Almannatryggingar og málefni aldraðra (lífeyrisgreiðslur elli- og örorkulífeyrisþega o.fl.)

Umsagnabeiðnir nr. 5742

Frá heilbrigðis- og trygginganefnd. Sendar út 15.11.2006, frestur til 24.11.2006


 • Alþýðusamband Íslands
 • Bandalag háskólamanna
 • Bandalag starfsmanna ríkis og bæja
 • Blindrafélagið
 • Eyþing - Samband sveitarfél. í Eyjaf. og Þing.
 • Félag eldri borgara
 • Félag heyrnarlausra
 • Félag ísl. tryggingastærðfræðinga
  Fjármálaeftirlitið/Helgi Þórsson
 • Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga
  Elsa B. Friðfinnsdóttir form.
 • Félag stjórnenda í öldrunarþjónustu
  B/t Hrefnu Sigurðardóttir
 • Fjórðungssamband Vestfirðinga
 • Geðhjálp
 • Geðlæknafélag Íslands
  bt. Guðlaugar Þorsteinsdóttur form.
 • Geðverndarfélag Íslands
 • Gigtarfélag Íslands
 • Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins
 • Hjartaheill, Landssamtök hjartasjúklinga
 • Hjartavernd, landssamtök
 • Krabbameinsfélag Íslands
  Guðrún Agnarsdóttir forstjóri
 • Landlæknir
 • Landssamband eldri borgara
  bt. formanns
 • Landssamband sjúkrahúsa á Íslandi
  b.t. Halldórs Jónssonar forstjóra
 • Landssamtök áhugafólks um flogaveiki
  LAUF
 • Landssamtök heilsugæslustöðva
 • Landssamtök lífeyrissjóða
  Hrafn Magnússon
 • Lífsvog
  Jórunn Anna Sigurðardóttir
 • Læknafélag Íslands
 • Lögmannafélag Íslands
 • Mannréttindaskrifstofa Íslands
 • MND-félagið
  Öryrkjabandalag Íslands
 • MS-félag Íslands
 • Neytendasamtökin
 • Parkinsonsamtökin á Íslandi
 • Persónuvernd
 • Samband íslenskra sveitarfélaga
  Borgartúni 30
 • Samband íslenskra tryggingafélaga
 • Samband sveitarfélaga á Austurlandi
 • Samband sveitarfélaga á Suðurnesjum
 • Samkeppniseftirlitið
 • Samtök atvinnulífsins
 • Samtök fyrirtækja í heilbrigðisþjónustu
  Jóhann Árnason framkvstj.
 • Samtök heilbrigðisstétta
  Lárus St. Guðmundsson formaður
 • Samtök iðnaðarins
 • Samtök psoriasis- og exemsjúklinga
 • Samtök sveitarfél. á Norðurlandi vestra
 • Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu
 • Samtök sveitarfélaga á Vesturlandi
 • Samtök sykursjúkra
 • Sálfræðingafélag Íslands
 • SEM Samtök endurhæfðra mænuskaddaðra
 • Sjálfsbjörg
 • Starfsgreinaráð heilbr. og félagsþjón.
 • Stéttarfélag íslenskra félagsráðgjafa
  Nanna K. Sigurðardóttir formaður
 • Tryggingastofnun ríkisins
  skrifstofa forstjóra
 • Umhyggja, Fél. til styrktar langveikum börnum
  Sjónarhóli
 • Velferðarsvið Reykjavíkurborgar
 • Þroskahjálp,landssamtök
  Sjónarhóli
 • Öldrunarfræðafélag Íslands
  Sigrún Ingvarsdóttir fél.ráðgj.
 • Öldrunarráð Íslands
  Gísli Páll Pálsson form.
 • Öryrkjabandalag Íslands