbrigðis-/umhverfisnefnd
 • Sveitarfélagið Árborg
  heilbrigðis-/umhverfisnefnd
 • Sveitarfélagið Hornafjörður
  heilbrigðis-/umhverfisnefnd
 • Sveitarfélagið Skagafjörður
  heilbrigðis-/umhverfisnefnd
 • Sveitarfélagið Ölfus
  heilbrigðis-/umhverfisnefnd
 • Svínavatnshreppur
  heilbrigðis-/umhverfisnefnd
 • Tálknafjarðarhreppur
  heilbrigðis-/umhverfisnefnd
 • Tjörneshreppur
  heilbrigðis-/umhverfisnefnd
 • Torfalækjarhreppur
  heilbrigðis-/umhverfisnefnd
 • Umhverfis- og heilbr.stofa Reykjavíkur
  Ellý K. J. Guðmundsdóttir
 • Umhverfisstofnun Háskóla Íslands
 • Varnarmálaskrifstofa utanríkisráðuneytisins
 • Vatnsleysustrandarhreppur
  heilbrigðis-/umhverfisnefnd
 • Vestmannaeyjabær
  heilbrigðis-/umhverfisnefnd
 • Vestur-Eyjafjallahreppur
  heilbrigðis-/umhverfisnefnd
 • Vestur-Landeyjahreppur
  heilbrigðis-/umhverfisnefnd
 • Vesturbyggð
  heilbrigðis-/umhverfisnefnd
 • Villingaholtshreppur
  heilbrigðis-/umhverfisnefnd
 • Vindhælishreppur
  heilbrigðis-/umhverfisnefnd
 • Vinnueftirlitið
 • Vopnafjarðarhreppur
  heilbrigðis-/umhverfisnefnd
 • Þingvallahreppur
  heilbrigðis-/umhverfisnefnd
 • Þórshafnarhreppur
  heilbrigðis-/umhverfisnefnd
 • Öxarfjarðarhreppur
  heilbrigðis-/umhverfisnefnd