Jarðalög (heildarlög)

Umsagnabeiðnir nr. 4855

Frá landbúnaðarnefnd. Sendar út 01.04.2004, frestur til 15.04.2004


 • Aðaldælahreppur
  Ólína Arnkelsdóttir oddviti
 • Akrahreppur
  Agnar Gunnarsson oddviti
 • Akraneskaupstaður
  Bæjarskrifstofur
 • Akureyrarkaupstaður
  bæjarskrifstofur
 • Arnarneshreppur
  Hjördís Sigursteinsdóttir oddviti
 • Austur-Hérað
  Eiríkur B. Björgvinsson bæjarstjóri
 • Austurbyggð
 • Austurlandsskógar
 • Árneshreppur
  Gunnsteinn Gíslason oddviti
 • Ásahreppur
  Jónas Jónsson oddviti
 • Áshreppur
  Jón B. Bjarnason
 • Bessastaðahreppur
  Gunnar Valur Gíslason sveitarstjóri
 • Biskupsstofa
 • Bláskógabyggð
  Ragnar Sær Ragnarsson sveitarstjóri
 • Blönduósbær
  Jóna Fanney Friðriksdóttir bæjarstjóri
 • Bolungarvíkurkaupstaður
  Ólafur Kristjánsson bæjarstjóri
 • Borgarbyggð
  Páll S. Brynjarsson bæjarstjóri
 • Borgarfjarðarhreppur
  Magnús Þorsteinsson
 • Borgarfjarðarsveit
  Sveinbjörn Eyjólfsson oddviti
 • Bólstaðarhlíðarhreppur
  Tryggvi Jónsson oddviti
 • Breiðdalshreppur
  Sigfríður Þorsteinsdóttir sveitarstjóri
 • Broddaneshreppur
  Sigurður Jónsson oddviti
 • Búnaðarsamband Austur-Húnavatnssýslu
 • Búnaðarsamband Austur-Skaftafellssýslu
 • Búnaðarsamband Austurlands
 • Búnaðarsamband Eyjafjarðar
 • Búnaðarsamband Kjalarnesþings
 • Búnaðarsamband N-Þingeyinga
 • Búnaðarsamband S-Þingeyinga
 • Búnaðarsamband Skagfirðinga
 • Búnaðarsamband Strandamanna
 • Búnaðarsamband Suðurlands
  Kristján Bjarndal Jónsson
 • Búnaðarsamband V-Húnavatnssýslu
 • Búnaðarsamband Vestfjarða
  Birkir Friðbertsson
 • Búnaðarsamtök Vesturlands
 • Bæjarhreppur
  Ragnar Pálmason oddviti
 • Bændasamtök Íslands
 • Dalabyggð
  Haraldur L. Haraldsson sveitarstjóri
 • Dalvíkurbyggð
  Sigurður V. Bragason bæjarstjóri
 • Djúpavogshreppur
  Björn Hafþór Guðmundsson sveitarstjóri
 • Eyja- og Miklaholtshreppur
  Guðbjartur Gunnarsson oddviti
 • Eyjafjarðarsveit
  Bjarni Kristjánsson sveitarstjóri
 • Fasteignamat ríkisins
 • Fáskrúðsfjarðarhreppur
  Friðmar Gunnarsson
 • Fellahreppur
  Jens Pétur Jensen sveitarstjóri
 • Ferðafélag Íslands
 • Ferðafélagið Útivist
 • Félag eggjaframleiðenda
 • Félag hrossabænda
 • Félag kjúklingabænda
 • Félag leiðsögumanna
  Berglind Steinsdóttir formaður
 • Fjarðabyggð
  Guðmundur Bjarnason bæjarstjóri
 • Fljótsdalshreppur
  Gunnþórunn Ingólfsdóttir oddviti
 • Garðabær
  Ásdís Halla Bragadóttir bæjarstjóri
 • Garðyrkjuskóli ríkisins
 • Gaulverjabæjarhreppur
  Valdimar Guðjónsson oddviti
 • Grindavíkurkaupstaður
  Ólafur Örn Ólafsson bæjarstjóri
 • Grímseyjarhreppur
  Óttar Þór Jóhannesson oddviti
 • Grímsnes- og Grafningshreppur
  Margrét Sigurðardóttir sveitarstjóri
 • Grundarfjarðarbær
  Björg Ágústsdóttir bæjarstjóri
 • Grýtubakkahreppur
  Guðný Sverrisdóttir sveitarstjóri
 • Guðmundur Lárusson
  form. matsnefndar
 • Hafnarfjarðarkaupstaður
  Lúðvík Geirsson bæjarstjóri
 • Hagstofa Íslands
 • Hagþjónusta landbúnaðarins
 • Helgafellssveit
  Benedikt Benediktsson oddviti
 • Héraðsskógar,skógræktarátak
 • Hitaveita Suðurnesja
 • Hólaskóli
 • Hólmavíkurhreppur
  Ásdís Leifsdóttir sveitarstjóri
 • Hraungerðishreppur
  Guðmundur Stefánsson oddviti
 • Hríseyjarhreppur
  Ragnar Jörundsson sveitarstjóri
 • Hrunamannahreppur
