Olíugjald og kílómetragjald o.fl. (sérstakt kílómetragjald)

Umsagnabeiðnir nr. 5337

Frá efnahags- og viðskiptanefnd. Sendar út 24.11.2005, frestur til 02.12.2005


 • Alþýðusamband Íslands
 • Atlantsolía ehf
  bt. framkvæmdastjóra
 • Bandalag starfsmanna ríkis og bæja
 • Bifreiðar og landbúnaðarvélar hf
 • Bifreiðastjórafélagið Andvari
  Guðjón Þ. Andrésson
 • Bílgreinasambandið
 • Brimborg
 • Bændasamtök Íslands
 • Eimskipafélag Íslands ehf.
  aðalskrifstofa
 • Eyþing - Samband sveitarfél. í Eyjaf. og Þing.
 • Ferðamálaráð Íslands
 • Ferðaþjónusta bænda hf
 • Félag hópferðaleyfishafa
 • Félag íslenskra bifreiðaeigenda
 • Félag vinnuvélaeigenda
  Árni Jóhannsson
 • Fjórðungssamband Vestfirðinga
 • Flytjandi hf
 • Frami, bifreiðastj.félag
  stéttarfélag leigubifr.stjóra
 • Hekla
 • Iðntæknistofnun
 • Ingvar Helgason
 • Landflutningar ehf
 • Landssamband íslenskra útvegsmanna
 • Landssamband sendibifreiðastjóra
 • Landssamband smábátaeigenda
 • Landssamband vörubifreiðastjóra
 • Landvari,félag ísl. vöruflytjenda
 • Neytendasamtökin
 • Norðurleið hf.
 • Olíudreifing ehf
 • Olíufélagið hf
 • Olíuverslun Íslands hf
 • P.Samúelsson-bifreiðaumboð
 • Ríkisskattstjóri
 • Samband íslenskra kaupskipaútgerða
  Ólafur J. Briem
 • Samband íslenskra sveitarfélaga
  Borgartúni 30
 • Samband íslenskra tryggingafélaga
 • Samband sveitarfélaga á Austurlandi
 • Samband sveitarfélaga á Suðurnesjum
 • Samband svæða- og viðbragðsfræðinga
  Katrín Jónsdóttir form.
 • Samkeppniseftirlitið
 • Samskip hf
  aðalskrifstofa
 • Samtök atvinnulífsins
 • Samtök ferðaþjónustunnar
 • Samtök iðnaðarins
 • Samtök sunnlenskra sveitarfélaga
 • Samtök sveitarfél. á Norðurlandi vestra
 • Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu
 • Samtök sveitarfélaga á Vesturlandi
 • Skeljungur hf
 • Strætó bs
 • Tollstjórinn í Reykjavík
  Snorri Olsen
 • Umferðarráð
 • Umferðarstofa
 • Umhverfisstofnun
  bt. Kristjáns Geirssonar
 • Vegagerðin
 • Viðskiptaráð Íslands
 • Þróttur,vörubílstjórafélag