  Ísólfur Gylfi Pálmason sveitarstjóri
 • Húnaþing vestra
  Skúli Þórðarson sveitarstjóri
 • Húsavíkurbær
  Reinhard Reynisson bæjarstjóri
 • Hvalfjarðarstrandarhreppur
  Hallfreður Vilhjálmsson
 • Hveragerðisbær
  Orri Hlöðversson bæjarstjóri
 • Hvítársíðuhreppur
  Ólafur Guðmundsson
 • Höfðahreppur
  Magnús B. Jónsson sveitarstjóri
 • Hörgárbyggð
  Helga A. Erlingsdóttir sveitarstjóri
 • Innri-Akraneshreppur
  Ása Helgadóttir oddviti
 • Ísafjarðarbær
  Halldór Halldórsson bæjarstjóri
 • Kaldrananeshreppur
  Guðmundur B. Magnússon oddviti
 • Kelduneshreppur
  Katrín Eymundsdóttir oddviti
 • Kjósarhreppur
  Guðmundur H. Davíðsson oddviti
 • Kolbeinsstaðahreppur
  Ólafur Sigvaldason oddviti
 • Kópavogsbær
  Sigurður Geirdal bæjarstjóri
 • Landbúnaðarháskólinn á Hvanneyri
  bt. rektors
 • Landgræðsla ríkisins
 • Landsbyggðin lifi - landssamtök
  Fríða Vala Ásbjörnsdóttir formaður
 • Landssamband kúabænda
  b.t. Snorra Sigurðssonar frkvstj.
 • Landssamband smábátaeigenda
 • Landssamband sumarhúsaeiganda
 • Landssamband veiðifélaga
  Árni Snæbjörnsson frkvstj.
 • Landssamtök sauðfjárbænda
 • Landssamtök skógareigenda
 • Landsvirkjun
 • Landvernd
  Tryggvi Felixson
 • Lánasjóður landbúnaðarins
 • Leirár- og Melahreppur
  Marteinn Njálsson oddviti
 • Mjóafjarðarhreppur
  Sigfús Vilhjálmsson oddviti
 • Mosfellsbær
  Ragnheiður Ríkharðsdóttir bæjarstjóri
 • Mýrdalshreppur
  Sveinn Pálsson sveitarstjóri
 • Náttúrufræðistofnun Íslands
 • Neytendasamtökin
 • Norður-Hérað
  Jónas Þór Jóhannsson sveitarstjóri
 • Norðurlandsskógar
  Stefán Guðmundsson formaður
 • Norðurorka
 • Orkubú Vestfjarða hf
 • Orkustofnun
 • Orkuveita Reykjavíkur
 • Óbyggðanefnd
 • Ólafsfjarðarbær
  Stefanía Traustadóttir bæjarstjóri
 • Rafmagnsveitur ríkisins
 • Rangárþing eystra
  Ágúst Ingi Ólafsson sveitarstjóri
 • Rangárþing ytra
  Guðmundur Ingi Gunnlaugsson sveitarstjóri
 • Rannsóknastofnun landbúnaðarins
 • Raufarhafnarhreppur
  Guðný Hrund Karlsdóttir sveitarstjóri
 • Reykhólahreppur
  Einar Örn Thorlacius sveitarstjóri
 • Reykjanesbær
  bæjarskrifstofur
 • Reykjavíkurborg
  borgarráð
 • Samband garðyrkjubænda
  Helgi Jóhannesson formaður
 • Samband íslenskra sveitarfélaga
 • Samstarfsnefnd um málefni þjóðlendna
  Forsætisráðuneytið
 • Samtök eigenda sjávarjarða
  Ómar Antonsson
 • Samtök ferðaþjónustunnar
 • Samtök selabænda
 • Sandgerðisbær
  Sigurður V. Ásbjarnarson bæjarstjóri
 • Saurbæjarhreppur
  Sæmundur Kristjánsson oddviti
 • Seltjarnarneskaupstaður
  Jónmundur Guðmarsson bæjarstjóri
 • Seyðisfjarðarkaupstaður
  Tryggvi Harðarson bæjarstjóri
 • Siglufjarðarkaupstaður
  bt. bæjarstjóra
 • Skaftárhreppur
 • Skagabyggð
  Rafn Sigurbjörnsson oddviti
 • Skeggjastaðahreppur
  Áki Hermann Guðmundsson oddviti
 • Skeiða- og Gnúpverjahreppur
  Ingunn Guðmundsdóttir sveitarstjóri
 • Skilmannahreppur
  Helgi Ómar Þorsteinsson
 • Skipulagsstofnun
 • Skjólskógar, Vestfjörðum
  Sæmundur Þorvaldsson
 • Skorradalshreppur
  Davíð Pétursson oddviti
 • Skógrækt ríkisins aðalskrifstofa
  B/t skógræktarstjóra
 • Skútustaðahreppur
  Sigbjörn Gunnarsson sveitarstjóri
 • Snæfellsbær
  Kristinn Jónasson bæjarstjóri
 • Stykkishólmsbær
  Óli Jón Gunnarsson bæjarstjóri
 • Suðurlandsskógar
  Björn Jónsson framkvstj.
 • Súðavíkurhreppur
  Ómar Már Jónsson sveitarstjóri
 • Svalbarðsstrandarhreppur
  Árni Konráð Bjarnason sveitarstjóri
 • Sveinsstaðahreppur
  Björn Magnússon oddviti
 • Sveitarfélagið Árborg
  Einar Njálsson bæjarstjóri
 • Sveitarfélagið Borgarfjörður
 • Sveitarfélagið Garður
  Sigurður Jónsson sveitarstjóri
 • Sveitarfélagið Hornafjörður
  Albert Eymundsson bæjarstjóri
 • Sveitarfélagið Skagafjörður
  Ársæll Guðmundsson sveitarstjóri
 • Sveitarfélagið Ölfus
  Ólafur Áki Ragnarsson bæjarstjóri
 • Svínaræktarfélag Íslands
  Ingvi Stefánsson
 • Svínavatnshreppur
  Jóhann Guðmundsson oddviti
 • Sýslumaðurinn á Akranesi
 • Sýslumaðurinn á Akureyri
 • Sýslumaðurinn á Blönduósi
 • Sýslumaðurinn á Eskifirði
 • Sýslumaðurinn á Hólmavík
 • Sýslumaðurinn á Húsavík
 • Sýslumaðurinn á Hvolsvelli
 • Sýslumaðurinn á Ísafirði
 • Sýslumaðurinn á Keflavíkurflugvelli
 • Sýslumaðurinn á Ólafsfirði
 • Sýslumaðurinn á Patreksfirði
  Þórólfur Halldórsson
 • Sýslumaðurinn á Seyðisfirði
 • Sýslumaðurinn á Siglufirði
 • Sýslumaðurinn í Bolungarvík
 • Sýslumaðurinn í Borgarnesi
 • Sýslumaðurinn í Búðardal
 • Sýslumaðurinn í Hafnarfirði
 • Sýslumaðurinn í Keflavík
 • Sýslumaðurinn í Kópavogi
 • Sýslumaðurinn í Reykjavík
 • Sýslumaðurinn í Stykkishólmi
 • Sýslumaðurinn í Vestmannaeyjum
 • Tálknafjarðarhreppur
  Ólafur M. Birgisson sveitarstjóri
 • Tjörneshreppur
  Jón H. Steinþórsson
 • Torfalækjarhreppur
  Erlendur G. Eysteinsson oddviti
 • Umhverfisstofnun
  bt. Kristjáns Geirssonar
 • Utanríkisráðuneytið
 • Vatnsleysustrandarhreppur
  Jóhanna Reynisdóttir sveitarstjóri
 • Vestmannaeyjabær
  Bergur E. Ágústsson bæjarstj.
 • Vesturbyggð
  Brynjólfur Gíslason bæjarstjóri
 • Vesturlandsskógar
  Skúli Alexandersson formaður
 • Villingaholtshreppur
  Bjarki Reynisson oddviti
 • Vopnafjarðarhreppur
  Þorsteinn Steinsson sveitarstjóri
 • VOR - verndun og ræktun
  Félag framl. í lífrænum búskap
 • Þingeyjarsveit
  Jóhann G. Reynisson sveitarstjóri
 • Þórshafnarhreppur
  Björn Ingimarsson sveitarstjóri
 • Æðarræktarfélag Íslands
 • Öxarfjarðarhreppur
  Elvar Árni Lund sveitarstjóri